French-Swedish translation of réduit

Translation of the word réduit from french to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

réduit in Swedish

réduit
texteadjective avkortad, förkortad, kondenserad, sammandragen
  limitéadjective begränsad, inskränkt, limiterad
  diminuéadjective förminskad, minskad, reducerad, sänkt
  lieunoun alkov [u], nisch [u]
  quantitéother brist på, knapp tillgång på
Synonyms for réduit
Similar words

 
 

Your last searches