Italian verbs in Easytrans


Italian verbs with Norwegian translation.

rabberciare

lappe sammen, lappe

rabbrividire

skjelve, skjelve, hutre

skjelve, skjelve, skjelve

riste, skjelve, skjelve

raccogliere

hale inn, dra inn

samle sammen

skaffe seg, innhente, forsamle

sette opp

skjære korn

tromme sammen, verve, skrape sammen

plukke opp

plukke opp, ta opp

raccomandare

anbefale, rekommandere

rekommandere

råde, tilrå, rekommandere

rekommandere, prise

raccontare

fortelle, fortelle, beskrive, redegjøre for, omtale, relatere

raccordare

koble

raddoppiare

fordoble

fordoble

doble

raddrizzare

rette opp

rette, rette ut

få til å bedre seg

raddrizzarsi

rette seg ut, rette ut

rette seg opp

radersi

barbere seg

radicare

slå rot, røte seg

radiografare

røntgne

radunare

drive sammen

samles, skokke seg sammen, komme sammen, samle, tromme sammen, verve, skrape sammen

radunarsi

møte opp, stille opp

samles, komme sammen

raffazzonare

smelle sammen

lappe sammen, lappe

raffigurare

forestille

raffinare

rene, raffinere

rafforzare

stramme til

støtte, bekrefte, styrke

konsolidere, befeste, stive, forsterke

stive, forsterke, styrke

raffreddare

kulde, svalhet

avkjøle

svalne

raffreddarsi

kjølne

bli forkjølet, få forkjølelse

roe seg ned, bli rolig

raggirare

lure, narre

lure, narre

spille dobbeltspill, lure, bedra

overliste, kringgå

raggiungere

treffe

ankomme

, komme fram til

gjenforene seg med

nå igjen, innhente

utføre, utrette, avstedkomme, gjennomføre, forvirkelige

forverve, skaffe seg, oppnå,

komme til,

raggomitolarsi

rulle seg sammen

krølle seg sammen

raggrinzare

rynke, skrukke, viket kant

raggrinzirsi

skrumpe, skrukke seg sammen

bli rynkete, rynke seg

raggruppare

omgruppere

gruppere

samles, skokke seg sammen, komme sammen

raggrupparsi

gruppere seg, sette sammen en gruppe

ragguagliare

underrette, opplyse, informere

ragionare

resonnere, gjøre sluttendringer

resonnere, argumentere

ragliare

skråle

rallegrare

glede

pigge opp, sette fart på, muntre opp

live opp, lyse opp

oppmuntre, glede, live opp

animere, live opp, gi liv til

opplive, pigge opp

rallegrarsi

glede seg, frydes

pigge seg opp, gasse seg opp, rykke opp seg

rallentare

forsene, forsinke

ramificare

forgrene

rammendare

sy i hop fint

stappe, lappe

rannicchiarsi

smyge seg, trykke seg

krype sammen, huke seg

rannuvolare

skye over

rannuvolarsi

dekke med skyer, skye over

rapinare

rane, overfalle og plyndre, sno [informal], knøvle [informal]

rapire

henføre, henrykke, fascinere, overveldige

føre bort

røve bort, kidnappe

rappacificare

bilegge, forsone

rappezzare

lappe, lappe sammen

rapportare

rapportere

rapprendersi

stivne

rappresentare

representere, symbolisere

utgjøre

merke noe, sette spor hos

oppføre, gi

forestille

representere, foretrede

representere

rarefare

fortynne

rasarsi

barbere seg

raschiare

skrape

skrape

skrape ut

skrape

skave av, slite ned, nytte ut, skrape av, raspe

rasentare

stryke over, gli over

stryke fram over, gli fram over

raspare

raspe

rasserenarsi

klarne opp

rassettare

ordne, rydde, skjønne opp

rassicurare

berolige, inngi selvtillit

underlette

rastrellare

finkamme

rake

ratificare

ratifisere, stadfeste

befeste

rattoppare

lappe, lappe sammen

ravvedersi

rette seg

ravvivare

gi liv til, besjele

live opp, pigge opp

live opp, lyse opp

animere, live opp

animere, live opp, gi liv til

razionalizzare

rasjonalisere

rasjonalisere

rasjonalisere

razionare

rasjonere

reagire

reagere

reagere

reagere

realizzare

prestere

forvirkelige, oppfylle, realisere

utføre, utrette, avstedkomme, gjennomføre, forvirkelige

realizzarsi

forvirkeliges, gå i oppfyllelse

utfalle, forvirkeliges, gå i oppfyllelse

recedere

gå tilbake

recidere

hugge av, skjære av

recingere

innhegne, omgjerde

innhegne, omgjerde

recitare

deklamere, resitere

late som, spille, simulere

spille, agere

reclamare

rope på

tilbakekreve, reklamere

kreve, forlange

forlange, kreve

reclutare

verve, rekruttere

rekruttere, innkalle

recriminare

komme med motbeskyldninger

recuperare

gjenvinne

tilbakefinne

redigere

redigere, revidere, bearbeide

avfatte

refrigerare

kulde

regalare

gi, skjenke

reggere

holde

dominere, forherske

bære, støtte, støtte, holde oppe

tåle

registrare

føre protokoll over

spille inn på bånd, bånd

videotape, bånd

opptegne, ta ned

registrere

spille inn

innskrive

innregistrere

registrarsi

anmelde seg, innregistrere

regnare

herske

regolare

gjøre slutt på

regulere

betale, kvitte seg med

ordne opp, klare å håndtere

justere, regulere, ordne, stille inn

regolarizzare

regulere

regredire

gjengå

reimpiegare

omgruppere

reincarnare

reinkarnere

reintegrare

gjeninnsette

reiterare

gjenta

relegare

forvise

sperre inne, stappe inn

remare

ro

rendere

gjøre

overlate

vedgjelde med, betale tilbake med

gi tilbake

reperire

gjenvinne, gjenfinne

replicare

svare

svare skarpt, gi svar på tiltale

reprimere

kvele, undertrykke

kvele, undertrykke

beherske seg, undertrykke, holde tilbake

reputare

regne blant

anse, betrakte som

requisire

konfiskere, beslaglegge

rekvirere, beslaglegge

resistere

holde ut, holde sand, ikke gi opp

trosse, kjempe mot

stå fast, holde fast, ikke gi etter

stritte mot

utholde, utstå, opprettholde

trosse, motsette seg, motarbeide

respingere

drive tilbake, tvinge tilbake

fornekte, ikke erkjenne

avverge, slå tilbake, drive tilbake, drive bort

avvise, tilbakevise

forkaste, avvise, avslå, røste ned

motsette seg, gjøre motstand

holde på avstand, holde borte

kjøre bort

slå tilbake

ikke tillate, forby, avvise

respirare

puste, respirere

restare

bli, bli igjen

forbli

bli

ha til overs, ha igjen, være igjen

bli

bli, bli igjen

restaurare

restaurere

tilbakestille

restituire

gi tilbake, tilbakeføre, lever tilbake

restringere

trekke sammen, trekke sammen, snøre inn

innskrenke, skjære ned

begrense

ta inn

begrense, innskrenke

restringersi

smalne av

krympe

krympe

retribuire

betale lønn til

retrocedere

gå tilbake

retrodatare

antedatere, forutdatere

rettificare

rette, rette opp, korrigere, beriktige

revisionare

revidere

redigere

gå igjennom, servicekontroll

revocare

oppheve, annullere

avskaffe, annullere, oppheve, oppløse, gjenkalle, dra inn

innstille, avlyse

ta tilbake

innstille, avlyse

riabilitare

rehabilitere

riaccendere

gjenopptenne, tenne på nytt

riacquistare

minnes, erindre seg

gjenvinne

riaffermare

omformulere

rialzare

gjenopprette

høye, forhøye

rialzarsi

igjen reise seg

riammettere

igjen slippe inn

rianimare

live opp, vitalisere

få til å samle seg

pigge opp, sette fart på, muntre opp

oppfriske, tilbakebringe

vekke til live, gjenopplive

vekke til bevisthet, gjenoppvekke, gjenopplive

rianimarsi

få nytt liv

gjenvinne seg

riapparire

igjen vise seg

riaprire

gjenåpne, åpne på nytt

riaprirsi

gjenåpne, åpne på nytt

riarmare

gjenoppruste

riassettare

rette opp, igjen stille til rette

riassicurare

gjenforsikre

riassociarsi

igjen slutte seg til

riassumere

sammenfatte, kortfattet sammendrag

riattaccare

ringe av, legge på røret

riattare

sanere

ribadire

nagle

ribaltare

velte overende, tippe overende

ribaltarsi

tippe, søle ut væske, velte

ribassare

redusere, senke, presse ned, få ned

ribattere

svare skarpt, gi svar på tiltale, bite fra seg

nagle

ribollire

syde, koke

ricacciare

slå tilbake, slå til retrett

avverge, slå tilbake, drive tilbake, drive bort

ricadere

falle igjen

få tilbakefall, residivere

falle tilbake på

residivere, få tilbakefall

tilbakefalle, falle tilbake

ricalcare

kalkerere

ricamare

brodere

ricambiare

ta en snarvisit

gjengjelde

ricapitolare

rekapitulere, sammenfatte

rekapitulere, sammenfatte

ricaricare

lade opp

lade om

dra opp

lade om

ricascare

residivere, få tilbakefall

tilbakefalle, falle tilbake

ricattare

utpresse

ricavare

få ifra, erholde fra

ricercare

søke

ricevere

oppta

motta, ha som gjest, ta imot

ta inn, få in

få in

ta imot gjester, ha fremmet

motta

, erholde

akseptere, motta, ta imot

richiamare

rope tilbake

gjenkalle

ringe opp

kalle tilbake

richiedere

anmode om, nødvendiggjøre, kreve

be om

be om, spørre om, påkalle

kreve, forlange

spørsmål, spørre om

richiudere

stenge på nytt, tilslutte på nytt

riciclare

gjenanvende, gjenvinne

ricominciare

begynne om igjen, begynne på nytt

gjenoppta

gjenoppta, fortsette

ricomparire

igjen vise seg

ricompensare

belønne

kompensere, tilbakebetale, erstatte, gjengjelde

godtgjøre, erstatte, belønne

gjengjelde

ricomprare

gjenkjøpe

riconciliare

bilegge, forsone

riconciliarsi

gjøre opp, bli sammen igjen

riconfermare

på nytt bekrefte

riconoscere

kjenne igjen

erkjenne, medgi, bekjenne

erkjenne, verdsette

gi ære for

vite, være sikker

innse, fatte, forstå, få klart for seg

erkjenne

godta, akseptere

erkjenne, medgi, vedkjenne, tilerkjenne

riconsiderare

på nytt overveie

ricontare

regne om, igjen regne

ricontrollare

dobbeltkontrollere, kontrollere igjen

ricopiare

skrive av

ricoprire

inneslutte, overdekke

bekle, overtrekk

dekke

sette på beskyttelsesomslag

belegge, overtrekk

ricordare

bevare minnet av, minnes, hedre

komme på, komme på

påminne om

erindre seg, minnes, påminne, påminne om

ricordarsi

minnes, komme på, erindre seg, minnes

ricorrere

springe tilbake

gjenkomme, gjentas

ricostituire

rekonstruere

ricostruire

regummiere

følge tilbake

gjenoppbygge

rekonstruere

ricreare

nyskape

ricuocere

utgløde, mykglødende

ricuperare

gjenvinne

gjenvinne, gjenvinne

gjenvinne

ricusare

avvise, tilbakevise

ridacchiare

knise, fnise

fnise, knise, flire, småflire

småflire for seg selv

ridare

ta om igjen

ridere

skratte

ridestare

gjenkalle

ridire

gjenfortelle

gjenta, repetere, si igjen

ridiscendere

gå ned igjen

ridisegnare

tegne om

ridistribuire

omdistribuere, omfordele

ridivenire

igjen bli

ridurre

minske, skjære ned

minske, minskes, avta, forminskes, forkorte, beskjære, skjære ned

få ned, senke, redusere

innskrenke, begrense, skjære tilbake på, skjære ned

skjære ned noe, redusere, minske

holde nede

saktne, minske

forkorte, trekke sammen, korte ned, kondensere, sammendra

senke, få ned, nedsette

skjære ned, minske, forminske, redusere

redusere

minske

riecheggiare

gjenkaste, eike

rieducare

omskolere

rielaborare

omskrive, omarbeide

rieleggere

gjenvelge

riemergere

gjenopptre

riempire

fylla

fullpakke, fylla

fylle opp, fylle igjen

fylle på

fylle på, fylle opp

proppe, stappe full

ifylle, fylle ut, fullstendige

rientrare

komme tilbake, komme hjem

igjen slutte seg til

komme inn igjen

riesumare

rive opp

grave opp, grave fram, ta opp fra graven

rievocare

gjenkalle

rifare

gjøre om

re opp

gjøre en nyinnspilling av

riferire

relatere, fortelle, fortelle

riferirsi

henvise til

rifilare

prakke på

rifinire

fullbyrde, legge siste hånd på verket

rifiorire

få nytt liv

rifiutare

avslå, avslå, forsmå, forakte

avvise, tilbakevise

forkaste, avvise, avslå

kjøre bort

nekte, vegre, avvise

riflettere

reflektere

tenke etter

begrunne

reflektere, gjenkaste

tenke over, fundere på

fundere, gruble, begrunne, fundere på

avspeile, gjenspeile

riflettersi

være avspeilet, være gjenspeilet

rifoderare

omfore

riformare

reformere

gjenformere

riformulare

omformulere

rifornire

fylle på lageret

levere, furnere

forsørge med det nødvendige, utruste

rifrangere

bryte

rifriggere

stue om

rifugiarsi

ta beskyttelse, søke tilflukt

rifulgere

brenne

gløde

rigenerare

regummiere

regenerere

rigettare

avstøte

forkaste, avvise, avslå

kaste tilbake

kaste opp, kaste opp, ha kvelninger, spy [informal]

riguadagnare

gjenvinne, gjenvinne

riguardare

angå, gjelde

stå i relasjon til, avse

angå, røre, berøre

rigurgitare

spy ut

spy ut

støte opp

rilanciare

forårsake reflasjon

kaste tilbake

rilasciare

befri, frigi, sette på frifot

frigi, slippe ut, slippe løs

frigi, befri

rilassarsi

hvile seg, koble av, slappe av

slappe av

rilegare

fastbinde igjen, feste igjen

ombinde, binde, innbilde

rileggere

lese om igjen

rilevare

avlese

anmerke, ytre

befri, avløse

utløse, kjøpe ut

rilucere

glitre

rimandare

utsette, drøye med, forsinke, senerelegge, legge på hyllen, skyte opp, vente med, forhale, gi anstand

skyte opp, holde fram

rimanere

bli

forbli

bli

ha til overs, ha igjen, være igjen

bli, bli igjen

vistes, oppholde seg

rimangiarsi

ta tilbake

rimare

rime

rime

rimasticare

stue om

rimbalzare

stusse

rikosjettere

stusse, stusse tilbake

rimbeccare

svare skarpt, gi svar på tiltale

rimbombare

rumle-, drønne, dundre

dundre, drønne

drønne, dundre

gjenkaste, eike

rimborsare

erstatte

tilbakebetale

kompensere, tilbakebetale, erstatte, gjengjelde

tilbakebetale

rimboscare

plante skog, nyplante med skog

rimboschire

plante skog, nyplante med skog

rimescolare

stokke om

rimettere

remittere, oversende

unskylde, tilgi

kaste opp, kaste opp, ha kvelninger, spy [informal]

rimettersi

tilfriskne, gjenvinne seg, komme seg, gjenvinne kreftene

gjenvinne seg, tilfriskne

rimodellare

omforme

rimontare

bestige igjen

rimorchiare

buksere

rimpastare

ombilde

rimpatriare

repatriere

rimpiazzare

erstatte

være erstatter for, vikariere for

rimproverare

klandre, klandre, bebreide

bebreide

lekse opp, bannlyse, skjelle ut, gi på huden, tilrettesette, gi en reprimande, gi motstand, skarpt tilbakevise

bannlyse, klandre, tilrettesette, bebreide

rimuginare

ruge på, ruge over, gruble, fundere

rimunerare

godtgjøre, erstatte, belønne

erstatte, belønne, avlønne

rincalzare

fastsette, bedde inn

rinchiudere

låse inn, stenge inne

låse inn

sperre inne, stappe inn

rincorare

pigge opp, sette fart på, muntre opp

rincorrere

jage, forfølge, springe etter

rincrescere

ha noe imot

rinculare

rekylere

rincuorare

oppmuntre

pigge opp, oppmuntre, live opp

oppmuntre, glede

rincuorarsi

pigge seg opp, gasse seg opp, rykke opp seg

rinfoderare

stikke i sliren

rinforzare

forsterke

armere

stramme til

stive

stive, forsterke, styrke

rinfrancare

pigge opp, oppmuntre, live opp

rinfrescare

friske opp

oppfriske

friske opp

friske til

rinfrescarsi

freshe seg opp

ringhiare

murre

brumme sint

ringiovanire

forynge

ringraziare

søye

rinnegare

avsverge

fornekte, ikke erkjenne

frasi seg

ikke ville vedkjenne seg, nekte å innse

avkall, avsverge

frasi seg, ikke ville vedkjenne seg

rinnovare

fornye

renovere, bygge om

rinnovarsi

gjenkomme, gjentas

rinsavire

komme til besinnelse, sanse seg

rintoccare

ringe, klinge

rintracciare

spore opp

utforske, undersøke

rinunciare

null sjanse, avslå

slutte

avsverge, fornekte

la være igjen, overgi

rinvenire

kvikne til, komme til seg selv, gjenvinne bevisstheten

rinviare

henvise til

henvise noen til

utsette, drøye med, forsinke, senerelegge, legge på hyllen, skyte opp, vente med, forhale

ajournere, utsette

skyte opp, holde fram

rinzaffare

rappe

riordinare

omorganisere

ordne, rydde, skjønne opp

riorganizzare

omorganisere

omorganisere, reorganisere

ripagare

gjengjelde, gjengjelde

kompensere, tilbakebetale, erstatte, gjengjelde

godtgjøre, erstatte, belønne

riparare

tilbakestille, rette opp, godtgjøre

beskytte, skygge

skjerme seg, beskyttelse mot

rette, korrigere

redde

renovere, reparere og utstyre

fikse, greie ut, reparere

ripararsi

ta beskyttelse, søke tilflukt

ripartire

spre ut, fordele

gjenavreise

tildele, anvise, fordele, anslå

ripassare

komme tilbake

friske opp

gjenkomme, vende tilbake, gå tilbake

ripensare

tenke om

ripetere

ta om igjen

gjenta, repetere, si igjen

gå om igjen

ripetersi

gjenkomme, gjentas

gjentas

ripiegare

vike sammen, legge sammen

retirere, trekke seg tilbake

riporre

legge til side, spare

stue unna

legge til side, spare

stille tilbake, sette tilbake, legge tilbake

riportare

transportere, overføre

relatere, fortelle, fortelle

tilbakeføre, lever tilbake, ta med seg tilbake

riportarsi

henvise til

riposare

hvile

legge tilbake

riposarsi

hvile seg, koble av

hvile

riprendere

klandre, klandre, bebreide

gjenvinne

gripe på nytt

gjenoppta

tilrettesette, gi en reprimande, skarpt tilbakevise

ta opp

gjenoppta, fortsette

ta inn

gjenvinne noe, tilbaketa

bannlyse, klandre, tilrettesette, bebreide

riprendersi

hente pusten, gjenvinne pusten, gjenvinne meg

få nytt liv

gjenvinne seg

hente seg

ripresentarsi

gjenkomme, gjentas

ripristinare

sanere

gjeninnføre

riprodurre

reprodusere, kopiere

gjengi, reprodusere

på nytt frambringe

riprogrammare

endre tidspunkt for

riprovare

fordømme, skarpt kritisere, mislike, forkaste

ripudiare

fornekte, ikke erkjenne

ikke ville vedkjenne seg, nekte å innse, ikke kjennes ved

ripugnare

ekle mot noen, vekke avsky hos, gjøre noen ille til mote

virke frastøtende på

ripulire

gjøre fin, fiffe opp

skrape ut

gjøre fin, skjønne opp, piffe opp

risalire

igjen stige

bestige igjen

gå tilbake, herkomme fra

risaltare

framtre, avtegne seg

risarcire

erstatte

riscaldare

opphete, varme

varme opp

varme

riscaldarsi

varmes opp

varme opp

riscattare

løse ut, kjøpe tilbake

rischiarare

opplyse, belyse

rischiararsi

klarne opp

rischiare

risikere

riscoprire

gjenoppdage

riscrivere

omskrive, omarbeide

riscuotere

inndrive

innkassere

løse inn, innkassere

risentirsi

bli støtt, ta anstøt av

riservare

reservere

reservere, bestselger, holde

reservere, forhåndsbestille

reservere, avsette

risistemare

rette opp, igjen stille til rette

stille om

risollevare

gjenopprette

risolvere

gjøre slutt på, ordne opp

utarbeide

løse

løse, klare

risonare

klinge

risparmiare

bespare

bespare

spare

bespare, spare

unnvære

spare på, spare, anvende med måte

rispecchiare

reflektere

avspeile, gjenspeile

rispecchiarsi

være avspeilet, være gjenspeilet

rispettare

honorere, infri

respektere

oppskatte, respektere

se opp til, respektere, ha høye tanker om, sette høyt

risplendere

gløde

rispondere

svare

svare

svare

risposare

gifte seg om igjen

risposarsi

gifte seg om igjen

ristabilire

tilbakestille

gjeninnføre

tilbakestille

gjeninnføre

ristabilirsi

hente seg, komme seg

ristagnare

stagnere, stå stille

stagnere

ristampare

trykke om

ristrutturare

omstrukturere

omorganisere, reorganisere

risultare

være resultatet, følge, være en følge

opptre, forekomme

risuonare

klinge, smatre, skralle, gjenlyde

skramle

risuscitare

gjenkalle til livet

gjenopplive

risvegliare

oppfriske, tilbakebringe

vekke

vekke, framkalle

risvegliarsi

våkne, våkne opp

ritagliare

skjære ut, klippe ut

ritardare

oppholdende, holde opp

forsene, forsinke

forsene

drøye, tvile, slynge seg

forsene, forsinke, utsette, skyte på, gi anstand

ritenere

anse, mene

anta, formode, forutsette, ta for gitt, punere

tro, anta, formode, bedømme, anse, finne

regne blant

beholde

holde tilbake, undertrykke, holde inne

forutsette, utgå fra

holde fram, holde

anse, betrakte som

ritenersi

kalle seg

ritirare

dra tilbake

felle inn

ta tilbake

dra tilbake, dra bort

gjenkalle, ta bort

gjenvinne noe, ta tilbake

ta ut

hente

trekke seg tilbake

ritirarsi

dra tilbake

trekke seg tilbake, avgå

retirere, trekke seg tilbake

trekke seg tilbake

retirere, trekke seg tilbake

trekke seg tilbake, retirere, vike unna

ritoccare

rette på

retusjere

ritorcersi

falle tilbake på

ritornare

gå tilbake i tid

gjengå

gjenkomme, vende tilbake, gå tilbake

ritrarre

dra inn

framstille, skildre

karakterisere, beskrive, skildre

ritrarsi

rygge tilbake

stusse, rygge tilbake, vike unna

ritrattare

ta tilbake

avkall, avsverge

ritrovare

minnes, erindre seg

ritrovarsi

slutte, havne

riunire

gjenforene

samles, skokke seg sammen, komme sammen

bilegge, forsone

riunirsi

møte opp, stille opp

samles, komme sammen

riuscire

lykkes, slå vel ut

lykkes, ha fremgang

lykkes, ha fremgang

rivalutare

omvurdere

revaluere, skrive opp

oppvurdert

rivangare

rive opp

rivedere

repetere

gå igjennom, granske

emendere, korrigere

redigere, revidere, bearbeide

revidere, endre

gjensyn

rivelare

åpenbare

vise

oppdage, åpenbare, tilkjennegi, avsløre

avsløre

vise, manifestere

rivelarsi

vise seg å være

vise seg, være åpenbar

vise seg å være

rivendere

gjenforselge

riverire

hedre, verde

riversare

skyve skylden over på

riversarsi

falle tilbake på

strømme, fosse fra, strømme fra

rivestire

bekle, overtrekk

belegge, overtrekk

rivettare

nagle

rivisitare

besøke igjen

rivitalizzare

live opp, vitalisere

rivivere

gjenoppleve

rivoltare

vende ut og inn

vende, spavende, grave om

velte, søle ut væske, kantre

rivoltarsi

revoltere, gjøre opprør, reise seg

rivoluzionare

revolusjonere

rodare

kjøre inn

rodere

gnage

rollare

rulle

rombare

drønne, dundre

drønne, bruse

rumle-, murre

rompere

bryte av

bryte

avbryte

knuse, slå i stykker

bryte, sprekke, sprenge

bryte opp, separere, bryte, slå opp

rive opp

bryte

knuse, klemme sammen

rompersi

briste, revne

gå i stykker, streike

gå av, brytes av, gå i stykker, splintres

bryte løs

bryte, sprekke, sprenge

ronfare

spinne

ronzare

surre, hvine

rosicchiare

knase

rosolare

bryne

rosseggiare

gløde

rotare

rotere

roteare

svingkrok, snurre

kretse

rotolare

rulle

rovesciare

vende ut og inn

vende ut og inn, tømme

vende på

omstyrte, styrte

vende på, vende om

endre

søle ut væske, velte, spille, skvalpe ut

velte, søle ut væske, kantre, velte overende, tippe overende

styrte

rovesciarsi

falle overende

tippe, søle ut væske, velte

kappseile, kantre

rovinare

ødelegge, forderve

flekke, besudle, skade

forvanske, forvrenge

ruinere

forderve

forkludre, forderve, røte til, tilkludre, ødelegge

styrte inn, rase, falle inn

kompromittere, gjøre forlegen

ødelegge, forderve

ødelegge, forherde, skikkelig ødeleggelse

rovistare

gjennomsøke

søke gjennom

rubacchiare

småtyveri, knøvle, sno

rubare

stjele, småtyveri, knøvle, sno

ruggire

vræle, skrike

rave i vei

ruminare

gruble, fundere

drøvtygge

russare

snorke

ruttare

rape

ruzzare

støye, rase, leke vilt, tumle om

hoppe omkring, rase, gjøre krumspring, skipp

ruzzolare

ramle, trille, falle


I want to read more about

dutch verbs

english verbs

french verbs

german verbs

italian verbs

norwegian verbs

portuguese verbs

spanish verbs

swedish verbs