logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for von:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norvon
enggeneral [?]: von
spageneral [?]: von
swegeneral [?]: von
Synonyms:drøm, ekspektanse, forhåpning, formodning, fortrøstning, forventning, håp, lit, mulighet, sjanse, tillit, utsikt
Derived terms:gjøre vondt, halsvondt, ryggvondt, vonde følelser, vone, vond, vondt, vondord, vond vilje, vondskap
Anagrams:ovn
Wiki:von (av tysk: av/fra) eller van (av nederlandsk og plattysk: av/fra) er en del av flere slekters navn. Ordene von eller van kan angi - et sted der en stamfar kom fra - at slekten hadde en eiendom med det navnet som følger etter von/van. Navn med von kan i tillegg også angi - at slekten fikk dette navnetillegget da den ble adlet, eller anerkjent som adel - at en stamfar var offiser i den dansk-norske eller visse andre staters hær Selv om dette navnetillegget, «predikatet», i utgangspunktet ikke hadde noe med adel å gjøre og kunne brukes av hvem som helst, ble det etterhvert i flere land typisk for det landeiende adelskapet.
Example:
 1. Der Führer har bestemt seg for å avlegge et besøk i Norge for å skaffe seg et personlig inntrykk av forholdene. von Falkenhorsts stab skal umiddelbart tre i forbindelse med rikskommissær Terboven og sammen med denne sørge for at det blir lagt opp en verdig ramme om Hitlers besøk i hovedstaden.
 2. Europa in den Medien von Morgen het emnet for kongressen.
 3. Fanny og Alexander, Animalen og Jacob von Tyboe er noen av godbitene NRK skal sende i fjernsynet i julen.
 4. Forbrytelsens element heter hans metafysiske thriller meget mystifiserende, den skal gå i gobelinaktig Tarkovskijstil. von Trier er forresten slett ingen aristokrat, men så selvsikker at han på filmskolen ble tillagt tilnavnet von, en tributt til den østerrikske filmskaperen Erich von Stroheim, mannen alle elsket å hate. von Stroheim var heller ikke adelig, men ytterst begavet.
 5. Jacob von Tyboe er en av Holbergs svakere komedier med sin enkle intrige : to umulige og en håpløs beiler som til sist går av med seieren.
 6. Jacob von Tyboe musikkspillet over Holbergs komedie er også på spilleplanen 2. juledag.
 7. Kjære herr von Brauchitsch.
 8. Kvinner i psykologien heter boken, en antologi redigert av Siri Gullestad og Anna Louise von der Lippe.
 9. Men von Weizsäcker er kjent som kulturpersonlighet, ordene faller ikke så uventet.
 10. Von der Sonne verwøhnt, sier tyskeren om sin Badenvin.
 11. Bygdøy må komme flere til gode, mener Gunn von Krogh.
 12. Det burde vært flere kvinner med i lokalpolitikken, mener Gunn von Krogh, - men jeg forstår hvorfor de kvier seg.
 13. Det er også et spørsmål vi må ta opp, hva slags likestilling ønsker vi, hvem skal legge premissene ? spør Gerd von der Lippe.
 14. Det har kommet opptil flere middager på denne jordflekken, sier fjerde generasjon von Hanno fornøyd.
 15. Fantastisk, er Gerd von der Lippes uforbeholdne kommentar.
 16. Hva er Max von Sydows videre planer ?
 17. I det forslaget til handlingsprogram som vi legger frem i helgen, kommer vi med konkrete forslag som vil koste penger, så en bevilgning vil komme godt med, sier Gerd von der Lippe, som er ett av de syv medlemmene i arbeidsgruppen.
 18. Jeg frykter at vi har en AIDSepidemi i vente her i landet, sier doktor Geo von Krogh ved Södersykehuset til TT.
 19. Jeg overtar efter sterke menn, men jeg er ikke redd for det, sier Gunn von Krogh, som onsdag ble konstituert som den første kvinnelige leder for bydelsutvalget på Bygdøy.
 20. Jeg tror jeg forskrekket det gemyttlige bydelsutvalget på Bygdøy allerede den dagen jeg ble konstituert, forteller Gunn von Krogh.
 21. Kvinner er for redde for å ta ordet i forsamlingene, sier Gunn von Krogh.
 22. Max von Sydow burde være den rette til å gestalte Wallenberg, mente Tone, og tro til med alle tre navnene...
 23. Med den økonomi vi forespeiles for neste år, blir det neppe rom for mange nye tiltak blant barn og ungdom, sier byens ungdomssjef Herman von der Lippe.
 24. Men jeg hadde fulgt nøye med i planene om å etablere et Riksteater, og trengte følgelig ingen betenkningstid da teatersjef Frits von der Lippe tilbød meg en plass i ensemblet.
 25. Mens forslaget til Schirmer og von Hanno var utført i det man dengang kalte kirkestil, har Langlet holdt seg til teaterstilen, som vi idag kaller nyromansk, sier TschudiMadsen.
 26. Om jeg var nervøs den første gang jeg skulle spille for Maestro von Karajan ?
 27. Sant å si skjønte jeg ikke hva von Karajan ville med meg, jeg trodde det hadde rablet litt for ham når han ville bruke tidpå lille meg.
 28. Skjønt egentlig vant ikke Langlet ; han kom fra Italia med sine tegninger i en rull under armen efter at konkurransen var avgjort med de etablerte arkitektene Schirmer og von Hanno som vinnere.
 29. Snakk om lokaldemokrati, sier BUformann Gunn von Krogh.
 30. Under Peer Gynt Cup slo jeg Lundell og tapte for von Linde.
Similar words:
norvogn
norvom
engvow
spavoz
norvond
norvoff
engvolt
Your last searches:
 1. vonLast searches

# NAL Term
1 Flag javel
2 Flag sammanslagning
3 Flag twaddle
4 Flag onanera
5 Flag uppbygga
6 Flag cabbage
7 Flag persika
8 Flag godstog
9 Flag passfotografi
10 Flag puntapié
11 Flag handelsgartneri
12 Flag walking
13 Flag misgovernment
14 Flag oversized
15 Flag outslagen blomma
16 Flag perro cruzado
17 Flag ingripande
18 Flag tiro al platillo

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 331 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2206 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 588 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1241 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4103 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4980 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5242 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4349 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4972 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8814 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1795 - seconds.

mobiltelefon