German-Swedish translation of umkehren

Translation of the word umkehren from german to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

umkehren in Swedish

umkehren
allgemeinverb invertera, kasta om
  Verkehrverb svänga runt
  Reihenfolgeverb vända på
  Bewegungverb vända, vända upp och ner på
Synonyms for umkehren
Similar words

 
 

Your last searches