logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for volum:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvolum
engradio - televisjon [n]: volume
container [n]: capacity, volume
stemme [n]: volume
bøker [n]: volume
mathematics [n]: volume
quantity [n]: volume
sparadio - televisjon [n]: volumen [m]
container [n]: capacidad [f], volumen [m]
stemme [n]: volumen [m]
bøker [n]: volumen [m]
mathematics [n]: volumen [m]
quantity [n]: volumen [m]
sweradio - televisjon [n]: volym
Synonyms:begrensning, bredde, domensjon, format, grad, innhold, kaliber, kapasitet, lengde, mål, omfang, område, proporsjon, register, rekkevidde, skala, spenn, spennvidde, størrelse, utbredelse, vidde
Derived terms:høyest volum, øke volumet
Wiki:Volum er et geometrisk mål på romlig utstrekning. SI-enheten for volum er m3. Volum i matematikk er mengden med plass et solid objekt opptar.
Example:
 1. Det er noe avventende holdning i markedet, og det omsatte volum har vært forholdsvis beskjedent sammenlignet med det man hadde forrige uke, sier Kristoffersen.
 2. Det er oppmuntrende å se at samtlige fond har hatt en bedre utvikling enn markedsgjennomsnittet til tross for fallende volum.
 3. Men bakerens brød har et større volum, og det er fordi det er bedre bearbeidet og har fullført gjæringspro sessen.
 4. Men eksporten fra den norske verkstedindustri og fra ferdigvareindustrien stagnerer i volum.
 5. Målet er å gi skikkelsene så mye volum som mulig, så det ser ut som de trer ut av bildene.
 6. Tidligere regnet vi et høyt volum som et signal til en kursreaksjon, men nå ser vi det som et tegn på at det er mye penger i markedet, sier analytiker Dagfinn Hopsdal, finansanalytiker i Oslo Finans til Aftenposten.
 7. Vekst i volum er ikke vårt viktigste mål.
 8. Vi er opptatt av det vi kaller strategisk vekst, og legger vekt på lønnsomhet fremfor volum, sier Høgebøl.
 9. Vi hadde en svak begynnelse, men så tok salget seg opp og er i volum klart bedre enn på samme tid ifjor, opplyser han.
 10. Økningen i volum blir kanskje litt større enn økningen i verdi, sier GATTekspertene.
 11. 52 prosent av de spurte ventet øket omsetning i volum.
 12. Aksjen ble handlet i relativt stort volum og det må antas at aktiviteten i denne aksjen kan ha sammenheng med konsernets tertialmelding som offentliggjøres idag klokken 11.
 13. Alginatsalget økte i volum ifjor med en prosent, mens salget i kroner gikk opp 16 prosent.
 14. Anbudsmarkededet gir særlig volum.
 15. Ap. og Høyres alkoholpolitikk er å støtte kapitalismen dvs. de største i volum og kjendiseri.
 16. Basert på at flyttegodset hadde et volum på 44 kubikkmeter, tilbød dette firmaet seg å forestå hele operasjonen for 12 300 norske kroner.
 17. Bedriften har tro på at volum utviklingen vil bli mer positiv for hele 1984 enn tidligere antatt og regner derfor med et bedre årsresultat enn budsjettert.
 18. Bensinsalget i Sverige er noenlunde stabilt i volum, mens salget av fyringsolje går tilbake.
 19. Byrået er preget av stabilitet, og er kommet opp i et volum som til en viss grad gjør det mulig å leve også på stabiliteten.
 20. Både Bjørkman og Vestnes regnet med at det volum man har hatt i aksjemarkedet ikke vil fortsette eller at stadig flere meglerfirmaer vil komme inn, slik at også resultatet vil bli lavere i tiden som kommer.
 21. Både i volum og i pris forsøker Arbeiderpartiet å overby Regjerigen.
 22. Både i volum og verdi har industrien tapt terreng i Oslo.
 23. Da nærmer man seg et volum som tilsvarer et mettet marked i Norge, og eksport er nødvendig for å opprettholde og helst utvide produksjonsvolumet.
 24. De mer spekulative investors, også utlendinger, har kastet seg inn, og under stort volum har kursen steget med intet mindre enn 46,8 prosent i løpet av bare en uke.
 25. De siste oppgaver viser at omsatt volum øket med en prosent i første halvår sammenlignet med samme periode ifjor, sa handelsminister Asbjørn Haugstevdt i et foredrag i Ålesund tirsdag.
 26. De tok alle utgangspunkt i høyeste stipulerte volum på 44 kubikkmeter som basis for tilbudet.
 27. Den nye prosessen vil kunne gi lønnsomhet med mindre produksjon, mens man idag er avhengig av størst mulig volum.
 28. Den samlede importen forventes å stige med 2,8 prosent, målt i volum.
 29. Den svenske eksport til SovjetUnionen har de siste år tvert imot minket med mellom 5 og 10 prosent pr. år, regnet efter volum, og viser ingen påtagelige tegn til å forbedres.
 30. Den tradisjonelle vareeksporten vil derimot stige med fire prosent neste år, mot fem prosent iår målt i volum.
Similar words:
swevolym
engvolume
norvolde
spavoluta
swevolt
norvolt
engvolute
Your last searches:
 1. volumLast searches

# NAL Term
1 Flag not present
2 Flag make
3 Flag bogus
4 Flag kujonere
5 Flag etui
6 Flag aducir
7 Flag sakkarose
8 Flag overta tronen
9 Flag sic
10 Flag flip-flop
11 Flag hjemstavn
12 Flag suppressor
13 Flag nova
14 Flag person
15 Flag unbending
16 Flag lesehest
17 Flag overflod av noe
18 Flag gallón

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2474 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3008 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3266 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2674 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3272 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5291 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3281 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3854 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6465 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5969 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1774 - seconds.

mobiltelefon