logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for vrakdeler:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvrakdeler
engnautical [n]: wreckage
spanautical [n]: restos de un naufragio [mp], pecios [mp]
swenautical [n]: vrakdelar
Example:
  1. Bare mindre vrakdeler, noen dokumenter og bagasje drev i land.
  2. Dette syn deles av enkelte som deltar i granskingsarbeidet i Cork i Eire, hvor 131 omkomne og vrakdeler er tatt inn.
  3. En, som ikke ønsker å ha sitt navn offentliggjort, sier at foreløbige undersøkelser av omkomne og vrakdeler ikke indikerer at det har vært en bombeeksplosjon ombord.
  4. Letingen efter eventuelle vrakdeler fra raketten pågår øst for Enaresjøen og bare femten kilometer fra grensen til Norge og SovjetUnionen.
  5. Ti større vrakdeler fra Air Indias jumbojet som styrtet i havet med 329 mennesker ombord sydvest for Irland, er nå fotografert av en fjernstyrt undervannsrobot.
Similar words:
swevrakdelar
norvrake
norvrider
norvrak
norvrakgods
norvraking
norvrakpris
Your last searches:
  1. vrakdelerLast searches

# NAL Term
1 Flag lärande
2 Flag ronchar
3 Flag kolonnist
4 Flag oppress
5 Flag fuera de
6 Flag fraskrive seg
7 Flag spiral staircase
8 Flag aficionar
9 Flag women's liberation
10 Flag krigsflåte
11 Flag kunstig åndedrett
12 Flag avstengthet
13 Flag brat
14 Flag incorporate
15 Flag bendecir
16 Flag agenda
17 Flag töcken
18 Flag helvete

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1466 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1591 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2162 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9591 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3191 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3926 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6658 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7379 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8021 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2053 - seconds.

mobiltelefon