German-Swedish translation of unterstützen

Translation of the word unterstützen from german to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

unterstützen in Swedish

unterstützen
Überlieferungverb hålla fast vid
  Mitbewerberverb stöda
  Unterstützungverb stöda
  Resultatverb främja, gynna
  Freundschaftverb främja, befordra
  Grundverb stödja, bekräfta, styrka
  Familieverb försörja, underhålla
  Bauverb bära, stötta, stödja, hålla uppe
  Sportartenverb hålla på, heja på
  Politikverb hålla fast vid, stå fast vid
  helfenverb hjälpa, assistera, bistå, undsätta
  bestätigenverb stödja, backa upp
Synonyms for unterstützen
Similar words

 
 

unterstützen as verb
InfinitivePresent perfectPast participle
unterstützenunterstützendunterstützt
Indikative
1. Present
ichunterstütze
duunterstützt
erunterstützt
wirunterstützen
ihrunterstützt
sie; Sieunterstützen
8. Perfect
ichhabe unterstützt
duhast unterstützt
erhat unterstützt
wirhaben unterstützt
ihrhabt unterstützt
sie; Siehaben unterstützt
2. Imperfect
ichunterstützte
duunterstütztest
erunterstützte
wirunterstützten
ihrunterstütztet
sie; Sieunterstützten
9. Pluperfect indic. or Past perfect
ichunterstützte
duhatte unterstützt
erhattest unterstützt
wirhatte unterstützt
ihrhatten unterstützt
sie; Siehattet unterstützt
4a. Future
ichwerde unterstützen
duwirst unterstützen
erwird unterstützen
wirwerden unterstützen
ihrwerdet unterstützen
sie; Siewerden unterstützen
11a. Future perfect or future anterior
ichwerde unterstützt haben
duwirst unterstützt haben
erwird unterstützt haben
wirwerden unterstützt haben
ihrwerdet unterstützt haben
sie; Siewerden unterstützt haben
Conditional
5. Conditional present
ichwürde unterstützen
duwürdest unterstützen
erwürde unterstützen
wirwürden unterstützen
ihrwürdet unterstützen
sie; Siewürden unterstützen
12. Conditional perfect
ichwürde unterstützt haben
duwürdest unterstützt haben
erwürde unterstützt haben
wirwürden unterstützt haben
ihrwürdet unterstützt haben
sie; Siewürden unterstützt haben
Subjunctive
6. Present
ichunterstütze
duunterstützest
erunterstütze
wirunterstützen
ihrunterstützet
sie; Sieunterstützen
13. Perfect
ichhabe unterstützt
duhabest unterstützt
erhabe unterstützt
wirhaben unterstützt
ihrhabet unterstützt
sie; Siehaben unterstützt
Imperfect
ichunterstützte
duunterstütztest
erunterstützte
wirunterstützten
ihrunterstütztet
sie; Sieunterstützten
Pluperfect indic. or Past perfect
ichhätte unterstützt
duhättest unterstützt
erhätte unterstützt
wirhätten unterstützt
ihrhättet unterstützt
sie; Siehätten unterstützt
Imperative
Affirmative
duunterstütze
duunterstützt
Your last searches