logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for vurdere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvurdere
engverd [v]: appraise, evaluate, estimate, value, prize, value highly
pris [v]: quote
tax [v]: assess
quality [v]: appreciate, value
beregne [v]: appreciate, be grateful for
bedømme [v]: evaluate, judge
spaverd [v]: valorar, tasar, evaluar, estimar, apreciar
pris [v]: cotizar
tax [v]: tasar, valorar, evaluar
quality [v]: apreciar, estimar
beregne [v]: agradecer, apreciar
bedømme [v]: evaluar, juzgar
sweverd [v]: värdera
Synonyms:
 1. akte, anse, anslå, bedømme, beregne, betrakte, bonitere, dømme, estimere, evaluere, gjennomtenke, kritisere, måle, overveie, regne, se an, se på, sensurere, sette pris på, skatte, skjønne, ta stilling til, taksere, vekte, verdsette
 2. ansette, avmåle, dimensjonere, disponere, forutberegne, gjøre et overslag, kalkulere, kvantifisere, oppgi, planlegge, regne med, regne ut, spå om, ta i betraktning, taime, tallfeste, tenke etter, time, utregne
 3. avveie, bruke hodet/hjernen/de små grå, erkjenne, filosofere, fundere, gruble, grunne, gå god for, ha en overbevisning om, helle til den oppfatning, klekke (ut), kontemplere, legge hodet i bløt, meditere, pønske (på), reflektere, resonnere, sikte til, spekulere, synes, tenke, tvile, være overbevist om, være usikker
Derived terms:nedvurdere, nedvurderende, omvurdere, overvurdere, undervurdere, feilvurdere, revurdere, vurdere på nytt, vurderende
Example:
 1. Bydelsutvalgenes fellessekretariat oppfordrer bydelsutvalget til å samarbeide både med administrasjonen og med grunneierne om å vurdere videre utbygging.
 2. Byen og Fjordens juryformann, Birger LambertzNilssen og Bjørn Wærenskjold fra Holte Prosjekt A / S, som utarbeidet vinnerutkastet Deilig er fjorden, la vekt på at idekonkurransen skulle vurdere havneområdet i et helhetsperspektiv der det ble tatt hensyn til flerbruksinteressene.
 3. De statsvitere som i framtida vil ta for seg den siste periode for å vurdere politiske verdivalg, vil høyst sannsynlig finne at sentrumspolitikken hadde bedre vekstmuligheter under de tidligere Arbeiderpartiregjeringer, enn etter at Sp og KrF tok plass i Willochs regjering.
 4. Dersom erfaringene viser at retningslinjene ikke blir fulgt, vil Statens Forurensningstilsyn vurdere å foreslå bindende forskrifter på området.
 5. Det viktigste er at hver enkelt familie selv må få muligheten til å vurdere spørsmålet om fos terdiagnostikk på fritt grunnlag...
 6. En må også vurdere å styrke fremmedspråkenes stilling, skriver departementet.
 7. Enten en etablerer seg med en kompromissløsning i retning av at hovedtyngden av lærerne skal være bekjennende kristne eller en krever at alle lærere skal identifisere seg personlig med institusjonens kirkelige basis og målsetting, må derfor være klart at en bare kan ha grunnlag for å vurdere om dette er tilfellet dersom en på en eller annen måte spør søkerne diskret om dette.
 8. Etter Høgre sitt sentralstyremøte kom det fram at og Erling Norvik, formann i Høgre, no er klår over dei alvorlege problem som Statsbudsjettet fortsatt vil føre til i kommunene og fylka, og at Høgre difor no er viljug til å vurdere auka løyvingar både til kommuner / fylke og til helsesektoren.
 9. First Sea Lord Sir Dudley Pound fekk hausten 1939 igangsett planlegging av eit tilsvarande men endå tettare minebelte over Nordsjøen 181 000 miner, og den norske regjeringa sa seg våren 1940 villig til å vurdere minelegging i norske farvatn - då helst retta mot vanlege handelsskip i malmtrafikk på Narvik.
 10. For det femte er det nødvendig å vurdere alternativer til videre rustning, sier Holst til slutt, så tilforlatelig at man skulle tro våre forhandlere i Wien, Geneve og Stockholm aldri har tenkt denne store og viktige tanke.
 11. Forutsetningen er at den etat som skal motta slike meldinger, har inngående kunnskaper om de samlede redningsressursene, forutsetninger for å vurdere redningstaktiske / materielltekniske forhold samt tilstrekkelig akuttmedisinsk innsikt.
 12. Før Barkenæs eventuelt svarer, bør han dog vite at f.eks. vår justisminister tar saken alvorlig, og at hun har lovet å vurdere anmodningen om å nedsette et utvalg.
 13. Har retten mot til å vurdere om Arne Treholts virksomhet har gjort krigsfaren større eller mindre ?
 14. Hvis dette blir vedtatt, vil vi i første halvdel av september vurdere hvem som vil få støttekontakt videre ut 1984.
 15. Jeg vil mene at man fortsatt ut fra sentral teologisk holdning må vurdere homofili som et avvik, og ikke noe efterstrebelsesverdig.
 16. Kirken må stå fritt til å vurdere og kritisere partienes konkrete løsninger ut fra sin forståelse av det kristne verdigrunnlaget.
 17. Komiteen vil be departementet om å vurdere nærmere tilskuddsprosenten til Oslo, da Oslos økonomiske situasjon neppe er bedre enn for andre fylker.
 18. Naturtilstanden er for ham mer enn en hypotese eller modell, konstruert for det formål å forstå og å vurdere menneskehetens aktuelle tilstand.
 19. Når vi får se denne i sin helhet, kan vi vurdere om om forslagene passer oss eller ikke.
 20. Studentene må lære å vurdere pasientsituasjoner...
 21. Styret har til hensikt å vurdere å utbetale fremtidig utbytte kvartalsvis, sier styreformann og adm. direktør i AL Labs, I. Roy Cohen, i en pressemelding.
 22. Vannlinjens Venner vil nettopp derfor først gå inn for å gjennomføre Vannlinjen, dernest kan kommunen vurdere om det er behov for å bygge ut deler av Grunnlinjeprosjektet senere.
 23. Vi skal ikke vurdere, vi skal bare få solgt raskest mulig og bli kvitt den situasjon at staten eier.
 24. Det er overraskende at president Mauno Koivisto ikke regner en utenforstående person egnet til å vurdere finske forhold, skriver Finlands største avis, Helsingin Sanomat, i en kommentar til Koivistos kritikk av Jahn Otto Johansen.
 25. Administrajonen har ikke fått tid til å vurdere utspillet som fredag kom fra kjemisk.
 26. All risiko lar seg beregne i tall, i alle fall vurdere.
 27. Allerede i oktober ifjor ba Elkem i et brev til Jernverket om at det ble nedsatt et utvalg som skulle vurdere samarbeide når det gjaldt markedsføring, investeringer, råmaterialbasis, produktutvikling og koordinering av eksport.
 28. Alt dette gjør at vi bør vurdere om våre åpningstider er tilpasset dagens situasjon og den kundekrets som sogner til butikken, sier Sauro.
 29. Alt i alt har vi hatt stor nytte av å trekke inn konsulenter, som har kunnet vurdere alt på en ny og frisk måte, understreker Tanumgruppens direktør.
 30. Bakgrunnen for at man ønsker en felles kontrakt er for det første at omkostningsutviklingen i forsikringsvirksomheten gjør det nødvendig å vurdere alle utgiftsposter, også provisjonsutgifter.
Similar words:
engvulture
norvurderende
norvurdering
engvulgar
norvugge
norvulke
norvurderinger
Your last searches:
 1. vurdere


Vurdere was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) vurdere
Gerundio: vurderende
Past participle: vurdert
Indikative
1. Present
 • jeg
  vurderer
 • du
  vurderer
 • han
  vurderer
 • vi
  vurderer
 • dere
  vurderer
 • de
  vurderer
8. Perfect
 • jeg
  har vurdert
 • du
  har vurdert
 • han
  har vurdert
 • vi
  har vurdert
 • dere
  har vurdert
 • de
  har vurdert
2. Imperfect
 • jeg
  vurderte
 • du
  vurderte
 • han
  vurderte
 • vi
  vurderte
 • dere
  vurderte
 • de
  vurderte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde vurdert
 • du
  hadde vurdert
 • han
  hadde vurdert
 • vi
  hadde vurdert
 • dere
  hadde vurdert
 • de
  hadde vurdert
4a. Future
 • jeg
  vil/skal vurdere
 • du
  vil/skal vurdere
 • han
  vil/skal vurdere
 • vi
  vil/skal vurdere
 • dere
  vil/skal vurdere
 • de
  vil/skal vurdere
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha vurdert
 • du
  vil/skal ha vurdert
 • han
  vil/skal ha vurdert
 • vi
  vil/skal ha vurdert
 • dere
  vil/skal ha vurdert
 • de
  vil/skal ha vurdert
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle vurdere
 • du
  ville/skulle vurdere
 • han
  ville/skulle vurdere
 • vi
  ville/skulle vurdere
 • dere
  ville/skulle vurdere
 • de
  ville/skulle vurdere
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha vurdert
 • du
  ville/skulle ha vurdert
 • han
  ville/skulle ha vurdert
 • vi
  ville/skulle ha vurdert
 • dere
  ville/skulle ha vurdert
 • de
  ville/skulle ha vurdert
Imperative
Affirmative
 • du
  vurder!
 • vi
  La oss vurdere!
 • dere
  vurder!
Negative
 • du
  ikke vurder! (vurder ikke)!
 • dere
  ikke vurder! (vurder ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag sykepleierske
2 Flag pancha
3 Flag leak out
4 Flag stappe igjen
5 Flag inseminate
6 Flag jeans
7 Flag störtsjö
8 Flag rising tide
9 Flag pilau
10 Flag bring off
11 Flag fengsling
12 Flag perenne
13 Flag vinaigrette
14 Flag landmark
15 Flag medidor
16 Flag grankotte
17 Flag tankevekker
18 Flag problem

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 381 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 530 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1172 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2426 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7884 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2739 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5670 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6485 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6992 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2033 - seconds.

mobiltelefon