logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for sabotage:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engsabotage
norgeneral [n]: sabotasje [n]
destruction [v]: sabotere
spageneral [n]: sabotaje [m]
destruction [v]: sabotear
swegeneral [n]: sabotage [n]
destruction [v]: sabotera
Synonyms:
  1. [n]: destruction [gt], devastation [gt]
  2. [v]: undermine, countermine, counteract, subvert, weaken, disobey [gt]
Derived terms:counter-sabotage
Wiki:Sabotage is a deliberate action aimed at weakening another entity through subversion, obstruction, disruption, or destruction. In a workplace setting, sabotage is the conscious withdrawal of efficiency generally directed at causing some change in workplace conditions. One who engages in sabotage is a saboteur.
Example:
  1. This is sabotage.
  2. Why did he dare sabotage the experiment?
Results found in Swedish dictionary
swesabotage
enggeneral [n]: sabotage
norgeneral [n]: sabotasje
spageneral [n]: sabotaje [m]
Synonyms:skövla, tillintetgörelse, förgöra, förinta, föröda, skada, söndersmula, utplåna, fördärva, demolera, ha sönder, krossa, vandalisera, omintetgöra, rasera, tillintetgöra, utradera, ödelägga, sabba, sabotera, paja, kvadda, destruera, fly, spoliera
Wiki:Sabotage är om någon förstör eller skadar egendom, som har avsevärd betydelse för rikets försvar, folkförsörjning, rättsskipning eller förvaltning eller för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i riket enligt 13 kap 4 § Brottsbalken.. Straffet är fängelse i högst fyra år. Detsamma skall gälla om någon på annat sätt genom skadegörelse eller annan åtgärd allvarligt stör eller hindrar den allmänna samfärdseln eller användningen av telegraf, telefon, radio eller dylikt allmänt hjälpmedel eller av anläggning för allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft.
Similar words:
spasabotaje
norsabotasje
norsabotere
engsausage
engsalvage
norsabotør
spasabotear
Your last searches:
  1. sabotageLast searches

# NAL Term
1 Flag sette fingeren på
2 Flag alborto
3 Flag med klumper
4 Flag avtrede
5 Flag proposition
6 Flag pedestre
7 Flag sagacidad
8 Flag kardiologi
9 Flag lärling
10 Flag evolvement
11 Flag pratkvarn
12 Flag amöba
13 Flag espadas
14 Flag hymne
15 Flag termofraguante
16 Flag betinga
17 Flag perfection
18 Flag relikskrin

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 620 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3360 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 793 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1462 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4331 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5215 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5507 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4612 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5197 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9219 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1259 - seconds.

mobiltelefon