logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for volde:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvolde
engdisaster [v]: cause, start, bring about, bring on
skade [v]: cause, bring about
verk [v]: inflict
forårsake [v]: bring about, cause, bring, create, give rise to, engender
spadisaster [v]: causar, ocasionar, producir
skade [v]: causar, ocasionar, producir
verk [v]: infligir
forårsake [v]: ocasionar, producir, causar, crear, originar
swedisaster [v]: vålla
Synonyms:avstedkomme, bety, bevirke, bringe, dra etter seg, ende med, forårsake, framkalle, fremkalle, føre med seg, føre til, innebære, involvere, kreve, medføre, resultere i, skape, være forbundet med
Derived terms:volde besvær, volde forstopping, volde opprør, forvolde, volde sorg, voldelig, ikke-voldelig
Example:
 1. Jeg tror dog ikke det skal volde for store problemer for meg, og jeg tror formen er for oppadgående.
 2. Byrettsdommeren legger ikke skjul på at barnefordelingen ofte kan volde problemer, men mye er oppnådd hvis han klarer å få kontakt og tillit hos barnet - akkurat som hos foreldrene.
 3. Bærums søppel kan volde kommunestyret stort bry til høsten.
 4. Det er ikke vanskelig å tenke seg at dette vilkåret kan volde problemer i praksis.
 5. Det som i denne forbindelse kan volde retten noe hodebry, er at saksøkte ved sin prosessfullmektig, høyesterettsadvokat Tor Erling Staff, opplyste at artikkelen i kommende nummer vil ha en helt annen utforming enn det opprinnelige manus som saksøkerne kjenner til.
 6. Hva som fremfor alt synes å volde bekymring i Moskva og Kabul, er de nye og moderne våpen som en bedre utdannet gerilja nå åpenbart får.
 7. Lagmannsretten har ikke tilkjent saksomkostninger, blant annet på bakgrunn av upresise bestemmelser som kan volde tvil, og at saken gjelder et prinsipielt viktig spørsmål som ikke er tilstrekkelig belyst gjennom rettspraksis.
 8. Likevel kan utladninger av statisk elektrisitet volde store skader, irritasjon, heft og tidsspill for mange datamaskinbrukere.
 9. Litteraturhistoriske nøtter og førkrigspolitikk så ut til å volde deltagerne størst problem i gårsdagens innledende runde, som ble arrangert på syv forskjellige Osloskoler.
 10. Mannen er også dømt for grovt skadeverk og uforsiktig adferd som kunne volde fare for andres liv.
 11. Men det ble konstatert at de tre spørsmålene berørte flere uklare rettighetsspørsmål der løsningen kunne volde tvil.
 12. Problemet med å finne egnede lokaler vil nok volde de impliserte mer hodebry.
 13. Produksjonen krever nøyaktighet, uten at det synes å volde Stenersens stab besvær.
 14. Selv om domstolene skulle få økte ressurser, er forslaget neppe akseptabelt og vil trolig volde meget vanskelige problemer for Høyesterett, mener Dommerforeningen.
 15. Slike stoffer kan volde skade både ved forurensning, brann og eksplosjoner, og alt dette var omfattet av konvensjonsutkastet.
 16. Særlig finansieringsordningene ser ut til å volde hodebry.
 17. Uansett flyhøyde må, ifølge lufttrafikkreglene, luftfartøy ikke manøvreres på en skjødesløs eller hensynsløs måte slik at det kan være fare for andres liv eller eiendom eller volde unødig ulempe, herunder støy.
 18. Yrkestitler og institusjoner kan volde helt andre problemer i skjønnlitteratur enn faglitteratur.
 19. Hvilke saker mener de kan volde så store styringsproblemer for en mindretallsregjering at Fremskrittspartiet kan bli bedt om å delta i en flertallsregjering ?
 20. Alt finnes nemlig, så det skulle ikke volde særlig besvær å få det rette.
 21. Arrangørene valgte i stedet å avvikle begge løpene denne helgen uten at deltagermengden syntes å volde problemer for alminnelige turgjengere i Skiforeningens rødmerkede markaløyper.
 22. Både nøyaktig fordeling av eierandelene i SAS og hvilke som ble dømt til døden av Nürnbergdomstolen er vel spørsmål som kan volde hodebry for enhver.
 23. De nordiske representantene vil neppe volde sikkerhetstjenesten særlige bekymringer.
 24. Det kan volde problemer for ordfører Albert Nordengen og varaordfører Hans Svelland når kommende års investeringsbudsjett skal godkjennes.
 25. Det kommer neppe til å volde ham særlige kvaler, for hans åndsevner strekker seg langt lenger enn til sjakkbrettet.
 26. Du skal hoppe og danse, men dog ikke volde lempe eller på annen måte...
 27. Efter hva Aftenposten forstår, ble det fra libysk hold også understreket at regjeringens bevilgning nærmest var en rutinesak og dette ikke ville volde problemer.
 28. Et forslag som derimot kan komme til å volde problemer for den vestlige allianse, er dersom SovjetUnionen i fremtiden foreslår reduksjoner av egne våpenarsenaler kombinert med krav om stans i SDIprogrammet.
 29. Familien opplyser at det hadde vært isfritt i kilen da de la ut 1. juledag, og at de regnet med at den tynne isen som hadde lagt seg over natten, ikke ville volde problemer for den kraftige skøyta da de returnerte.
 30. Flere med meg frykter at Sartzetakis kan volde Papandreou langt mer hodebry enn Karamanlis noengang gjorde.
Similar words:
norvold
norvoll
swevolt
norvondt
engvote
norvokte
norvoile
Your last searches:
 1. volde


Volde was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) volde
Gerundio: voldende
Past participle: voldt
Indikative
1. Present
 • jeg
  volder
 • du
  volder
 • han
  volder
 • vi
  volder
 • dere
  volder
 • de
  volder
8. Perfect
 • jeg
  har voldt
 • du
  har voldt
 • han
  har voldt
 • vi
  har voldt
 • dere
  har voldt
 • de
  har voldt
2. Imperfect
 • jeg
  voldte
 • du
  voldte
 • han
  voldte
 • vi
  voldte
 • dere
  voldte
 • de
  voldte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde voldt
 • du
  hadde voldt
 • han
  hadde voldt
 • vi
  hadde voldt
 • dere
  hadde voldt
 • de
  hadde voldt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal volde
 • du
  vil/skal volde
 • han
  vil/skal volde
 • vi
  vil/skal volde
 • dere
  vil/skal volde
 • de
  vil/skal volde
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha voldt
 • du
  vil/skal ha voldt
 • han
  vil/skal ha voldt
 • vi
  vil/skal ha voldt
 • dere
  vil/skal ha voldt
 • de
  vil/skal ha voldt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle volde
 • du
  ville/skulle volde
 • han
  ville/skulle volde
 • vi
  ville/skulle volde
 • dere
  ville/skulle volde
 • de
  ville/skulle volde
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha voldt
 • du
  ville/skulle ha voldt
 • han
  ville/skulle ha voldt
 • vi
  ville/skulle ha voldt
 • dere
  ville/skulle ha voldt
 • de
  ville/skulle ha voldt
Imperative
Affirmative
 • du
  vold!
 • vi
  La oss volde!
 • dere
  vold!
Negative
 • du
  ikke vold! (vold ikke)!
 • dere
  ikke vold! (vold ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag balm
2 Flag djervt foretak
3 Flag polyamid
4 Flag acometividad
5 Flag beskåda
6 Flag rani
7 Flag snara
8 Flag harmsen
9 Flag de lana
10 Flag annotate
11 Flag Esquire
12 Flag gapestokk
13 Flag toga
14 Flag överskyla
15 Flag perpendicular line
16 Flag manifest
17 Flag idioter
18 Flag snurrebass

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 149 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1458 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 465 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1118 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3932 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4805 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5038 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4158 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4800 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8494 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1787 - seconds.

mobiltelefon