German-Swedish translation of beleidigen

Translation of the word beleidigen from german to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beleidigen in Swedish

beleidigen
Wutverb okväda, skymfa, smäda
  Missbilligung°verb hudflänga, ge på huden, kritisera ned
  Sinnverb stöta, kränka, såra
  Gefühleverb stöta, väcka anstöt hos
  Personverb förolämpa
  angreifenverb förolämpa, stöta, förnärma
Synonyms for beleidigen
Similar words

 
 

Your last searches