Italian-Norwegian translation of fare attenzione a

Translation of the word fare attenzione a from italian to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fare attenzione a in Norwegian

fare attenzione a
generaleverb oppmerksomme, gi akt på, bry seg om
  pericoloverb legge merke til, gi akt på, observere
  attenzioneverb gi akt på, tenke på noe, legge merke til
  notareverb legge merke til, merke noe, notere, beakte
Similar words

 
 

Your last searches