Italian verbs in Easytrans


Italian verbs with Norwegian translation.

eccedere

overskride, overstige, overskyte

eccellere

overtreffe, slå, overstråle

eccettuare

unnta, gjøre unntak for

eccitare

gjøre opprømt, henføre, glede

egge, stimulere, opphetse

echeggiare

gjenlyde

eclissare

stille i skyggen

overstråle, stille i skyggen

overstråle, stille i skyggen

economizzare

spare

edificare

bygge opp, bebygge

opplyse, oppbygge

educare

utdanne

utdanne, undervise

oppfostre, utdanne

effettuare

utføre, verkstelle, fullføre, oppfylle, gjennomføre

prestere

utføre, utrette, avstedkomme, gjennomføre, forvirkelige

forårsake, årsake, volde, framkalle, frambringe

eguagliare

likestille, jevnstille

motsvare

eiaculare

ejakulere

elaborare

utarbeide

behandle

elargire

fordele, utdele, distribuere

eleggere

velge, utse, røste, votere, velge inn, røste inn

elemosinare

tigge, be om

elencare

opprekne, nemne, liste

elevare

opphøye, befordre

elidere

elidere

elidersi

oppheve hverandre

eliminare

foreta en utrensning, avsette

likvidere, gjøre slutt på

ignorere, ikke bry seg om

slette ut

slå ut, beseire

rense ut, eliminere

eliminere

rense bort, kvitte seg med

utrydde, lykkes å bekjempe

eliminere, uteslutte

elogiare

berømme, prise, love

eludere

kringgå, unnvike

slynge seg ut, slynge seg fra, skulke seg fra

unnfly, unnkomme, unnslippe

emaciarsi

utmagre, avmagre, underernære

emanare

utferde

avgi

utferde, offentliggjøre

utstråle

emittere, avgi, utsende

lovfeste, anta

oppstå, oppkomme, ha sitt opphav i, herkomme

emancipare

emansipere

emendare

endre, revidere

emergere

komme fram

dykke opp, komme fram, bli synlig, vise seg, opptre, framtre

emettere

utferde

utferde, offentliggjøre

utstråle

emittere, avgi, utsende

lovfeste, anta

emigrare

emigrere

emulare

tevle med, søke å bli flinkere enn

emulsionare

emulgere

encomiare

berømme, prise, love

lovpriser, prise

rekommandere, prise

enfatizzare

aksentuere, betone

entrare

gå inn, inntre

betre

inntre, komme inn, gå inn

entusiasmare

henføre

enumerare

opprekne, nemne, liste

enunciare

formulere, utforme

formulere, utrykke med ord

epurare

rense

equipaggiare

bemanne

bemanne

utruste, ekvipere

ereditare

arve

arve

erigere

oppføre

konstruere, bygge

erodere

spyle ren

erodere, nøre bort

skave av, slite ned, nytte ut

errare

strene, vanre

mista, ta feil, være feil

eruttare

ha utbrudd

rape

esacerbare

forverre, forverre

esagerare

bre på [informal], overdrive

overdrive, forstørre, dramatisere, blåse opp

esaltare

forherlige, glorifisere

gjøre opprømt, henføre, glede

opphøye

opphøye, lovprise, glorifisere

opphøye, lovprise, berømme

esaminare

se på, undersøke, inspisere

undersøke

inspisere, granske

undersøke, forske på, granske

inspisere

teste, undersøke

analysere, undersøke

teste

analysere, undersøke, utrede, eksaminere

undersøke, ransake, granske

undersøke, utforske

esasperare

provosere, egge, irritere, irritere, forarge, terge noen, besvære, misbehage, fortrede

irritere, plage, trakassere

esaudire

oppfylle

esaurire

uttrøtte, utmatte

ta på, tære på, gjøre slutt på, ikke ha noe igjen

utmatte, trøtte ut, slite ut

selge ut, selge slutt

tømme, forbruke, gjøre slutt på, konsummere

esaurirsi

holde på å ta slutt, begynne å gå tomt

esclamare

utrope, skrike

escludere

uteslutte, unnta, gjøre unntak for

uteslutte, fryse ut

uteslutte, ikke ta hensyn til

trenge ut, trenge unna

escogitare

tenke ut, planere

finne på, komme på, oppfinne

escutere

forhøre, eksaminere

eseguire

fullføre

utføre

utføre, verkstelle, fullføre, oppfylle, gjennomføre

prestere, interpretere, tolke, gjengi

fullføre, utføre

verkstelle

oppføre, gi

framføre, spille

esemplificare

illustrere, få fram den klare betydningen

esentare

frita, befri

esercitare

utøve, anvende

eksersere, trene, drille

utøve, øve, anvende

esercitarsi

øve på, trene på, trene

esibire

vise opp

skilte, stille ut

utstille

esigere

forlange, begjære

begjære, forlange, erfordre, kreve

forlange, kreve

esilarare

opplive, pigge opp

esiliare

landsforvise, forvise

esistere

eksistere

være, eksistere

finnes, eksistere, forekomme

esitare

kvie seg, tvile

vakle, svikte

stokke seg

tvile, vakle

esonerare

frita, frita

esorcizzare

besverge, drive ut det onde

esordire

debutere, gjøre debut, gjøre sin første opptreden

esortare

oppmane, formane, anmode

espandere

ekspandere, utvide

espandersi

bre seg ut, bli større

ekspandere, utvides

vokse, utvides

espellere

utstøte

forvise, utvise

avsondre

fordrive, drives ut

støte ut

kaste ut, kjøre bort

støte ut, drive bort, trenge ut

espettorare

hoste opp, spytte

espiare

sone

espirare

puste ut

esplodere

detonere, eksplodere

gå av

esplorare

avsøke, svipe over

utforske

rekognosere, spane

undersøke, ransake, granske

esporre

stille ut, skilte med

legge fram, framstille

kunngjøre, avsløre

skilte, stille ut

blotte, avdekke

esportare

eksportere

esprimere

verbalisere, utrykke i ord

vise

vise, gi uttrykk for

uttrykke

formulere, utrykke med ord

uttrykke, si

espropriare

ekspropiere

espugnare

innta

espurgare

sensurere, stryke, rense

essere

være

falle

være, eksistere

være beleilig, være

essiccare

tørke, gjøre tørr

estasiare

henføre, henrykke, fascinere, overveldige

estendere

bredde, vide ut

utvide

estendersi

spre seg

strekke seg, bre seg ut, bre seg ut, bli større

strekke seg

rekke

strekke seg, bre seg ut

esternare

uttrykke, si

estinguere

slukke tørsten

betale av, sluttbetale

slukke tørsten

estinguersi

slukne, brenne ut

dø ut, ikke eksistere lengre

dø ut, forsvinne

estirpare

rykke opp med roten

utrydde, lykkes å bekjempe

rykke opp med roten, rykke opp med roten

utrydde, utrote

estorcere

tvinge fram

presse ut

estradare

utlevere

estraniare

støte bort, gjøre fremmende

estrapolare

ekstrapolere

estrarre

ekstrahere, løse ut

grave i, bearbeide, bryte, utvinne

dra ut

esultare

juble, frydes, triumfere

esumare

grave opp, grave fram, ta opp fra graven

etichettare

etikettere

forsørge med prislapp

brennmerke, stemple, stigmatisere

sette lapp på, etikettere

evacuare

evakuere

evadere

bryte seg fri, bryte seg løs

evaporare

koke bort

avdunste

evirare

kastrere, sterilisere, kastrere, gjelde

evitare

avverge, avverge, forhindre

forsøke å komme unna, slynge seg unna

avverge, unnarydde

holde på avstand

kringgå

unnvike, sky, holde seg ifra, unngå

unnvike, kringgå, unngå

evocare

vekke

trylle fram, frambesverge

evolversi

utvikle


I want to read more about

dutch verbs

english verbs

french verbs

german verbs

italian verbs

norwegian verbs

portuguese verbs

spanish verbs

swedish verbs