logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ydmykelse:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norydmykelse
enggeneral [?]: humiliation
spageneral [?]: humillación
swegeneral [?]: förnedring
Synonyms:
 1. anstendighet, beskjemmelse, blussel, blygsel, fornedrelse, forsmedelse, nedverdigelse, prostitusjon, skam, skjensel, spott og spe, til narr, tort, vanheder, vanære
 2. fantord, forakt, forhånelse, fornærmelse, hån, ironi, latterliggjørelse, nid, persiflasje, ringeakt, sarkasme, satire, skose, sneiord, spe, spitord, spott, spydighet
Wiki:Ydmykelse er en vanærende eller ærekrenkende behandling. Ettersom det reduserer selvfølelsen og egoet, er det vanligvis en ubehagelig opplevelse. Begrepet finnes i mange akademiske disipliner, både i antropologi, sosiologi, filosofi, sosialpsykologi, klinisk psykologi og statsvitenskap.
Example:
 1. Når SovjetUnionen og dets klienter forsyner verdensomspennende terroristgrupper med penger, efterretningsopplysninger og treningsmuligheter, håper de å svekke de vestlige lands tro på seg selv og berøve dem viljen til å motstå aggresjon og ydmykelse, fremholdt Shultz.
 2. Valget i El Salvador er en ny seier for friheten overfor tyranni, undertrykkelse og ydmykelse, sier president Ronald Reagan.
 3. Amerikanerne, som ennå har Khomeinyregimets ydmykelse av det amerikanske ambassadepersonale i frisk erindring, har intet behov for å fremstille iranerne som bedre enn irakerne.
 4. De tallrike aksjonene rundt om i landet har - tilsynelatende - hatt mange utspring, fra f.eks. klager over ydmykelse av elevene, til krav om utskiftning av lærere.
 5. Det er en ydmykelse i tillegg til smerten.
 6. Det er også en bok om ydmykhet og ydmykelse, redselen for ikke å passe inn, følelsen av underdanighet, av beundring blandet med hat for dem livet har plassert høyere enn en selv ?
 7. Det som var galt med kulturrevolusjonen, var at fysisk arbeide ble brukt som ydmykelse, som straff.
 8. Forskjellen mellom å bli riset og å få de voksne til å eksplodere er som forskjellen mellom ydmykelse og triumf, sier hun.
 9. Foruten alt det betyr av ydmykelse og fattigdom og intriger og sladder.
 10. KROM presenterer fire modeller for dette arbeidet, og til sammen tar de sikte på å minske den ydmykelse det er å sitte i fengsel.
 11. Minneverdig, minneverdig radiokunnskapskonkurransen hvor pugg og prestasjoner kan gi den store gevinsten, og som ender med ydmykelse for den fortumlete Donald, omskapt for alles øyne til and i gele.
 12. Ydmykelse utgjør torturens vesentlige element.
 13. Wozzeck er et rystende drama om hvordan ydmykelse og nedverdigelse kan ødelegge et menneske.
 14. Den alt omfattende ydmykelse av menneskene blir utgitt for å være deres definitive befrielse.
 15. Den moderne fattigdom betyr ydmykelse og skamfølelse.
 16. Den moralske krise skriver seg både fra den nasjonale ydmykelse som Falklandskrigen innebar og fra påminnelsene om juntatidens barbariske overgrep mot de opposisjonelle, som utgjør et åpent sår så lenge de skyldige ikke har fått sin straff.
 17. Derfor følte den jevne iraner Den store sivilisasjonen som en ydmykelse, først og fremst.
 18. Det var en ny ydmykelse.
 19. Ingen som ikke har vært voksen i den umiddelbare efterkrigstid - og vel egentlig få av dem også - kan riktig overskue hva som skjuler seg av menneskelig lidelse og ydmykelse bak rettsoppgjørets kalde tall.
 20. Og de kastes inn i en rekke ekstreme situasjoner som blir fremført i fistel : ydmykelse, voldtekt, slagsmål, isolat.
 21. Samtidig er både presidenten og hans landsmenn fortsatt merket av den nasjonale ydmykelse som Amerika led under det ulike mer langvarige gisseldramaet i den amerikanske ambassade i Teheran for noen år siden.
 22. Særlig det siste forbudet har medført ydmykelse og dyp ulykke for tusener av mennesker og drevet minst 16 mennesker inn i selvmordet.
 23. Under dette landsmøtet har han samlet stor støtte for et forslag som ikke bare vil være en sviende ydmykelse for partilederen hvis det blir vedtatt, men i tillegg antas å svekke partiets stilling blant velgerne.
Similar words:
norydmyke seg
norydmyke
norydmykt be
norydmyk
norydmykhet
norydmykt
Your last searches:
 1. ydmykelse



Last searches

# NAL Term
1 Flag maranta
2 Flag krom
3 Flag heading
4 Flag betuttet
5 Flag forvridning
6 Flag chalkpit
7 Flag Wien
8 Flag macaco
9 Flag hysa
10 Flag grammatisk
11 Flag anestesiar
12 Flag cuerda de remolque
13 Flag sinnstilstand
14 Flag slukke
15 Flag ridekunst
16 Flag anse
17 Flag fulcro
18 Flag lojalitet

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 125 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 277 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7310 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2469 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1855 - seconds.

mobiltelefon