Dutch-Norwegian translation of breken

Translation of the word breken from dutch to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

breken in Norwegian

breken
algemeennoun sammenbryting [u], brytning [u]
  voorwerpenverb gå i stykker, knuses
  raamverb knuse
  koordverb briste
  transitiefverb bryte, sprekke, sprenge
  intransitiefverb gå av, brytes av, gå i stykker, splintres
  voorwerpverb bryte løs
  opticaverb bryte
  geneeskundeverb bryte
Similar words

 
 

Your last searches