logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ytring:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norytring
enggeneral [?]: utterance
spageneral [?]: declaración
swegeneral [?]: yttrande
Synonyms:dagligtale, dialekt, glose, idiom, kommunikasjonsmiddel, kreolspråk, morsmål, mål, målføre, mæle, ord, sjargong, slang, sosiolekt, språk, uttrykk
Example:
 1. Bakgrunnen for denne ytring var bl.a. den senere tids uheldige utvikling på betalingsbalansen, noe som har utløst kritikk fra flere hold - også blant noen av dem som ellers nærer stor sympati for det regjeringen står for.
 2. Det bør for ordens skyld slås fast at dette er en politisk ytring.
 3. Det går videre klart frem av billedteksten at bildet skal illustrere en ytring i teksten.
 4. EFTERSOM Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet vitterlig har forpliktet seg til årlige reelle skattelettelser, er reaksjonen på Thomassens ytring meget forbausende.
 5. I Aftenposten 9. november har Jens A. R. Gjerløw fra Kristiansand en ytring hvor han ber fotballspillere slutte med å omfavne hverandre på fotballbanen.
 6. I min ytring fremholdt jeg at min frykt for en atomkrig aldri hadde vært sterkere enn den natten - og aldri har vel verden heller stått nærmere katastrofen enn nettopp det døgnet.
 7. Man forstår selvsagt den snille tanken bak denne ytring, og den brede appell den har til alle som ikke tenker seg om to ganger.
 8. Nesen har gitt ham dødsforakt, og han er fryktet overalt, og frykter selv ingen, men sier sin mening fritt og omsvøpsløst i en tid så full av regler og konvensjoner og falskheter at en ærlig ytring blir synden over alle synder.
 9. Norge for nordmenn er en fascistisk ytring, for har ikke nazisekten Norsk Front sagt det samme ?
 10. Two Tribes var egentlig ikke en politisk ytring, men en menneskelig ytring.
 11. Bak denne ytring står ifølge journalist Inna Vasilkova på den store russiske kritiker Vipsarion Belinskij.
 12. Bonde sier videre at denne meningsytringen fra Ole IDole er en misforstått ytring, som ikke har noe å gjøre i P2s programmer.
 13. Clint Eastwood har både produsert, regissert og hovedrollespilt denne nyklassiske ytring om den tause ensomme som berger gullgraverfamilien unna den lokale tyrann, omtrent med guddommelig autoritet.
 14. Da vil vi også lansere et omfattende ytringsfrihetsprosjekt, med navnet Ytring 1986.
 15. Dagningens leder om Greenpeace er en ytring som må vernes av dette prinsippet.
 16. Derfor må jeg bare beklage at jeg føler meg uthengt på bakgrunn av en ytring som jeg bare må fraskrive meg ansvaret for.
 17. Det må gå an å leve godt i dette land og enda mer i andre land med andre skikker og stor forakt for dyr, uten broilere i skap, dyr uten tvangsforing, kalkuner uten kalkunhaver og for den saks skyld fisk uten oppdrett selv om man får hele kysten på nakken for en slik ytring.
 18. Det var da en human kulturmedarbeider, Even Hebbe Johnsrud, reagerte mot en ytring som hadde falt fra ledende hold i Kringkastingen.
 19. Er det en filosofisk ytring, eller er det noe som kan iverksettes som praktisk politikk ?
 20. FRIHET til ytring er en kostelig gave.
 21. Forbud mot ytring kan være et nødvendig gode.
 22. Innlegget i Aftenpostens aftennummer 9. august iår under overskriften Vi må over til Vannlinjen og et tidligere innlegg i Aftenutgaven 26. februar iår Bare vannlinjen vanntett ? samt et begrunnet spørsmål av 8. august iår til Oslo bystyre fra undertegnede, er av enkelte blitt utlagt som en ytring i anledning av den tvist som tydeligvis er under oppseiling mellom kommunen og entreprenøren på grunn av vannlekkasjene i Sentrum Tbanestasjon.
 23. Kanskje han også hadde i tankene den utvikling vi nå er midt oppe i, og som jeg i nærværende ytring har forsøkt å gi noen riss av.
 24. Med overskriften Kunstens problemer i Norge, har den sovjetiske dirigenten Mariss Jansons skrevet en stort anlagt ytring i fire lange artikler om norsk kulturliv.
 25. Men 00 endte omgangen, og publikum lot sitt mishag komme til ytring gjennom en pipekonsert over irene på vei til garderoben.
 26. Men berre i ein liten del av verda er retten til den frie ytring reell.
 27. Mer enn en uheldig ytring eller en skjev vinkling skal det ikke til for å avgjøre en skjebne, legge et livsverk i grus.
 28. Odd Myres ytring om fred og atomvåpen bærer preg av utilstrekkelige og ensidige informasjonskilder - og det er dessverre en almen svakhet i vårt politiske liv.
 29. Og på Christiansens kontor henger et utklipp fra Dagbladet, en ytring av Arne Skouen, der han gratulerer Alex Christiansen og Alf Bastiansen med Lysejordet boligfelt i Oslo.
 30. Retten har festet seg ved at Lindstrøms navn ikke har vært nevnt i intervjuet, og at ingen ytring er konkret knyttet til ham som løytnant i kompaniet.
Similar words:
sweyttring
sweytlig
norytre
norytrende
noryte
noryteevne
norytelse
Your last searches:
 1. ytringLast searches

# NAL Term
1 Flag glädjedödare
2 Flag kula
3 Flag querida
4 Flag documentation
5 Flag olibanum
6 Flag hanglete
7 Flag skarv
8 Flag set
9 Flag felvänd
10 Flag buceo
11 Flag kodein
12 Flag megalítico
13 Flag paladin
14 Flag effeminate
15 Flag slyboots
16 Flag mechón de pelo
17 Flag record
18 Flag långsiktig

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 907 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1035 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1680 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2991 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8987 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2667 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3261 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6184 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6996 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7575 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.3216 - seconds.

mobiltelefon