Italian-Norwegian translation of essere una delusione

Translation of the word essere una delusione from italian to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

essere una delusione in Norwegian

essere una delusione
risultatoverb slå ille ut, være en skuffelse, vise seg å være dårligere enn ventet, ikke svarer til noens forventninger
Similar words

 
 

Your last searches