logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ytterste:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norytterste
enggeneral [?]: outermost
spageneral [?]: ultraperiféricas
swegeneral [?]: yttersta
Derived terms:ytterste ende, ytterste dom, den ytterste dag
Example:
 1. Fritt Norge med NATO er ikke i tvil om at landets politiske ledelse uansett hvilke politiske partier den har gått ut fra, ikke vil ha noe alternativ hvis den stilles på den ytterste sikkerhetspolitiske prøve.
 2. Høvdingen gjør sitt ytterste for å rette på vismannens inntrykk.
 3. Kirkens ressurs er nettopp sammenhengen:Bare når Gud får være Gud,kan mennesket være menneske.Bare et kristent menneske kan være virkelig verdslig, for det er fritatt for bekymringen om sitt eget ytterste anliggende.
 4. Love Streams eller Strømmer av kjærlighet er enda et av hans opprivende familiedramaer, velspilt til det ytterste og samtidig løs i sammenføyningene.
 5. Alle tørster efter en hyggelig nyhet, og det er ingen kritikk i luften når de vet at vi gjør vårt aller ytterste for å finne frem til årer som er rike nok til å satses på, sier Kaspersen til Aftenposten.
 6. Brorskapets deltagelse i det politiske liv har dertil hatt den ideologiske bivirkning at alle de øvrige partiene - fra ytterste venstre til ytterste sekulære høyre - har sluttet seg til tanken om islamsk lov, sharia, som retningsgivende for staten, fortsetter professor Ibrahim, som imidlertid ikke venter at dette vil få særlig drastiske følger i praksis.
 7. De står fortsatt øverst på dagsordenen, og vi vil gjøre vårt ytterste for å få presset frem en reell priskonkurranse.
 8. Dette kan i sin ytterste konsekvens føre til forbud mot å spise kjøtt, sier antropologen Matt Carmill.
 9. Ethvert land på det amerikanske kontinent må gjøre sitt ytterste for å unngå krig ved å respektere og forsvare folkenes suverne rett til å avgjøre sin egen skjebne og ved å motsette seg intervensjoner av enhver type.
 10. Fra vestlig side gjør vi vårt ytterste, presiserte han.
 11. Han er vanskelig fordi han er perfeksjonist til det ytterste.
 12. Hvis det viser seg å være en direkte helsefarlig epidemi, vil vi måtte gå til den ytterste konsekvens å stoppe turene, men dette tør vi ikke bestemme før vi har fått undersøkt nøye hva som er smittekilden, sier Bjørn Lunde, administerende direktør i Vingreiser, et av de to norske turoperatører som har Algarve på programmet.
 13. I Norge har vi i lengre tid diskutert vaksine som en mulighet for å beskytte oss, men metoden har så mange ulemper at vi ikke vil vurdere dette grundigere før i et eventuelt ytterste nødsfall, opplyser Sandvik.
 14. Jeg mener at en slik politikk ført ut til de ytterste konsekvenser vil være en uklok og farlig politikk.
 15. Trosbekjennelsen for en muslim er til det ytterste enkel.
 16. USAs konkurrenter gjør sitt ytterste for å utnytte det åpne marked før det er for sent, sier de.
 17. Vi bor i den ytterste utkant av Norge i grenselandet mot Sovjet, og vi må ta i bruk de virkemidler vi har for å overbevise de unge om at SørVaranger har noe å tilby dem og har en fremtid.
 18. Vi gjør vårt aller ytterste for at skipstrafikken gjennom Suezkanalen og Rødehavet skal sikres mot mineeksplosjoner.
 19. Vi gjør vårt ytterste for å hjelpe narkomane og andre belastede kvinner som vil beholde barnet sitt, sier assisterende overlege Hans Andreas Sande ved fødeavdelingen på Ullevål sykehus.
 20. Vi har alltid utnyttet ny teknologi til det ytterste så lenge NATO har eksistert.
 21. Vi har moderne utstyr og erfarne medarbeidere som vil gjøre sitt ytterste for at Lotto skal få en smertefri fødsel og bli et livskraftig produkt til nytte i samfunnet.
 22. Vi skal gjøre vårt ytterste for å sikre en normal gjennomføring av valget, sier en talsmann for regjeringsstyrkene.
 23. Vi står parat til å gjøre vårt ytterste hvis et norsk skip skulle gå på en mine i Rødehavet.
 24. Vi vet ikke hvor lang tid arbeidet vil ta, men alle impliserte parter gjør sitt ytterste for at skipet skal være klart innen sesongen er over, sier direksjonssjef Alf R. Bjercke.
 25. Alle disse tingene i den ytterste konsekvens, så langt du kan gå.
 26. Alle er helt fabelaktige, og vi vet at de gjør sitt ytterste for barna våre.
 27. Alle lønnstagerorganisasjonene presser sitronen til det ytterste uten hensyn til helheten, mens alminnelig sunn fornuft burde tilsi at det ikke bør kreves mer før det er blitt rimelig samfunnsmessig balanse eller før det foreligger større kake til fordeling.
 28. Apparatet for innsamling av opplysninger er ikke i funksjon, og mulighetene for å trenere en undersøkelse, også når saken gjelder en drept eller forsvunnet utlending, utnyttes til det ytterste.
 29. At de konservative ikke vil benytte denne muligheten til å redegjøre for sitt syn på svensk sikkerhetspolitikk, tolkes i politiske kretser, og trolig med rette, som et klart tegn på at Moderata Samlingspartiet vil gjøre sitt ytterste for ikke å bli oppfattet som ytterliggående på en måte som kan svekke partiets muligheter til å få en ledende stilling i en eventuell borgerlig regjering.
 30. Bare fra Fremskrittspartiet på ytterste høyre fløy ble det ikke holdt noen gratulasjonstale.
Similar words:
norytterst
sweytterst
norytterside
norytelse
norytter-
norytterhud
norytterlig
Your last searches:
 1. yttersteLast searches

# NAL Term
1 Flag abanicarse
2 Flag behandlet
3 Flag tät
4 Flag rodeo
5 Flag långpanna
6 Flag høyre hånd
7 Flag avsända
8 Flag polyuretan
9 Flag lakk
10 Flag tränga ut
11 Flag nervousness
12 Flag ulyd
13 Flag tränga sig på
14 Flag sårskade
15 Flag mestiza
16 Flag harpía
17 Flag träffar
18 Flag tilltvinga

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 569 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 707 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1344 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8210 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2326 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5834 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6654 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1744 - seconds.

mobiltelefon