German-Swedish translation of schwächen

Translation of the word schwächen from german to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

schwächen in Swedish

schwächen
Mutverb bli osäker, vackla
  Kraftverb försvaga, förvekliga
  Wirkungverb försämra, skada
  Gesundheitverb försvaga, utmatta, förslappa, göra kraftlös
Synonyms for schwächen
Similar words

 
 

Your last searches