German verbs in Easytrans


German verbs with Swedish translation.

üben

träna

träna

überbieten

överbjuda, bjuda över

überdenken

tänka igenom

überfallen

ligga i bakhåll för, lura på

överrumpla, överraska

överfalla och plundra, råna

übergeben

delegera, överlämna

överlämna, överlåta

överlämna, ange

avträda, överlåta

überladen

överlasta

betunga, tynga, belasta

überleben

överleva

hålla längre än

räcka längre än, överleva

överleva

überlegen

överlägga om, rådslå om

übernehmen

adoptera, anta, ta efter, uppta

åta sig, ta på sig

ta över

anta,

überprüfen

inspektera

undersöka grundligt, utforska

kontrollera, kolla, verifiera

ta reda på, kolla, kontrollera

überschreiten

korsa, gå över, överdriva

överskrida, överstiga, överskjuta

übersehen

överse med, ignorera, inte låtsas om

förbise, inte märka

übertragen

delegera, överlämna

transportera, överföra

sända, visa

överföra, sända

överlåta, överföra

överföra, sprida

übertreffen

överträffa, vara överlägsen

överträffa

överstiga, överskrida

besegra

överträffa, slå, överglänsa

springa om

utklassa, överträffa, vara överlägsen

überwachen

övervaka, se efter

övervaka

überweisen

hänvisa till

betala ut

remittera, översända

betala per giro

hänvisa någon till

tilldela, tilldöma

überwinden

slå, besegra, övervinna

überzeugen

övertyga, överbevisa

övertyga, intala, vinna, tjusa

övertyga, överbevisa, intala


I want to read more about

dutch verbs

english verbs

french verbs

german verbs

italian verbs

norwegian verbs

portuguese verbs

spanish verbs

swedish verbs