German-Swedish translation of vollenden

Translation of the word vollenden from german to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vollenden in Swedish

vollenden
Aufgabeverb utföra, verkställa, fullgöra, uppfylla, fullborda, slutföra, avsluta
  abrundenverb avsluta, avrunda
  Arbeitverb fullborda, slutföra
  abschließenverb fullborda, slutföra
Synonyms for vollenden
Similar words

 
 

Your last searches