Dutch-Norwegian translation of geboren zijn

Translation of the word geboren zijn from dutch to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

geboren zijn in Norwegian

geboren zijn
algemeenverb bli født
Examples with translation
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Similar words

 
 

geboren zijn as verb
InfinitivePresent participlePast participle
geboren zijnzijndgeboren weest
Present
ikgeboren ben
jijgeboren bent
hijgeboren is
wijgeboren zijn
julliegeboren zijn
zijgeboren zijn
Present perfect
ikben geboren weest
jijbent geboren weest
hijis geboren weest
wijzijn geboren weest
julliezijn geboren weest
zijzijn geboren weest
Past
ikgeboren was
jijgeboren was
hijgeboren was
wijgeboren waren
julliegeboren waren
zijgeboren waren
Past perfect
ikwas geboren weest
jijwas geboren weest
hijwas geboren weest
wijwaren geboren weest
julliewaren geboren weest
zijwaren geboren weest
Future
ikzal geboren zijn
jijzult geboren zijn
hijzal geboren zijn
wijzullen geboren zijn
julliezullen geboren zijn
zijzullen geboren zijn
Future perfect or future anterior
ikzal geboren weest zijn; wezen
jijzult geboren weest zijn; wezen
hijzal geboren weest zijn; wezen
wijzullen geboren weest zijn; wezen
julliezullen geboren weest zijn; wezen
zijzullen geboren weest zijn; wezen
Conditional
Imperfect
ikzou geboren zijn
jijzou geboren zijn
hijzou geboren zijn
wijzouden geboren zijn
julliezouden geboren zijn
zijzouden geboren zijn
Perfect
ikzou geboren weest zijn; wezen
jijzou geboren weest zijn; wezen
hijzou geboren weest zijn; wezen
wijzouden geboren weest zijn; wezen
julliezouden geboren weest zijn; wezen
zijzouden geboren weest zijn; wezen
Imperative
Affirmative
jijgeboren wees
Your last searches