German verbs in Easytrans


German verbs with Norwegian translation.

garantieren

forsikre, forvisse, garantere

garantere

forsikre, garantere

geben

gi

overlate

avstå fra

gi, skjenke

gi

rekke, gi

forsørge, furnere

gebieten

insruere, beordre, kommandere

pålegge, anbefale

gedenken

bevare minnet av, minnes, hedre

tenke, egne, ha for hensikt å, ha til hensikt å

gefährden

eventyrsøker, utsette for fare, risikere

gehen

, gå i vei

, promenere

fungere,

gehören

tilhøre, høre til

ha sin plass, høre hjemme

høre til, tilhøre

gelingen

lykkes, slå vel ut, lykkes med å, klare å

gelten

passe, gjelde, være relevant

fortsatt gjeldende, stå fast, være gyldig

være utbredt, være herskende

genießen

gjennyte, kunne glede seg over

nyte av

nyte av

genügen

være nok, fullstendig nok, rekke

gerinnen

koagulere

koagulere

størkne, koagulere, komme til å stivne

geschehen

hende, skje, inntreffe, forekomme, ramme

gestalten

forme, gestalte

forme, gi form

gewinnen

vinne, forverve

vinne

vinne

vinne

vinne

gjenvinne

vinne, dåre

oppnå, oppnå

forverve, skaffe seg, oppnå,

gewähren

la være, gi

skjenke, gi, tildele, donere

glauben

tro på, ha tro på, ha tiltro til

tro, anta, formode

tro

akseptere, anta, tro

gleichtun

måle seg med, måle seg med

grauen

riste, skjelve, skjelve

greifen

hugge, gripe, fatte

gripe hardt, holde hardt, omslutte, klemme

großtun

skryte, skravle, bravere, være stor i kjeften

großziehen

oppfostre, utdanne

gründen

grunne, bli til, opprette, sette opp

gutheißen

like, være velvillig innstilt til


German verbs with Swedish translation.

garantieren

försäkra, förvissa, garantera

garantera

försäkra, garantera

geben

ge

överlämna

avstå från

ge, skänka

ge

räcka, ge

förse, furnera

gebieten

instruera, beordra, kommendera

ålägga, anbefalla

gedenken

bevara minnet av, minnas, hedra

tänka, ämna, ha för avsikt att, ha tanke på att

gefährden

äventyra, utsätta för fara, riskera

gehen

, gå iväg

, promenera

fungera,

gehören

tillhöra, hör till

ha sin plats, höra hemma

höra till, tillhöra

gelingen

lyckas, slå väl ut, lyckas med att, klara av att

gelten

passa, gälla, vara tillämplig

fortfarande gälla, stå fast, vara giltig

vara utbredd, vara härskande

genießen

åtnjuta, kunna glädja sig åt

njuta av

njuta av

genügen

vara nog, förslå, räcka

gerinnen

koagulera

koagulera

löpna, koagulera, komma att stelna

geschehen

hända, ske, inträffa, förekomma, drabba

gestalten

forma, gestalta

forma, ge form

gewinnen

vinna, förvärva

vinna

vinna

vinna

vinna

återvinna

vinna, tjusa

ernå, uppnå

förvärva, skaffa sig, uppnå,

gewähren

lämna, ge

skänka, ge, tilldela, donera

glauben

tro på, ha förtroende för, ha tilltro till

tro, anta, förmoda

tro

acceptera, anta, tro

gleichtun

mäta sig med, gå upp mot

grauen

rysa, darra, skälva

greifen

hugga, gripa, fatta

gripa hårt, hålla hårt, omsluta, krama

großtun

skryta, skrävla, bravera, vara storordig

großziehen

uppfostra, utbilda

gründen

grunda, bilda, upprätta, sätta upp

gutheißen

gilla, vara välvilligt inställd till


I want to read more about

dutch verbs

english verbs

french verbs

german verbs

italian verbs

norwegian verbs

portuguese verbs

spanish verbs

swedish verbs