logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for viten:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norviten
enghemmelighet [n]: knowledge
spahemmelighet [n]: conocimiento [m]
swehemmelighet [n]: vetskap
Synonyms:
  1. anskuelse, erfaring, erkjennelse, fornemmelse, forståelse, gnosis, innsikt, kunnskap, livsoppfatning, oppfatning, oppfattelse, persepsjon, verdensanskuelse, verdensbilde
  2. dyktighet, dømmekraft, fornuft, forstand, intelligens, klokskap, kløkt, kyndighet, omtanke, resong, skarpsindighet, vett, visdom
Derived terms:allvitende, allvitenhet, artillerivitenskap, for allmen vitenskap, hjertevitenskap, ingeniørvitenskap, med viten og vilje, med noens viten, medviten, medvitenhet, musikkvitenskap, naturvitenskap, umedviten, umedviten om, umedvitent, uvitende, rettsvitenskap, samfunnsvitenskap, skogvitenskap, språkvitenskap, statsvitenskap, uten noens viten, være medviten om, være umedviten om, vitenskap, vitenskapelig, vitenskapsmann, kostholdsvitenskap, landbruksvitenskap, myntvitenskapelig, tannlegevitenskap, tverrvitenskapelig, uvitenhet, vitende, vitenskaper, være uvitende om, uvitende person
Anagrams:vitne
Wiki:Viten er det som en person eller en gruppe vet implisitt eller eksplisitt om et bestemt emne. Slik lyder den språklige forklaringen på begrepet, men det diskuteres mye om det kan begrunnes at noen har en «viten» når de har fått på annen hånd, dvs. via det de har hørt fra andre, hva de har lest om, eller hva de har sett i mediene.
Example:En samling av all menneskelig viten.|Et helt livs viten i en enkelt sprøyte.|Viten om arkeologi betyr ikke.|Et studium utført i verdensrommet kan fundamentalt fremme vår viten|Med viten om foreldrenes tendens til krangling, fant han å ville gjøre noe.|Han ser skral ut, men jeg bøyer meg for din viten.|Det ble gjort med min viten.
Similar words:
engvixen
norvite
swevite
engvice
engvideo
engvie
engvier
Your last searches:
  1. vitenLast searches

# NAL Term
1 Flag dar la vuelta
2 Flag fransk
3 Flag innebære
4 Flag återkastande
5 Flag värva röster
6 Flag kritik
7 Flag frälsning
8 Flag dar crédito a
9 Flag spirit
10 Flag narv
11 Flag cracked
12 Flag alv-
13 Flag bula
14 Flag abaft
15 Flag kaffestund
16 Flag tidsskjema
17 Flag tyrannosaur
18 Flag svive

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 841 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 965 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1612 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2933 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8903 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2605 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3193 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6120 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6935 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7513 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1933 - seconds.

mobiltelefon