Italian verbs in Easytrans


Italian verbs with Norwegian translation.

laccare

lakkere med japanlakk

ferniss

lacerare

trenge gjennom

kløyve

sundslitte

lacrimare

renne, tåres

lagnarsi

si fra, synge ut [informal]

klage, klage, murre om

være misfornøyd, være misfornøyd, klage, beklage seg

gnåle, beklage seg, kinkete

lamentare

sørge

klage, sørge over, jamre, beklage dypt, begråte, sørge, jamre seg

lamentarsi

klage, jamre seg

klage, klage, murre om

jamre

beklage dypt, begråte, sørge, jamre seg, være misfornøyd, være misfornøyd, klage, beklage seg

gnåle, beklage seg, kinkete

laminare

laminere

lampeggiare

blunke

blitse

lanciare

kaste

single, single mynt

hive, kaste, slynge, slenge

skyte opp, skyte ut

lansere

vise, bringe for dagen, lansere

lanciarsi

kaste seg

languire

tynnes bort, avmattes, falle sammen, bli kraftløs

lappare

slurpe

lardare

spekk

lardellare

spekk

lasciare

levere, slippe av

glemme, glemme igjen

testamentere, etterlate

la være, la være igjen

tillate, låte, gi tillatelse til

la være

la være

la være, overlate

overgi, gi på båten

gi opp, slutte

avreise, fjerne seg, avgå, gå i vei

la ligge, la være

la ligge

la være igjen, overgi

lasciarsi

bryte opp, separere

lastricare

steinlegge, belegge

laurearsi

avlegge akademisk eksamen, ta akademisk eksamen

lavare

vaske

vaske ut, vaske

vaske

lavarsi

vaske

børste

vaske seg, gjøre seg klar

lavorare

arbeid

arbeid

bruke, avle

leccare

svinse for, krype for, fjase for, søke å smiske seg inn hos, istemme med, holde med

slikke

ledere

inntrenge, gjøre inntreden på

legalizzare

legalisere

gjøre rettsgyldig gjennom notarius publicus

legare

binde

surre, binde, knytte

binde, forplikte

binde

binde fast

tykne, gjøre tykkere

belegge, gjøre fast, sikre

feste, sette fast

binde, knytte sammen

knytte til, binde sammen

leggere

lese

legittimare

legitimere

lenire

mildne, dempe, lindre, berolige, stille, lette, minske, døve, bli roligere

lindre

berolige, dempe, bli roligere, tystne

lessare

koke

levare

fjerne, ta bort

dra ut

levarsi

gå opp, stå opp

reise seg, stille seg opp

levigare

slipe av, sandpapirpusse, slipe med sandpapir

levitare

sveve

liberalizzare

liberalisere

liberare

befri

rydde, rydde unna

frigi

befri, frigi, sette på frifot

rydde, rense

frigi, slippe ut, slippe løs

befri, utromme, tømme

frigi, befri

løsgjøre, befri, gjøre fri

liberarsi

slite seg løs, slite seg

bryte seg fri, bryte seg løs

bryte seg løs, bryte seg ut

librarsi

sveve, kretse

licenziare

avskjedige, avsette, fristille

limare

file

file

limitare

innskrenke, skjære ned, begrense, skjære tilbake på

skjære ned noe, redusere, minske

holde nede

begrense

begrense, innskrenke

avgrense, begrense

linciare

lynsje

liofilizzare

frysetørke

liquefare

smelte

liquefarsi

smelte

liquidare

likvidere, utrydde, gjøre slutt på

ta en omgang med, gripe an saken

betale fullt ut

fastslå

likvidere

lisciare

slette til

smigre, smøre, lokken, istemme med, holde med, fjase for, myke opp

slette til, slipe av, sandpapirpusse, slipe med sandpapir

gjøre slett, gjøre glinsende

stryke

slette til

lisciarsi

gjøre glinsende

lisciviare

lekke ut av

litigare

småkrangle, tviste, bråke

kjekle, kives, småkrangle, trette, skjelle

gnyfle, kjekle, trette, tviste, småkrangle

localizzare

lokalisere

sette fingeren på

fastsette

lokalisere

lodare

berømme

lovpriser, prise

rekommandere, prise

logorare

slite ut, nytte ut, slite ned

slite ut

logorarsi

slites ut

lottare

bryte

bekjempe, kjempe mot, stri mot, utkjempe

lottizzare

stykke av

lubrificare

smørje

luccicare

skimre

stråle, lyse

gniste, glitre

glitre

glinse, glimre

glitre, glinse

glimre, skimre

lucidare

polere opp

polere, gjøre glinsende

gjøre fin, fiffe opp

pusse, blanke

polere

polere

lusingare

smigre, svinse for, krype for, fjase for, søke å smiske seg inn hos, istemme med, holde med

lussare

vri ut av ledd, vrikke

lussureggiare

frøes

lustrare

gjøre glinsende


I want to read more about

dutch verbs

english verbs

french verbs

german verbs

italian verbs

norwegian verbs

portuguese verbs

spanish verbs

swedish verbs