Dutch-Norwegian translation of opvallend

Translation of the word opvallend from dutch to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

opvallend in Norwegian

opvallend
merkbaaradjective tydelig, påfallende
  verschiladjective betydende, betydelig, anselig, vesentlig, viktig, slående, påfallende, frapperende
  veranderingadjective bemerkelsesverdig, merkverdig
  aandachtadjective fengslende, spennende, slående, interessant, som fanger blikket, iøynefallende, sjeldent
  kleuradjective praktfull, grann, flammende
  frappantadjective iøynefallende, tydelig, synlig
  algemeenother enestående, særdeles
Similar words

 
 

Your last searches