German-Swedish translation of aufpassen auf

Translation of the word aufpassen auf from german to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

aufpassen auf in Swedish

aufpassen auf
allgemeinverb övervaka, se efter
  Aufmerksamkeitverb ge akt på, lägga märke till
  Hausverb se efter, sköta, ta hand om
Examples with translation
Du musst auf deinen Hund aufpassen.
Similar words

 
 

Your last searches