Italian verbs in Easytrans


Italian verbs with Norwegian translation.

tabulare

tabellere, ordne i tabellform

taccheggiare

småtyveri

tacere

holde hemmelig, holde kjeft med

tyste ned, hemmeligholde

tie, være stille

unnaholde

bli tyst

tagliare

skjære, hakke

hugge av

klippe

skjære

klippe

innskrenke, begrense, skjære tilbake på, skjære ned

rispe opp, skjære

skjære ned noe

kuppe

avbryte, bryte

hugge

stumpe, skjære av

nype av, knipse av, hugge av, kapre

stenge av

klippe, toppe

skjære av

hugge ned, felle, ta ned noe

skjære opp, klippe i stykker

tagliarsi

klippe

briste

tagliuzzare

klippe, knipse

karve bort

tamponare

bittelite klaps

bufre

tappare

stoppe til, tuppe til

tappezzare

tapetsere

stappe, kle

tassare

beskatte, taksere, pålegge skatter

tastare

kjenne, berøre

tatuare

tatovere

telefonare

ringe, telefonere

telegrafare

telegrafere, kable

teletrasmettere

televisere, sende på teve

temere

frykte, være redd for, beve

tempestare

storme

temporeggiare

dra ut på tiden

temprare

herde, anløpe

herde

tendere

spenne, strekk, holde ut, tilby

strekk, rekke ut

være tilbøyelig, tendere, ha en tendens

forlenge, dra ut, utstrekke

tenere

holde

holde, reservere

lagerføre, ha på lager

holde, framføre

beholde, holde fram

holde

spare, legge til side

holde fram, holde

tentare

lokke, lure, forlede, narre

friste

forsøke, prøve ut

tentennare

vakle, tvile

veie for og imot, vakle

tvile, vakle

teorizzare

teoretisere

tergiversare

komme med utflukter

veie for og imot, vakle

terminare

avslutte

fullbyrde, sluttføre, avslutte

holde på å ta slutt, begynne å gå tomt

slutte, opphøre

løpe ut, opphøre å gjelde, forfalle

slutte, avslutte, sluttføre, konkludere

opphøre, slutte, stappe, avslutte, avbryte

fullbyrde, sluttføre, bli ferdig, bli klar

løpe ut

fullbyrde, sluttføre

terrorizzare

forskrekke, terrorisere

tessere

spinne

veve

testimoniare

vitne

ticchettare

tikke

timbrare

stemple

stemple

tingere

farge

tintinnare

klinge

skramle

tiranneggiare

fortrykke, underkue

dominere, herske

tirare

dra, slepe

skyte

dra

dra, slepe, hale

titubare

vakle, tvile

tvile, vakle

toccare

vedrøre, berøre

berøre

røre, gjøre inntrykk på

kjenne, berøre

svak berøring ved, røre

bli nærgående, fingre [informal], tafse [informal]

røre, gripe, bevege

angå, røre, berøre

toccarsi

møtes

togliere

fjerne, ta bort

ta av

bære bort, føre bort

togliersi

ta av

tollerare

utholde, utstå, tåle

tolerere, tåle, fordra, stå ut med, tillate, holde ut, utholde, utstå, opprettholde

tonare

torden

torcere

vri om

torchiare

spørre ut, gresskar [informal]

tormentare

lokke, friste

hjemsøke, plage, ramme

torturere, pine, plage

plage, pine

plage, hjemsøke

plage, besvære, terge noen, irritere, forstyrre, irritere, trakassere

tornare

komme tilbake, komme hjem

gjenkomme, vende tilbake, gå tilbake

torturare

torturere, pine, plage

tosare

klippe

tossire

hoste, harke

hoste

tostare

riste

traballare

vakle, krenge

miste balansen, vakle

traboccare

sprudle

renne over, skvalpe over

fylle ut med

koke over

tracannare

supe, svepe, slenge i seg drikke

tracciare

skildre, beskrive

dra opp

stake ut, merke ut, avgrense

skissere, angi hovedtrekkene av

planere, anlegge

tradire

være utro

spille dobbeltspill, lure, bedra

svike, være utro mot, være lojal mot

tradirsi

prate for mye, forsnakke seg

tradurre

oversette

trafficare

lange

trafiggere

trenge gjennom

traforare

grave en tunnel gjennom

trainare

dra

tralasciare

unnlate, forsømme

tramare

koke sammen, planlegge

konspirere, sammensverge seg, intrigere

tramontare

gå ned

dø ut, forsvinne

trangugiare

sluke, glafse i seg

tranquillizzare

berolige, stille

berolige

transistorizzare

transistorere

trapanare

borre

trapelare

komme fram, vise seg

siple ned, dryppe

lekke ut

trapiantare

transplantere

trarre

få ifra, erholde fra

trasalire

rykke til, sprette til

rykke til, riste til

trascendere

overstige, overskride

trascinare

slepe, dra, dra tilbake, trekke fra

ta med storm

slepe på, slepe på

slepe

dra, slepe, hale, slepe med, slepe i vei, slepe, ligge spredt

istemme, innkalle

trascinarsi

lunte i vei, traske, knuge

holde seg

dra ut

trascorrere

fordrive, forhistorisk, , forløpe, fly, rulle forbi

trascrivere

utarbeide, skrive ned noe

transkribere, skrive av

trascurare

forsømme

forsømme, glemme

overse med, ignorere, ikke bry seg om

forsømme, vanskjøtte

ignorere, ikke ta noe notat om, forbigå

forbigå, forbise, la være ubemerket

trasferire

forflytte

overlate, overføre

trasferirsi

flytte

trasfigurare

omforvandle

trasformare

omvandle, omforme

omvandle, transformere

trasgredire

bryte, overtre

traslitterare

translitterere

traslocare

flytte

flytte ut

trasmettere

føre videre

overlate, overlate

sende, sende på TV, vise

meddele, delegere, videresendt, overføre, sende

lede, overføre

utstråle

overføre, spre, infisere med

trasmutare

forvaltningsfirma

trasparire

være synlig, synes, merkes

traspirare

svetter, transpirere

trasportare

transportere, frakte

foregående, befordre, transportere

trattare

handle om, behandle

behandle

behandle, hanskes med

behandle, handtere

behandle

få bukt med, klare, tøyle

behandle

tratteggiare

skygge

trattenere

kvele, undertrykke

holde tilbake, hindre

holde tilbake, tøyle

holde tilbake, svelge

beholde

dra av, trekke fra, regne fra

kvele, holde tilbake

holde i varetekt

tøyle, kue, hemme

holde fram, holde

trattenersi

bli igjen

motstå

bli

traumatizzare

traumatisere

travasare

dekantere

helle

traversare

fly over

seile over, befare

krysse, gå over, gjennomkrysse

krysse, gå over, gå tvers over

travestire

forkle

travisare

forvanske

framstille uriktig, forvrenge, forvanske

travolgere

kjøre over

trebbiare

treske

tremare

skjelve, skjelve

skjelve, skjelve, skjelve, hutre

skjelve, skjelve, skjelve

skjelve, skjelve

slamre, skramle

skjelve, komme til å ryste, skjelve

tremolare

skjelve, skjelve

skjelve, skjelve, skjelve

flagre, gispe

skjelve, skjelve

trillare

klinge

trincare

supe

trincerare

forskanse

trionfare

triumfere

triplicare

tredoble

trisecare

tredele

tritare

male

finhakke

trivellare

borre

trombare

hvine, tute

troncare

bryte

stumpe, skjære av

trottare

trave

trotterellare

trippe

tasse fram

trovare

finne, finne, spore opp

bedømme, anse, finne

fastsette

støte på, råke på

besøke

oppdage, finne, oppdage

trovarsi

ligge, være beleilig, befinne seg

finne seg

være beleilig, være

treffes, møtes

finnes, eksistere, forekomme

truccare

fikse, gjøre opp

sminke

sminke

fikse, manipulere

truccarsi

sminke seg

sminke seg

trucidare

drepe, slå i hjel, slakte, massakrere

tubare

kurre

tuffare

senke ned, dyppe, stikke ned

tuffarsi

dykke, dykke ned

tuonare

dundre, drønne

drønne, dundre

torden

turare

stoppe til, tuppe til

turbare

skjelve, ruske

opprøre, uroe, oppskake, forvirre, forvirre, gjøre forlegen

forstyrre, stille i uorden, volde opprør

turbinare

virvle rundt

virvle

rotere


I want to read more about

dutch verbs

english verbs

french verbs

german verbs

italian verbs

norwegian verbs

portuguese verbs

spanish verbs

swedish verbs