German-Swedish translation of bestätigen

Translation of the word bestätigen from german to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bestätigen in Swedish

bestätigen
allgemeinverb bedyra, betyga
  offiziell erklärenverb bekräfta, bestyrka
  Vertragverb ratificera, stadfästa
  Übereinkunftverb besegla, bekräfta
  Wahrheitverb stödja, understödja, bekräfta, bestyrka, intyga
  Postverb bekräfta
  Meinungverb rättfärdiga
  Auskunftverb intyga, garantera, bekräfta
  Jobverb befästa
  genehmigenverb försäkra, bekräfta, godkänna, bifalla
  unterstützenverb stödja, backa upp
Synonyms for bestätigen
Similar words

 
 

bestätigen as verb
InfinitivePresent perfectPast participle
bestätigenbestätigendbestätigt
Indikative
1. Present
ichbestätige
dubestätigst
erbestätigt
wirbestätigen
ihrbestätigt
sie; Siebestätigen
8. Perfect
ichhabe bestätigt
duhast bestätigt
erhat bestätigt
wirhaben bestätigt
ihrhabt bestätigt
sie; Siehaben bestätigt
2. Imperfect
ichbestätigte
dubestätigtest
erbestätigte
wirbestätigten
ihrbestätigtet
sie; Siebestätigten
9. Pluperfect indic. or Past perfect
ichbestätigte
duhatte bestätigt
erhattest bestätigt
wirhatte bestätigt
ihrhatten bestätigt
sie; Siehattet bestätigt
4a. Future
ichwerde bestätigen
duwirst bestätigen
erwird bestätigen
wirwerden bestätigen
ihrwerdet bestätigen
sie; Siewerden bestätigen
11a. Future perfect or future anterior
ichwerde bestätigt haben
duwirst bestätigt haben
erwird bestätigt haben
wirwerden bestätigt haben
ihrwerdet bestätigt haben
sie; Siewerden bestätigt haben
Conditional
5. Conditional present
ichwürde bestätigen
duwürdest bestätigen
erwürde bestätigen
wirwürden bestätigen
ihrwürdet bestätigen
sie; Siewürden bestätigen
12. Conditional perfect
ichwürde bestätigt haben
duwürdest bestätigt haben
erwürde bestätigt haben
wirwürden bestätigt haben
ihrwürdet bestätigt haben
sie; Siewürden bestätigt haben
Subjunctive
6. Present
ichbestätige
dubestätigest
erbestätige
wirbestätigen
ihrbestätiget
sie; Siebestätigen
13. Perfect
ichhabe bestätigt
duhabest bestätigt
erhabe bestätigt
wirhaben bestätigt
ihrhabet bestätigt
sie; Siehaben bestätigt
Imperfect
ichbestätigte
dubestätigtest
erbestätigte
wirbestätigten
ihrbestätigtet
sie; Siebestätigten
Pluperfect indic. or Past perfect
ichhätte bestätigt
duhättest bestätigt
erhätte bestätigt
wirhätten bestätigt
ihrhättet bestätigt
sie; Siehätten bestätigt
Imperative
Affirmative
dubestätige
dubestätigt
Your last searches