logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for ytterst viktig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norytterst viktig
enggeneral [a]: all-important
spageneral [a]: importantísimo, de suma importancia
swegeneral [a]: ytterst viktig
Example:
 1. Finlands tidligere president Uhro Kekkonens banebrytende arbeide for Norden som traktatfestet atomvåpenfri sone har vært et ytterst viktig bidrag til en fremtid i fred, ikke bare for vår del av verden, men for hele vår jord, fremholder representanter for Traktat NÅ.
 2. Blant annet sier dr. phil. Sibylla Haasund, svensk ekspert på vikingetidens sjøfart, at det er ytterst viktig å få testet i praksis noen av de mange teorier som legges frem om vikingenes navigasjonsmetoder.
 3. Byen var dengang et ytterst viktig knutepunkt for den keiserlige posttjeneste i hendene på fyrstehuset Thurn und Taxis, som spilte en sentral rolle i oppbyggingen av postbefordringen i Europa fra slutten av det 15. og langt inn i det 19. århundre.
 4. Den svenske statsministeren tok som ventet opp de mange ubåtkrenkelser av svenske farvann, og sa at selv om det ikke er bevist at alle ubåter kommer fra en spesiell nasjon, er det ytterst viktig av hensyn til nøytraliteten å bekjempe alle krenkelser med full kraft.
 5. Dette er en ytterst viktig faktor.
 6. For Mujaheddin er det ytterst viktig at landet ikke blir avfolket.
 7. Han skal ha ringt til en venn og avlyst et møte fordi noe ytterst viktig hadde kommet opp.
 8. Jeg tror det er ytterst viktig både for de eldre selv og arbeidsmiljøets allsidighet at eldre mennesker som har lyst til det, fortsetter i arbeidslivet, dersom de føler seg friske.
 9. Kornmat er ytterst viktig føde, ikke minst for en idrettsutøver, hevder kostholdseksperten Bjørn Kjeldsen.
 10. Samtidig er det ytterst viktig at man sørger for tilstrekkelig luftfuktighet.
 11. Det kommer på en tid da landet, igjen ifølge Pravda, befinner seg ved en ytterst viktig skillelinje i sin utvikling.
 12. Prosjektet er nemlig ytterst viktig for Polen og for forbindelsene med Vesten.
 13. Sten Andersson fremholder at det er ytterst viktig at det hersker utenrikspolitisk enighet i Sverige i dette spørsmålet.
Results found in Swedish dictionary
sweytterst viktig
enggeneral [a]: all-important
norgeneral [a]: ytterst viktig
spageneral [a]: importantísimo, de suma importancia
Similar words:
norytterst forsiktig
norytterst liten
sweytterst lite
sweytterst liten
Your last searches:
 1. ytterst viktigLast searches

# NAL Term
1 Flag intagning
2 Flag modeller
3 Flag depraverande
4 Flag collar para perros
5 Flag sleik
6 Flag ointresserad
7 Flag innen kort tid
8 Flag el
9 Flag plaska
10 Flag blödig
11 Flag jonote
12 Flag record
13 Flag fritt
14 Flag mental hospital
15 Flag deceiving
16 Flag säljbar
17 Flag suavemente
18 Flag clear out

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1786 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6788 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5950 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2017 - seconds.

mobiltelefon