logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for zulu:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norzulu
englanguage [n]: Zulu
ethnology - man [n]: Zulu
etnologi - kvinne [n]: Zulu
spalanguage [n]: zulú [m]
ethnology - man [n]: zulú [m]
etnologi - kvinne [n]: zulú [f]
swelanguage [n]: zulu
Derived terms:zulu-, Zululand
Wiki:Zulu (sørafrikansk engelsk og isiZulu: amaZulu) er en afrikansk etnisk gruppe som består av rundt 11 millioner mennesker som hovedsakelig bor i provinsen KwaZulu-Natal, og i dag rundt Johannesburg. Zuluene er den største etniske gruppen i Sør-Afrika, og en av de mest innflytelsesrike. Sør-Afrika. Små grupper lever også i Zimbabwe, Zambia og Mosambik.
Example:
  1. Forhøret består av noen standardspørsmål som via tolk oversettes til zulu, sotho eler et annet afrikansk sprog.
  2. Minst 11 personer ble stukket ned og drept da hundrevis av medlemmer fra de to stammene zulu og pondo gikk løs på hverandre i en landsby syd for Durban i SydAfrika onsdag.
  3. Bildet viser verdens første ubåttype med ballistiske atomraketter, en sovjetisk Zulu V fra 1958, med to raketter som hver kunne legge en av Europas storbyer øde.
  4. De synger på zulu, sotho og xhosa.
  5. Oppgjøret mellom zulu og zhosastammene fant sted i Tsakane, en svart bydel utenfor Johannesburg.
  6. Spenningen mellom zulu og pondostammene går angivelig flere tiår tilbake.
Results found in Swedish dictionary
swezulu
englanguage [n]: Zulu
ethnology - man [n]: Zulu
etnologi - kvinna [n]: Zulu
norlanguage [n]: zulu
spalanguage [n]: zulú [m]
ethnology - man [n]: zulú [m]
etnologi - kvinna [n]: zulú [f]
Derived terms:zulu-
Wiki:Zulu är ett folkslag i Sydafrika, och med ett uppskattat antal på 10-11 miljoner individer landets största etniska grupp. Merparten lever i provinsen KwaZulu-Natal, men mindre grupper lever även i Zimbabwe, Zambia och Mozambique. Deras språk, zulu är ett bantuspråk.
Similar words:
engZulu
norzulu-
spazulo
swezulu-
spazulú
spazumo
spazueco
Your last searches:
  1. zuluLast searches

# NAL Term
1 Flag vara hänvisad
2 Flag underbindning
3 Flag sleip
4 Flag vender
5 Flag veve sammen
6 Flag gäst
7 Flag kisel
8 Flag avlure
9 Flag affronted
10 Flag frizzy hair
11 Flag utarbeide
12 Flag fråtse
13 Flag inkompetent
14 Flag autistisk
15 Flag bombardero en pico
16 Flag tvile
17 Flag horn
18 Flag skolesal

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 382 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 531 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1174 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2427 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7887 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2154 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2741 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5671 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6486 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6994 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1928 - seconds.

mobiltelefon