French-Swedish translation of mener à bien

Translation of the word mener à bien from french to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mener à bien in Swedish

mener à bien
affaireverb lyckas gå i land med
  projetverb genomföra
  idéeverb förverkliga, uppfylla, realisera
  travailverb lyckas med, klara av
  accomplirverb utföra, uträtta, åstadkomma, genomföra, förverkliga
Similar words

 
 

Your last searches