Italian verbs in Easytrans


Italian verbs with Norwegian translation.

sabbiare

sandblåse

sabotare

sabotere

saccheggiare

plundre

vandalisere

plundre, hjemsøke, rane

sacrificare

ofre

oppofre

ofre

saggiare

sondere, kjenne seg fram hos, kjenne på pulsen

prøve ut, prøve

salariare

avlønne, utbetale

saldare

betale av, sluttbetale, betale fullt ut, betale, kvitte seg med

lodde

sveise

salire

øke, stige opp

stige opp, vokse, rase oppover

gå oppover

stige opp, rase oppover, gå opp, eskalere

slakke oppover, stige opp

stige opp

salivare

sikle

avsondre spytt

sikle, la sikkelet renne

saltare

smelle

hoppe, skipp, hoppe opp, stusse opp

hoppe over, utelate

hoppe omkring, rase, gjøre krumspring, skipp

saltellare

hoppe, skipp

hoppe

hoppe omkring, rase, gjøre krumspring, skipp

salterellare

hoppe, skipp

salutare

vinke av gårde

hylle

helse

gjøre honnør, helse

salvaguardare

redde

salvare

redde

redde

redde

sancire

beseile, bekrefte

forordne

sanguinare

blø

santificare

velsigne, signe, hellige, vie, innvie, gjøre hellig

sapere

vite

satireggiare

satirisere, forhåne

saturare

mette

saziare

stille, mette, tilfredsstille

mette

sbaciucchiarsi

småhangle [informal]

sbadigliare

gjespe, gape

sbagliare

mista, ta feil, være feil, gjøre seg skyldig i en feil, gjøre feil

rette feil

sbagliarsi

mista

gjøre en feil, mista, ta feil, være feil

sbalordire

forbløffe, overveldige, forstumme, gjøre målløs

forundre, forbløffe, gjøre forbauset

slå med forbløffelse, forbløffe, gjøre paff, omstyrte, lamslå

sbalzare

prege, utføre i relieff

sbandare

svingkrok

sbaragliare

fullstendig beseire, drive på flukt

sbarazzare

befri

sbarcare

landsette, sette i land, landstige, gå i land, gå av

stige av et fly

sbarrare

barrikadere, avsperre

sbattere

vispe

dra til med knyttneven

slå

smelle, smelle igjen

røre, røre om

slamre, skramle

slå, slå til, smelle ned, slenge ned

vispe

sbavare

slabbe

sikle, la sikkelet renne

sbiadire

blekes, bli utbleket

sbiadirsi

blekne, blekne bort, avfarge, bleke

sbiancare

blekne, gjøre hvit

sbigottire

forbløffe, overveldige

sbilanciare

velte

sbirciare

kikke, titte

sbocciare

blomst

sborsare

utbetale

utbetale, legge ut

sbottare

vrenge ut av seg

sbottonare

kneppe opp

kneppe opp

sbozzare

skisse

sbraciare

røre i, røre om i

sbraitare

gurma, bråke

sbriciolarsi

smule seg, falle sammen

sbrigarsi

skynde seg, haste

sbrinare

ise av

ise av

sbrodolare

spille, skvalpe ut

sbrogliare

greie ut, løse opp, trevle opp

sbronzarsi

bli beruset, bli full, bli drita [informal]

sbucciare

skala

skala

skave

skala

sbudellare

ta innvollene ut, rense, skjære opp magen på

sbuffare

flåse

dunke, tøffe, snøvle

scacciare

spre, fordrive

forvise, utvise

jage av gåre, drive vekk

fordrive

kaste ut, kjøre bort, kjøre ut

støte ut, drive bort, trenge ut

slå tilbake, avverge, motstå

scadere

forfalle

gå ut, løpe ut, forfalle, utløpe

løpe ut, opphøre å gjelde, forfalle

forfalle

løpe ut

scagionare

frita, frikjenne, renvaske

scagliare

kaste, slynge, slenge

scaglionare

spre

scalare

bestige, klatre opp, klatre oppover

scaldare

opphete, varme

skålde

scaldarsi

bli varm, varmes opp

scalfire

ripe seg

scalzare

undergrave, underminere

underminere

scambiare

forvirre

bytte, bytte ut

utbytte, veksle, bytte, utveksel

scampanare

ringe

scampare

det var på nære nippet, det var på hengende håret

scandagliare

peile, lyddyp

sondere, kjenne seg fram hos, kjenne på pulsen

scandalizzare

opprøre

scandire

avsøke

scansare

veie unna, vike unna, hoppe til siden

unnvike, sky, holde seg ifra, unngå

scappare

forsvinne, gå under jorden, sette i vei, sjappe [informal], slite seg løs, slite seg

flykte, rømme, bryte seg fri, bryte seg løs

flykte, rømme, ta til flukt

flykte, ta til flukt

bryte seg løs, bryte seg ut

gi seg avgårde, skulke unna, sjappe [informal]

scarabocchiare

kladde, kladde ned, krote ned

scaricare

losse, løsne

avbyrde, avlaste

slenge vekk som søppel, tippe

skyve skylden over på

overgi, gi på båten

utladet

scarificare

harve

gjøre innskjæringer

scartare

åpne

ignorere, ikke bry seg om

eliminere

spyle, overgi

kaste bort, kassere, slenge

scartavetrare

slipe av, sandpapirpusse, slipe med sandpapir

scassinare

bryte seg inn, gjøre innbrudd

bryte opp

bryte seg inn, gjøre innbrudd

scatenare

utløse

anstifta, sette i gang

utløse

scatenarsi

bryte ut, bryte løs

scattare

gå av

spurte, sprinte

scavare

spyle ren

vende, spavende, grave om

grave i, bearbeide

grave, rote

grave, utgrave, grave ut

utgrave, grave ut, framgrave, grave fram

scegliere

ta parti

velge, velge ut, plukke ut

velge, foretrekke

velge ut, plukke ut

scemare

gradvis minske, avta

minske, avta

scendere

kjøre ned

stige av, gå av

synke

slakk vinkel

gå ned, gå ned

stige av

gå ned, falle

fare utfor

avta, minske

gå ned, synke

stige av, gå av

stige av et tog, gå av

gå nedenfor

gå ned, stige ned, komme ned

scheggiare

slå av en bit

scheggiarsi

flise seg

schematizzare

skjematisere

schermare

holde ute

schernire

håne

flire av, gjøgle med, drive ap med, håne, skratte av

scherzare

skjemte, skøye, gjøgle

schiacciare

knuse

trykke flat

stumpe, slukke tørsten

smelle

trykke, presse

mose til puré

knuse, klemme sammen

schiamazzare

snatre

schiantare

totalødelegge

schiarirsi

klarne opp

schierare

anordne, stille opp

gruppere, spre

schioccare

knalle, smelle

schiudersi

klekkes

åpne seg, slå ut

schiumare

avskumme

vaske seg

skumme av

skumme

skumme

schivare

veie unna, vike unna, hoppe til siden

kringgå

unnvike, kringgå, unngå

schizzare

sprøyte

skisse

stenke, skvette

sprøyte ut

plaske, slaps, skvette

sciabordare

skvalpe

sciacquare

skylle

scialacquare

gjøre av med, gjøre slutt på

sciamare

sverme

sciare

kjøre ski

scimmiottare

parodiere, herme

scindere

splintre

scindersi

splintres

sunddeles

scintillare

gniste, glitre

glitre, tindre, blunke

gniste, tindre

glitre, glinse

sciogliere

løse opp, løsgjøre

knytte opp, løse opp

oppløse, avskaffe

smelte ned

oppløse

løsne, kneppe opp

sciogliersi

smelte

scioperare

streike, gå til streik, legge ned arbeidet

sciorinare

rable opp

stoltsere med, skryte med

sciroppare

kandis

sciupare

ødelegge, forderve

sløse med

sløse bort penger, ødsle, spille

forkludre, forderve, røte til, tilkludre, ødelegge

sciuparsi

bli dårlig, forfalle, deklinere

scivolare

gli, hålke, skli, gli av, smyge, smyge seg, liste seg

scocciarsi

bli forarget, bli opprørt, bli irritert

scodinzolare

vifte med halen

scolare

svepe

sile

scolpare

frita, frikjenne, renvaske

scolpire

hugge, skulpturere, meisle

skjære, skulpturere, karve

skulpturere, inngravere, innrisse

scombussolare

gjøre noen syk

kullkaste, urolig

scommettere

slå vedd

slå vedd

scomodare

volde besvær, være besværet med

besvære

besvære, volde besvær

scomodarsi

gjøre seg møye, besvære seg

scomparire

forsvinne, gå fortapt, gå under, dø ut, ikke eksistere lengre

forsvinne, dø bort

dø ut, forsvinne

dø ut, forsvinne

forsvinne, bli usynlig

scompigliare

stille i uorden, surre til noe

rufse til

uroe

desorganisere, oppløse, stille til forvirring, bringe i uorden

forstyrre, stille i uorden, volde opprør

scomporre

demontere, ta i stykker, montere ned

sammenfalle, råtne, vitre, skjemmes

scomunicare

ekskommunisere

sconcertare

forvirre, sette et problem i hodet på noen

forvirre, forvirre, gjøre forlegen, mystifisere

forvirre, forville, forvirre, gjøre trådløs

sconfessare

frasi seg

frasi seg, ikke ville vedkjenne seg

sconfiggere

overmanne

sconfinare

inntrenge, gjøre inntreden på, inntrenge på, gjøre inntrenging i

scongelare

tine opp, opptine

tine opp

scongelarsi

tine

scongiurare

besverge, drive ut det onde

sconsigliare

avråde, forsøke å hindre, overtale til å la være

scontare

sone

diskontere

scontentare

gjøre misfornøyd

scontrarsi

kollidere, kræsje, støte sammen

sconvolgere

sjokk, skjelve

sjokkere, opprøre, uroe, oppskake

uroe

scopare

sope

scoperchiare

ta av lokket, ta av dekslet

scoppiare

briste

bryte ut, bryte løs

gå av

sprekke

scoppiettare

spytte

knitre, sprake

knalle, smelle, frese

scoprire

avdekke

blotte, vise

fastsette

få vite, oppdage, lære seg, snoke opp, nese opp, være

ta av lokket, ta av dekslet

grave fram, oppdage

fastsette

oppdage, finne, oppdage

blotte, avdekke

scoraggiare

skremme

forvirre, gjøre forvirret

gjøre motløs, bedrøve, fordystre, deprimere

demoralisere, forderve, gjøre motløs, nedslå

scorare

skremme

scorgere

få syn på, sikte noe

utskille, skille, oppdage, merke noe, var for

skimte

scorrere

flyte

øyne gjennom

renne, flyte

titte gjennom, bla igjennom

rulle

forhistorisk, , forløpe

scortare

følge med, eskortere, følge

eskortere, ledsage

scorticare

skave

svindle, flå

scostarsi

avvike, skille seg, divergere

avvike

scottare

brenne

skålde, brenne

ligge og gnage

forvelle, blanchere, vidbrenne, bryne

scottarsi

bli skallet

scovare

spore opp

grave fram, lete fram

grave fram, nese opp, oppdage, være, snoke opp

screditare

bringe i vanry, miskredittere

kaste en skygge på, stille refleksjoner

nedvurdere, fordømme

miskredittere, spott

rakke ned på, nedvurdere, nedsette

scremare

skumme

scribacchiare

rable sammen, kaste ned

scricchiolare

knitre, sprake

knitre

knitre, sprake

scrivere

skrive

stave

skrive ned, skrive opp, antegne

scriversi

korrespondere, brevveksle, skrive brev

scroccare

tigge seg til

snylte, tigge

scrollare

skake ut

scrostarsi

flakende, løsne i flak

skave av, flakende, løsne

scrutare

kikke, stirre

scucire

sprette opp

sculacciare

gi dask, daske til

sculettare

vrikke på hoftene

scuotere

vigle

skjelve, ruske, sjokk

skake ut

forvirre

skjelve, skake om

skjelve, komme til å skjelve

opprøre, sjokk

scusare

rettferdiggjøre

forsvare, rettferdiggjøre

unskylde, unnskyld

scusarsi

be om unnskyldning, unnskylde seg

sdegnare

forsmå, forakte

sdoganare

klarere

sdraiarsi

legge seg, hvile, lene seg

legge seg, legge seg ned

sdrammatizzare

bagatellisere, nedtone

sdrucciolare

hålke, skli

seccare

plage

irritere, forarge, irritere, terge noen, besvære, misbehage, fortrede

sviende plante, brenne

fortørke

forstyrre

plage, besvære, terge noen, irritere, forstyrre

misbehage, gjøre misfornøyd

seccarsi

fortørke

bli forarget, bli opprørt, bli irritert

secernere

avsondre

secolarizzare

sekularisere

sedare

mildne, lindre, lette, minske, døve, dempe, bli roligere

sedere

komme sammen, samles

sedersi

sette seg

sedurre

lokke, lure, forlede, narre

vinne, dåre

segare

sage

seghettare

lage et hakk i, karve i

segmentare

segmentere

segnalare

rapportere, skvaldre på

signalisere, gi ett signal

segnalarsi

utmerke seg

segnare

merke noe, sette merke på

stake ut, merke ut, avgrense

bokføre, føre inn

merke noe, stemple

merke noe, sette spor hos

notere, antegne

angi, utvise

karakterisere, kjennetegn, utmerke

segregare

avskille

seguire

følge

følge opp

følge, være en følge

skygge

selezionare

sortere

velge, velge ut, plukke ut

velge ut, plukke ut

skaffe opplysninger om

sembrare

se ut som om

se ut

synes, tenkes å ligne, forekomme, virke

seminare

skake av seg

, beså

semplificare

forenkle

forenkle, uttrykke enkelt

underlette, forenkle

sensibilizzare

sensibilisere

sensibilisere

sentenziare

avdømme, dømme, fastslå gjennom dom

sentire

kjenne, ha på følelsen, kjenne på seg, merke noe

høre på

kjenne på, erfare

kjenne, erfare, innse, være medviten om

kjenne, kjenne på seg, ha på følelsen, være

høre

separare

skille

sortere, sortere ut

splintre

adskille

separere

avskille

skille, separere

separarsi

uttre, avskille seg

dele seg, skilles, skille lag

bryte opp, separere

skilles, separere

seppellire

begrave, dekke helt

oversvømme

begrave, gravlegge, jorde

sequestrare

føre bort

røve bort, kidnappe

sekvestere, beslaglegge, beslaglegge

serbare

huse

sermoneggiare

preke

serpeggiare

slynge seg, ringle seg

gå i sikksakk, slynge seg

orme seg, slynge seg

serrare

knytte

beslå

bite sammen

gripe hardt, holde hardt, omslutte, klemme

servire

tjene

servicekontroll

ekspedere, betjene

servere

servere, legge opp

gagne, være til nytte, hjelpe, berike seg

setacciare

sikte, sikte noe

sile ut

finkamme

sile

sezionare

dissekere

sfacchinare

knuge, knuge, slavearbeid, slite, stri, kunge i vei, slite videre

sfasciare

totalødelegge

sfasciarsi

brytes i stykker, gå i stykker

sfaticare

knuge, knuge, slavearbeid, slite

sfavillare

gniste, tindre

sferzare

piske, piske

sfidare

trosse

trosse

utfordre, provosere

trosse, motsette seg, motarbeide

sfigurare

deformere, vanstelle

sfilacciarsi

frynse seg

sfilare

defilere

sfinire

uttrøtte, utmatte

utmatte, trøtte ut, slite ut

sfiorare

lett berøring, svak berøring

stryke over, gli over

stryke fram over, gli fram over

sfoderare

dra

sfogare

øse ut, utgyte hjertet sitt

sfogarsi

avreagere seg

sfoggiare

vise opp, stoltsere med

briljere med, stoltsere med, vise opp

sfogliare

bla igjennom

bla igjennom

sfollare

evakuere

sfoltire

kvitte

tynnes ut, tynne ut

sfondare

slå inn

bryte gjennom, bryte fram

gjøre suksess

slå inn

sformare

forvri, deformere, forvrenge

sfornare

spytte fram, masseprodusert

sforzare

overanstrenge

sforzarsi

streve

forsøke, anstrenge seg, utøve press, streve

sfrattare

vrenge, avhuse

sfrecciare

rulle fram, hvine, suse

kile, suse, fly

sfrigolare

frese

sfrondare

hugge av, kapre

sfruttare

følge

utnytte, dra nytte av

sfuggire

forsøke å komme unna, slynge seg unna

unngå

unnvike, sky, holde seg ifra, unngå

sganciare

koble av, koble fra

sgattaiolare

sklie, smyge

sgelare

, smelte

tine opp

sgelarsi

tine

sgobbare

pugge

knuge, knuge, slavearbeid, slite, stri, kunge i vei, slite videre

sgocciolare

dryppe, dryppe, siple ned

sgomberare

rydde, rydde unna

flytte fra, utromme

utromme, tømme

sgombrare

rydde, rense

sgomentare

forferde, forskrekke, sjokkere

sgonfiare

slippe ut luften

sgorgare

velle, fosse, fosse fra, strømme fra, velle fram, strømme ut

sgraffignare

småtyveri, knøvle, sno, stjele

sgravare

befri

sgretolare

smule i stykker

sgretolarsi

smule seg, falle sammen

sundrevne, forfalle, vitre i stykker

sgridare

skjelle ut, gi på huden, lekse opp, gi motstand

bannlyse, klandre, tilrettesette, bebreide

sgualcire

rynke, skrukke, viket kant

sgualcirsi

skrukke seg, bli skrukkete

sguazzare

vade

plaske

velte seg, rulle seg

plaske, slaps, skvette

sguinzagliare

kolbe løs

sibilare

hvine, suse

hvine

sigillare

forsegle

forsegle

siglare

parafere

significare

innebære

bety

betegne, bety

simboleggiare

representere, symbolisere

stå som symbol for, representere

simulare

herme, imitere

foregi, late som, simulere, hykle, forstille seg, spille

sincronizzare

synkronisere

singhiozzare

sniff

sintetizzare

syntetisere, syntetisk fremstilling

sintonizzare

stille inn

sistemare

rette opp

planere, anlegge

gjøre slutt på

ordne, fikse [informal]

ordne, anordne, arrangere, inndele, organisere, stille i system

stille på geledd, ordne, sette ut

plassere, sette på rett plass

avgjøre, gjøre opp, sluttføre

klare opp, greie ut, ordne, ordne opp, klare å håndtere

sette opp

legge ut, bre ut

sistemarsi

sette seg tilbake

slå seg til ro

komme i orden

sette seg, plassere seg selv

sistematizzare

systematisere

situare

plassere, lokalisere

situarsi

befinne seg, ligge

eie rom

slacciare

kneppe opp, spenne opp

knytte opp, løse opp, løsne, kneppe opp

slegare

løse opp, løsgjøre

knytte opp, løse opp

slippe løs

kolbe løs

løsne, kneppe opp

slegarsi

slite seg løs, slite seg

slittare

slire

slogare

vri ut av ledd, vrikke

sloggiare

fordrive

smagnetizzare

avmagnetisere

smaltare

emaljere

smantellare

bryte opp

smarrire

forlegge

smarrirsi

gå seg bort

smascherare

demaskere

smentire

motsi, stri mot, bestride, fornekte

smentirsi

utebli, melde pass

smettere

opphøre med, slutte, opphøre, slutte med noe, stappe, avslutte, avbryte, legge av

pakke sammen, legge av

smilitarizzare

demilitarisere

sminuire

nedtone, bagatellisere

forringe, minske, forenkle, tale nedsettende om

undervurdere

forminske, forminske

sminuzzare

finhakke

smistare

rangere, veksle

smobilitare

demobilisere

smoccolare

stubb av veke, siste rest av veke

smontare

stige av

stige av, gå av

slutte, legge av

pakke sammen, legge av

demontere, ta i stykker, montere ned

smorzare

mykne, dempe

smorzarsi

slukne

slukne

dø bort, forsvinne, tone bort

smuovere

flytte, røre fra flekken

snaturare

denaturere

snazionalizzare

denasjonalisere

snervare

forminske, få slappere helse, gjøre kraftløs

sniffare

sniffe narkotika

snobbare

nonsjalere, ringakte

snocciolare

rable opp

sobbalzare

rykke til, sprette til

rykke til av

rykke til, riste til

skjelve, ruske, lokke med, skvette

sobbollire

småkoke, syde

socchiudere

kikke, knipe sammen

soccombere

gi etter

soccorrere

redde

hjelpe, gjøre en tjeneste

socializzare

forstatlige, sosialisere

omgås

soddisfare

stille, mette

stille, mette, tilfredsstille

tilfredsstille

tilfredsstille

fylla

oppfylle

tilfredsstille

soffermarsi

drøye

soffiare

blåse

blåse

snyte fra, bedra på, lure på

stjele, knøvle [informal]

soffocare

kvele, undertrykke

undertrykke, kvele

kvele, gjøre slutt på

være kokende varmt

kvele, strupe, fremkalle asfyksi hos

undertrykke, holde tilbake

kveles

soffrire

kjenne på, erfare

utstå, lide

holde ut, utholde, tolerere

lide, være syk

sofisticare

oppblande

sogghignare

hånle

soggiungere

tillegge

vedlegge, tillegge

sogguardare

kikke, titte

sognare

drømme

solennizzare

feire, høytideligholde

solidificare

stivne, koagulere, tykne

solidificarsi

bli stiv, stivne

sollecitare

inntrengende be

mase på, tilrå

forhaste seg

oppmane, formane, anmode

solleticare

kile

sollevare

ta opp, vekke

befri, avløse

lette

vekke

heve, løfte, løfte opp, plukke opp

sollevarsi

bølge, stige og synke

sommare

regne sammen, addere, summere

sommergere

oversvømme, overflø

oversvømme

somministrare

gi

sondare

peile, lyddyp

sondere, kjenne seg fram hos, kjenne på pulsen

intervjue, gjøre en undersøkelse blant

undersøke nøye, utforske, trenge inn i

sondere

sonnecchiare

døse, halvsove, slumre, nikke til

soppesare

overveie

overveie, ta til etterretning

oppveie

soppiantare

unnatrenge

erstatte, avløse

sopportare

utholde, utstå, tåle

tolerere, tåle, fordra, stå ut med, holde ut, utholde, utstå, opprettholde

tåle

sopprimere

avskaffe, annullere, oppheve, oppløse

utelate, uteslutte

sopraffare

overmanne

overvinne

overveldige

sopraggiungere

inntreffe, oppkomme

sopravvalutare

overvurdere, overskatte

sopravvenire

inntreffe, oppkomme

inntreffe, hende

sopravvivere

overleve

sorgere

gå opp, stå opp

renne opp

sormontare

overvinne, bemestre

sorpassare

overtreffe

overtreffe, overskride, overstige, overskyte, slå, overstråle

passere, kjøre forbi, fare forbi

overtreffe, være overlegen

sorprendere

overraske, forstumme, gjøre målløs

overrumple, overraske

overraske, forundre, forbløffe, gjøre forbauset

sorreggere

støtte

sorridere

le

sorseggiare

lepje, sippe av drikke

sorvegliare

overvåke, se etter

passe, se etter

bevokte, vokte over

holde et øye med, holde under nært oppsyn

overvåke

overvåke, tilse

overvåke

vokte, vokte noen

sospendere

henge

oppheve, avskaffe

suspendere

sospettare

ane, formode

mistenke

sospirare

sukke

sostare

ta en pause, stanse opp

sostenere

opprettholde, undergå forhør

støtte en person

holde opp, bære

opprettholde, holde

forsørge, underholde

hevde, påstå, insistere, vedholde, gjøre gjeldende

like, være velvillig innstilt til

bære, støtte, støtte, holde oppe, oppholdende

bestride, betale

hjelpe gjennom

støtte, bakke opp

forsvare, støtte, bakke opp

forsikre, bestemt påstå, bedyre, hevde

sostenersi

livnære seg, eksistere

sostituire

erstatte

erstatte

erstatte

erstatte, være erstatter for, vikariere for, avløse

sottendere

stå midt imot

sotterrare

begrave, gravlegge, jorde

sottoesporre

undereksponere

sottolineare

understreke

framheve, framholde, sterkt betone, trykke på, understreke

framholde, påpeke

sottomettere

underkue, betvinge

underkue, beseire

sottopagare

underbetale

sottoporre

framlegge

sottoscrivere

tegne

sottotitolare

forsørge med tekst

sottovalutare

forenkle, tale nedsettende om

undervurdere

undervurdere, underskatte

sottrarre

subtrahere

underslå, forsikre

tilegne seg, beslaglegge, stjele, småtyveri

sottrarsi

avverge

soverchiare

overmanne

sovracapitalizzare

overkapitalisere

sovraccaricare

overlaste

overbelaste

betynge, tynge, belaste

sovraffaticare

trøtte ut

sovralimentare

forkomprimere

sovrapporre

kopiere inn

sovrastare

overtreffe, være overlegen

reise seg over, heve seg over, stå høyt over

sovrasterzare

overstyre

sovresporre

overeksponere

sovrimporre

kopiere inn

sovrintendere

overvåke, ha tilsyn over

sovvenzionare

subsidie

sovvertire

omstyrte

spaccare

hugge av

kløyve, splintre

hogge ut

sprekke, sprenge

hugge

kløyve

spaccarsi

sprekke, gå opp, briste

spacciare

lange

spadroneggiare

dominere, herske

spalancare

slenge opp

åpne, gjøre tilgjengelig

spalare

skyfle opp

spalleggiare

støtte, bakke opp

spalmare

smøre

smørje

spannare

ise av

sparare

fyre av, brenne av

skyte ned noen

skyte

sparecchiare

rydde av

spargere

utgyte

strø

bestenke

strø

spre, strø ut

spre, utbre

sparire

forsvinne, gå fortapt, gå under

forsvinne

forsvinne, bli usynlig

sparpagliare

bestenke

spre, strø ut

spartire

dele

fordele, oppdele

spaventare

avskrekke, skremme vekk

skremme, avskrekke, forskrekke, skremme vekk

skremme

forferde, forskrekke, sjokkere

spaventarsi

bli skremt

riste, skjelve, skjelve

spaziare

sperre

spazieggiare

sperre

plassere med mellomrom, plassere med avstand mellom, plassere med avstand, plassere ut

spazzare

sope

vifte bort

spazzolare

børste

børste av, sope

børste

vifte bort

spazzolarsi

børste

specializzare

spesialisere

specificare

spesifisere

spesifisere

fastsette

speculare

spekulere

spedire

ettersende, avsende, sende, sende, sende inn, sende inn

sende

sende

sende, sende ut

spegnere

slukke tørsten

slå av, stenge av

stumpe, slukke tørsten

stenge av

slukke tørsten, kvele, blåse ut

slukke tørsten

spegnersi

slukne, brenne ut

gå bort,

tverrstoppe

tverrstoppe

avta, legge seg, dø bort

slukne

slukne

spellare

skala

spellarsi

flasse

spendere

spandere, anvende

spennare

plukke

sperare

håpe

sperimentare

prøve ut, sette på prøve

speronare

støte sammen, renne på

sperperare

vrenge ut penger, gjøre av med, gjøre slutt på

spettare

høre til, tilhøre

spettegolare

skvaldre

spezzarsi

briste

briste

bryte løs

brytes av, briste, sprekke løs

spiacere

ha noe imot

angre, beklage

spianare

slette over

slette ut

planere ut, hamre ut, valse

slette til

spiare

spionere

snoke rundt, snoke, rote

kikke, titte

spionere på

spiccare

stikke av, kontrastere

framtre, avtegne seg

spidocchiare

avluse

spiegare

klargjøre, klarlegge, forklare, få fram den klare betydningen

vikle ut

spenne ut

vise, forklare

forsvare, gi en bra unskyldning for, forklare, klargjøre

gruppere, spre

klargjøre, klare opp, greie ut, klarlegge

spiegazzare

rynke, skrukke, viket kant

spiegazzarsi

bli skrukkete, skrukke seg

skrukke seg, bli skrukkete

spillare

tappe

la renne av

spilluzzicare

pirke i maten

spingere

formå, knuffe, skuffe unna

drive, drive fram

knuffe, støte

knuffe, motivere, som ildner opp

spizzicare

pirke i maten

splendere

stråle, lyse

skinne

spogliare

berøve

plundre, hjemsøke, rane

kle av

spogliarsi

kle av seg

spolverare

tørke bort

sope, tørke av

piske

spopolare

avfolke

sporcare

smusse ned

forurense, smusse ned, forpeste, forderve

besudle, nedkline, kline ned

flekke, smussete rykte, skamfere, vanære

sverte, flekke, smussete rykte

lorte ned, grise ned

sporgere

skyte fram, stå ut

stikke ut, stikke fra

skyte fram, stikke ut

skyte fram, stikke fra

sposare

gifte bort

gifte seg med

sposarsi

gifte seg

spossare

uttrøtte, utmatte

utmatte, trøtte ut, slite ut

spossessare

frata

spostare

flytte, røre fra flekken, skyte fra, skyte i vei

rydde unna, ta bort, fjerne

spostarsi

flytte seg, gi plass, gi rom, gi vei, vike unna

flytte på seg, makelig bevege seg

sprecare

sløse med

konsummere, forbruke, sløse bort penger, forbruke, kaste bort, ødsle bort

spremere

presse

sprintare

spurte, sprinte

sprizzare

sprøyte

sprofondare

synke, sette seg

sprofondarsi

strekke seg ut, ligge henslengt

sproloquiare

orere, holde tale

spronare

drive på

spruzzare

stenke, skvette

sprøyte

atomisere, vaporisere, spraye

plaske, slaps, skvette

spugnare

vaske med svamp, tørke av med svamp

spulare

vanne

spumare

moussere, skumme

skumme

skumme

spumeggiare

moussere, skumme

hvese, frese, bruse

spuntare

gry, daggry

prikke for, prikke av, krysse av

bryte fram

sputare

harke

spytte ut

spytte

hoste opp, spytte

squadrare

firhugge, kanthugge

betrakte, syne

squalificare

diskvalifisere

squamare

flasse

squilibrare

få ut av balanse

squillare

skralle

klinge

smatre, skralle

squittire

pipe

sradicare

rykke ut

utrydde, lykkes å bekjempe

rykke opp med roten, rykke opp med roten

utrydde, utrote

srotolare

rulle ut

rulle ut

avnøste

stabilire

fastsette, konstatere

foreskrive, forordne, bestemme

fastsette

beslutte, bestemme

beregne

bestemme, fastsette

stabilirsi

bosette seg, bosette seg i

stabilizzare

stabilisere

staccare

løsgjøre

slutte, legge av

avkoble, koble av

pakke sammen, legge av

ta ned

koble av, koble fra

staccarsi

gå av, løsne, uttre, avskille seg, flakende, løsne i flak

flakende, løsne

splintres

stagliarsi

avtegne seg

stagnare

stille

fortinne

stagnere, stå stille

stagnere

stampare

trykke av

trykke

kopiere

skrive ut

trykke

stancare

overmette, ekle

trøtte

stancarsi

trøtne, bli trøtt

standardizzare

standardisere

stappare

korke opp, åpne

stare

ligge, være beleilig

bli

vistes, oppholde seg

starnutire

nyse

stasare

ta ut proppen

stendere

kveile ut

rulle ut

strekk

henge opp

bre ut

avfatte

forlenge, dra ut, utstrekke

stendersi

strekke seg, bre seg ut

strekke seg

strekke på seg

legge seg, legge seg ned

sterilizzare

sterilisere

kastrere, sterilisere, kastrere, gjelde

sterilisere

sterminare

utrydde, utslette

utrydde, utrote

stigmatizzare

brennmerke, stemple, stigmatisere

stigmatisere

stilizzare

stilisere

stillare

dryppe

stimare

oppskatte

oppskatte, beregne

vurdere, taksere, oppskatte, bedømme

oppskatte, bedømme, vurdere

oppskatte, akte, respektere

oppskatte, beregne

bedømme, avgjøre

anse, betrakte som

stimolare

stimulere

drive på

egge, stimulere, opphetse

motivere, som ildner opp

stimulere, aktivere

stingere

blekes, bli utbleket

stipare

proppe, stappe full

stiparsi

pakke seg sammen, trenge seg sammen, trenges, skokke seg sammen

stipendiare

avlønne, utbetale

stipulare

stipulere

stiracchiarsi

strekke seg ut

stirare

strekk

presse, stryke

stirarsi

strekke seg ut

stivare

stue inn

stomacare

gjøre noen syk, kvalme, gjøre kvalm

storcersi

vrikke, stuke

stordire

bedøve

gjøre svimmel

stormire

rasle, rasle

storpiare

lemleste

lemleste, gjøre til krøpling

stracciare

slite, rive

rive i stykker, slite i stykker

klå, sope banen med [informal]

stramazzare

falle død

strangolare

kvele, strupe

strapazzare

lage eggerøre

dra hit og dit

strappare

rive ut, slite bort

slite, rive

rykke, slite

få frem

slite

lokke fram, få frem

nappe, plukke

rive i stykker, slite i stykker

strekk

strascicare

slepe

slepe med, slepe

strascinare

slepe, dra

slepe med, slepe

stratificare

legge i lag, sjiktlag

stregare

forhekse, fortrolle, dra ulykke over, forvaltningsfirma

stremare

uttrøtte, utmatte

utmatte, trøtte ut, slite ut

strepitare

si fra, synge ut [informal]

gurma, bråke

stressare

ta hardt på, sette på hard prøve

stridere

hvine

tute, skrike

gnisse, gnåle

skjære seg

rasle, knirke

strillare

galleskrike, tute

skrike, vræle, rave i vei, tute, gjeste, skråle

strimpellare

knappe, klimpre

strinare

brenne

stringere

trekke til, spenne

knytte

bite sammen

skjelve, gripe

klemme, presse sammen

klemme

omfavne, klemme

stringersi

klamre seg fast til hverandre

strisciare

sklie, smyge

slynge seg

krype, kråle, slepe, orme seg, slynge seg

strizzare

presse

klemme ut

vri ut

strofinare

gni

tørke av

strombazzare

trompetere ut, spre

basunere ut

stroncare

kvele, undertrykke

slå ned, ramme

hudflenge, gi på huden, kritisere ned

sable ned, gjøre ned

strozzare

vri nakken av [informal]

kvele, strupe

gjensnøre

strusciare

slepe

strutturare

strukturere

stuccare

sparkle

studiare

studere

studere, observere

stufare

braisere, la småkoke

stupefare

forvirre

gjøre bestyrtet, gjøre forbauset

stupire

forbløffe, overveldige, forstumme, gjøre målløs

overraske, forundre

forundre, forbløffe, gjøre forbauset

stupirsi

forundre seg, bli forundret

stuprare

voldta, skjende, misbruke

sturare

ta ut proppen

korke opp, åpne

stuzzicare

lokke, friste

subaffittare

hus man leier ut i andre hånd

subire

lide, utstå

lide

lide

kjenne på, erfare

lide skade, ta skade

lide, utstå

undergå forhør

sublimare

sublimere

sublimere

subodorare

få nyss om noe, få teften av noe

kjenne, kjenne på seg, ha på følelsen, være

subornare

bestikke

succedere

hende, skje, inntreffe, forekomme

følge

inntreffe, skje, hende

succhiare

suge, utsuge

suge på

die

sudare

svetter

suddividere

dele inn i underavdelinger

dele opp, dele

suggellare

beseile, bekrefte

suggerire

antyde, la skinne gjennom

foreslå

gi ideen til, inspisere

sufflere

indisere, tyde på

tyde på, være tegn på

suicidarsi

begå selvmord, ta livet av seg

suolare

såle, halvsåle

suonare

låte

gå av

ringe

slå

klinge

pipe

ringe på

lyde, låte

spille

ringe med, tute i hornet

spille, lyde, klinge, framføre

superare

bestå prøven

gjenvinne seg fra

overtreffe

krysse, gå over

overskride

klare, bli godkjent

overvinne, bemestre

beseire

vokse fortere enn

overskride, overstige, overskyte, overtreffe, slå, overstråle

komme over

overtreffe, være overlegen

supplicare

vende, bønnfalle

be, vende, bønnfalle, besverge, anrope, tigge, ydmykt be

supporre

anta, forutsette

anta, formode, forutsette, ta for gitt, punere

regne med, anta, formode

anta, forutsette

tro, anta, formode

anta

suppurare

være, bli sår

surclassare

spille ut

utklasse

surgelare

dypfryse

suscitare

vekke, framkalle

vekke, framkalle

egge, hisse opp, vekke, stimulere

susseguire

følge, være en følge

sussidiare

subsidie

sussultare

rykke til, sprette til

rykke til

sussurrare

suse, hviske

hviske

suturare

sy

svaligiare

bryte seg inn, gjøre innbrudd

rane, bryte seg inn, gjøre innbrudd

svalutare

undervurdere

devaluere

undervurdere

svanire

forsvinne, dø bort

forblekne

bli bortdovnet, bli doven

tone bort

forsvinne

forsvinne, bli usynlig

svantaggiare

forsette i ufordelaktig leie

svaporare

bli bortdovnet, bli doven

svegliare

vekke

svegliarsi

våkne, våkne opp

svelare

finne nøkkelen til

oppdage, åpenbare, tilkjennegi, avsløre, rydde, yppe, publisere, offentliggjøre

forråde hemmeligheter, yppe, avsløre

avsløre

svendere

sløse bort

svenire

svime, miste bevisstheten

sventare

kullkaste, omintetgjøre

sventolare

flagre, vaie

sventrare

ta innvollene ut, rense, skjære opp magen på

svestire

kle av

svestirsi

kle av seg

svettare

stumpe

svezzare

avvenne

sviare

distrahere, lede inn på et sidespor

avlede, omdirigere

svilire

forenkle, tale nedsettende om

vulgarisere, forgrove, forringe

ærekrenke, baktale, nedsverte, tale ille om

sviluppare

utvikle

utvikle

bygge opp

utvikle

framkalle

, forverve

svincolare

klarere

sviolinare

lokke med, lokke, true

svisare

forvrenge, forvanske

svitare

ta bort skruene fra

svolazzare

flagre, fly

svolgere

avnøste

svolgersi

avløpe, forhistorisk

svoltare

svingkrok

svuotare

tømme

svuotarsi

tømmes