Italian-Swedish translation of salvo

Translation of the word salvo from italian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

salvo in Swedish

salvo
circostanzeadjective säker, trygg
  pericoloadjective välbehållen, oskadd
  avverbioother utom, frånsett
  eccettoother utom, med uteslutande av, bortsett från
  tranneother utom, undantagandes, frånsett
Synonyms for salvo
Similar words

 
 

Your last searches