German verbs in Easytrans


German verbs with Norwegian translation.

haben

ha

halten

holde

inneholde

holde, framføre

holde

holde, stå seg

bli, gjøre halt

holde fram, holde

handeln

forfare, handle

handle, gjøre

hassen

hate, avsky

avsky, hate, forakte, huse motvilje mot

heben

heve, løfte, løfte opp

heiraten

gifte seg, knytte hymens lenker

gifte seg med

gifte seg

heißen

hete

heise

helfen

hjelpe

hjelpe, assistere, bistå, unnsette

herabhängen

slepe

heranbringen

forårsake, årsake, framkalle

herausbringen

slippe ut

vise, bringe for dagen, lansere

herausfallen

ramle ut gjennom, falle ut gjennom, trille ut gjennom

herausgeben

publisere

herauslassen

slippe ut, slippe løs

herausschneiden

skjære ut, klippe ut

skjære ned noe

herauswachsen

vokse i fra

vokse ut

herbringen

hente, skaffe, gå etter

hereinrufen

dra tilbake

herrschen

gjelde, være i bruk

styre, regjere, herske over, herske

herstellen

tilvirke, produsere

tilvirke, produsere, sette sammen, sammensette

herumhängen

drive rundt, flakke rundt

herunterfallen

falle ned

falle ned, ramle ned, falle ned, trille ned

herunternehmen

ta ned

hervorheben

aksentuere, betone, framheve, framholde, sterkt betone, trykke på, understreke

rette oppmerksomheten på, gjøre oppmerksom på

hervorrufen

generere

forårsake, volde, framkalle

framkalle, provosere

vekke, framkalle

forårsake, årsake, volde, framkalle, frambringe

hervorstoßen

vrenge ut av seg

hineinpressen

klemme inn i, presse inn i

hinnehmen

tåle, finne seg i

hinterlassen

testamentere, etterlate

la være

la være, overlate

testamentere, etterlate

hinweisen

peke

henspeile på, henspeile på, referere til

hoffen

håpe

holen

hente, skaffe, gå etter

hängen

henge

hören

lytte, høre på

lytte til, lytte på, høre på

høre på

høre


German verbs with Swedish translation.

haben

ha

halten

hålla

innehålla

hålla, framföra

hålla

hålla, stå sig

stanna, göra halt

hålla kvar, hålla

handeln

förfara, handla

handla, göra

hassen

hata, avsky

avsky, hata, förakta, hysa motvilja mot

heben

häva, lyfta, lyfta upp

heiraten

gifta sig, knyta hymens band

gifta sig med

gifta sig

heißen

heta

hissa

helfen

hjälpa

hjälpa, assistera, bistå, undsätta

herabhängen

släpa

heranbringen

förorsaka, orsaka, framkalla

herausbringen

släppa ut

visa, föra ut, lansera

herausfallen

ramla ut genom, falla ut genom, trilla ut genom

herausgeben

publicera

herauslassen

släppa ut, släppa lös

herausschneiden

skära ut, klippa ut

skära ner

herauswachsen

växa ifrån

växa ur

herbringen

hämta, skaffa, gå efter

hereinrufen

dra tillbaka

herrschen

gälla, vara i bruk

styra, regera, härska över, härska

herstellen

tillverka, producera

tillverka, producera, sätta ihop, hopsätta

herumhängen

driva omkring, flacka omkring

herunterfallen

falla ned

falla ned, ramla ner, falla ner, trilla ner

herunternehmen

ta ned

hervorheben

accentuera, betona, framhäva, framhålla, starkt betona, trycka på, understryka

rikta uppmärksamhet på, göra uppmärksam på

hervorrufen

generera

förorsaka, vålla, framkalla

framkalla, provocera

väcka, framkalla

förorsaka, orsaka, vålla, framkalla, frambringa

hervorstoßen

vräka ur sig

hineinpressen

klämma in i, pressa in i

hinnehmen

tåla, finna sig i

hinterlassen

testamentera, efterlämna

lämna

lämna, överlämna

testamentera, efterlämna

hinweisen

peka

hänsyfta på, anspela på, referera till

hoffen

hoppas

holen

hämta, skaffa, gå efter

hängen

hänga

hören

lyssna, höra på

lyssna till, lyssna på, höra på

höra på

höra


I want to read more about

dutch verbs

english verbs

french verbs

german verbs

italian verbs

norwegian verbs

portuguese verbs

spanish verbs

swedish verbs