Dutch-Norwegian translation of insluiten

Translation of the word insluiten from dutch to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

insluiten in Norwegian

insluiten
algemeennoun innbefattet [n]
  omringennoun omringing [u], innesluttet [u], inn [u]
  algemeenverb låse inn, stenge inne
  met zich meebrengenverb innebære, implisere
  omheiningverb innhegne, omgjerde
  vijandverb omringe, innringe
  briefverb vedlegge, innføre, bilegge
  mogelijkheidverb dekke, innbefatte
  omvattenverb omfatte, inneholde, innbefatte
  opsluitenverb sperre inne, stappe inn
  omringenverb omgi, omringe
Similar words

 
 

Your last searches