logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for vrak:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvrak
engnautical [n]: wreck
person [n]: wreck
spanautical [n]: naufragio [m]
person [n]: ruina [f]
swenautical [n]: vrak
Synonyms:avfall, etterlatenskap, fossil, levning, relikt, reminisens, rest, ruin, slant, stump
Derived terms:bilvrak, matvrak, vrakdeler, vrakgods, vraking, vrakpris, vrakspillror, vrake
Anagrams:krav
Wiki:Et vrak er en kraftig redusert person eller ting. En person som er et vrak, kan være en som har drukket seg fra sans og samling, og ikke kan fungere skikkelig, enten psykisk, fysisk eller begge deler. En ting som er et vrak er fysisk ødelagt, for eksempel en bil etter en kraftig kollisjon.
Example:
 1. Er ikke det å kaste vrak på lærernes erfaringer ?
 2. Hvem har ansvaret for vrak som ikke står på offentlig grunn ?
 3. Arbeiderpartiet har ikke kastet vrak på sin politikk.
 4. Askerfolk har hatt mulighet til å taue gamle vrak til Oslos dumpeplass i Bundefjorden, men en egen plass i Asker sjøområde vil spare båteierne for tid og penger og minske risikoen for tilfeldig dumping.
 5. Bass mener at andre vrak i området viser at dette var en regulært trafikkert kystrute i bronsealderen.
 6. Begge bilene ble vrak.
 7. Bilen han kjørte ble totalt vrak da den støtte mot en fjellvegg ved riksvei 555 i Laksevåg.
 8. De aller fleste bilene blir hentet svært fort, men noen blir også stående, først og fremst eldre vrak.
 9. De som støtte på ham i Stockholms finere selskapsliv på 1920tallet, hadde ingen grunn til å tro at denne mannen, av en svensk lege beskrevet som et psykisk vrak, en brutal hysteriker med svært svak karakter, skulle utvikle seg til en av historiens største krigsforbrytere.
 10. Den 23 år gamle Bodømannen ble arrestert i Støren i SørTrøndelag igår eftermiddag efter en dramatisk bilflukt som endte med at den dreptes bil, en Ford Granada, ble kjørt til vrak.
 11. Den ble vrak efter kollisjonen med en trailer.
 12. Den havnet på taket midt på E 18 like syd for Holm i Sande og ble vrak, men bilføreren kunne bemerkelsesverdig nok krabbe uskadet ut bortsett fra at han hadde fått noen skrubbsår her og der.
 13. Den private sektor har nedlagt betydelige verdier og bygd opp en kompetanse som vi vil være lite tjent med å kaste vrak på.
 14. Den såkalte sidesøkende sonaren blir først og fremst brukt til sivile formål, som for eksempel kartlegging av havbunnen i Nordsjøen for utbygging av oljevirksomheten og leting efter vrak.
 15. Dersom det virkelig dreier seg om et vrak fra middelalderen eller vikingtiden og restene av skipet er godt bevart, vil det på mange måter kunne være en marinarkeologisk sensasjon.
 16. Dessuten ligger en mengde vrak kartlagt og venter på å bli utgravet.
 17. Det ligger verdier i et bredt og allsidig kulturtilbud, som det norske samfunnet ikke har råd til å kaste vrak på.
 18. Det slår vrak på mange marxistiske læresetninger og bryter totalt med den ideologiske arv fra Maotiden.
 19. Det var tre personer i bilen som kjørte utfor veien og ble totalt vrak.
 20. Eit fleirtal på landsmøtet i Unge Høgre slutta seg til ein uvanleg rotete resolusjonstekst som blant anna inneheld den seigliva påstanden om at skriftleg sidemål er til hinder for uttrykksevna i norsk, og at ein derfor må fordype seg i morsmålet, noko som kan skje ved at dei ungkonservative går i spissen for å kaste vrak på skriftlege prøver og karakterar.
 21. Elevene i motorgruppen pusser opp gamle biler og vrak og selger dem.
 22. En barnepsykolog ville nok sett på det som et mirakel at vi vokste opp og ble normale alle fem, og ikke skakkkjørte vrak.
 23. Ennå kaster samfunnet vrak på ubrukte evner og erfaringer, kasserer med et pennestrøk når en aldersgrense er nådd - uten å spørre om det er andre veier å gå, utenom det aktive, betalte produksjonsliv.
 24. Erfaringer fra Alexander L. Kiellandulykken tyder på at det kan være svært farlig å gå inn i et ferskt vrak.
 25. Et av problemene er at det ligger temmelig mange vrak på denne kyststrekningen, og i 80 / 81 lette man åpenbart på feil vrak.
 26. Flyet styrtet, det stemmer, men det var slett ikke meningen at det skulle falle ned og ende som vrak.
 27. Fra utkikksposten til losen over de tre hvitmalte husene ved innløpet til uthavnen lød skingrende barnestemmer med ropet om Vrak paa landet, de har med seg et vrak !
 28. Føreren av den bilen, en 23 år gammel mann, slapp fra kollisjonen med lettere skader, men kvinnen måtte skjæres ut av sin bil som ble vrak.
 29. Han truet med å kjøre bilen til vrak og seg selv ihjel.
Results found in Swedish dictionary
swevrak
engnautical [n]: wreck
person [n]: wreck
nornautical [n]: vrak
spanautical [n]: naufragio [m]
person [n]: ruina [f]
Synonyms:avfall, fossil, lämning, rest, ruin, fimp
Derived terms:bilvrak, matvrak, vrakdelar, vrakgods, vrakpris, vrakspillror
Anagrams:krav, kvar
Similar words:
norvrake
norvrang
norvrå
norvråk
norvred
norvri
swevrå
Your last searches:
 1. vrakLast searches

# NAL Term
1 Flag be sold on
2 Flag chinchilla
3 Flag cubbyhole
4 Flag stout
5 Flag arco
6 Flag bad
7 Flag betydlig
8 Flag forenkling
9 Flag algebra
10 Flag oktett
11 Flag lisiado
12 Flag amalgam
13 Flag alkohol
14 Flag bus
15 Flag intuition
16 Flag diarist
17 Flag urinere
18 Flag medurs

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1491 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1612 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2205 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3409 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9619 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3207 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3962 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6688 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7409 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8085 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2389 - seconds.

mobiltelefon