German-Swedish translation of kennzeichnen

Translation of the word kennzeichnen from german to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kennzeichnen in Swedish

kennzeichnen
allgemeinverb märka, sätta märke på
  Artikelverb märka, märka med monogram
  charakterisierenverb karakterisera, beskriva, skildra
Synonyms for kennzeichnen
Similar words

 
 

Your last searches