German-Swedish translation of betrügen

Translation of the word betrügen from german to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

betrügen in Swedish

betrügen
Betrugverb lura, narra, bedra, dupera, vilseleda, förleda
  Geldverb snyta från, bedraga på, lura på
  Missetatverb bedraga, lura, göra sig skyldig till bedrägeri
  Personverb spela dubbelspel, lura, bedra
Synonyms for betrügen
Similar words

 
 

Your last searches