logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for bredside:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbredside
engkritikk [n]: broadside
spakritikk [n]: andanada verbal [f], sarta de insultos [f]
swekritikk [n]: bredsida
Synonyms:alvorsprat, det glatte lag, formaning, gardinpreken, irettesettelse, kjeft, knubbord, knups, korreks, moralpreken, oppstrammer, overhaling, overhøvling, påpakning, reprimande, røffel, skjenn, skjennepreken, skrape, skyllebøtte, tilsnakk, tordentale, vondord
Wiki:Bredside er et marineuttrykk fra seilskutetiden og betyr at alle kanonene på en skipsside ble fyrt av samtidig mot ett og samme mål. Kanonene på et krigsskip var stasjonert på opp til tre dekk over hverandre, og kunne bare skytes av ved at de stakk ut fra hver sin kanonport. Det var begrenset hvor mye de kunne vendes på, så et skip måtte legge bredsiden til for å få kraft i kanonaden.
Example:
 1. Bare to dager før første VMkvalifisering, mot Sverige i Köln onsdag, avfyrte den tidligere fotballhelten en bredside mot Bundesliga og utviklingen i tysk fotball siden VMseieren i München i 1974.
 2. Denne bredside ble avfyrt av høyskolelektor Anders Hellebust da enkelte fredsorganisasjoner - deriblant Den norske fredskomite - igår arrangerte et debattmøte om NATOs nye høyteknologivåpen.
 3. Denne bredside kommer fra tidligere stortingsmann Erland Asdahl fra Senterpartiet, og er rettet mot partiets egen statsråd Rakel Surlien.
 4. Det er i en artikkel i Jern og Metallarbeideren at Lars Skytøen retter en bredside mot Veritas under tittelen Norsk industri ført bak lyset.
 5. Dette er i virkeligheten en politisk bredside mot den østtyske partisjef, som for en uke siden sikret seg en ny vesttysk milliardkreditt mot begrensede lettelser i reisetrafikken østfra, og som planlegger et besøk i VestTyskland i slutten av september.
 6. En amerikansk toppgeneral har avfyrt en bredside mot vesttyske politikere for ikke å beskytte USAtroppene godt nok overfor kriminelle demonstranter.
 7. I den innbyrdes striden mellom USAs to store løperkonger om hvem som er størst eller hvem som markedsfører seg selv på bekostning av den andre, lot det amerikanske bladet Lewis avfyre en bredside mot Moses.
 8. ISRAELERNE, som mer enn noe annet folk har måttet lære seg å leve med arabernes lynne, har da også typisk nok tatt kong Husseins bredside med fatning.
 9. Krisestemningen som nå preger EFsamarbeidet fikk en ny og kraftig forsterkning da EFkommisjonens president, Gaston Thorn, igår avfyrte en bredside mot regjeringssjefens behandling av Fellesskapet under oppløpet til neste direkte valg til EFparlamentet i juni.
 10. Med rundt 130 påmeldte deltagere er Norsk forening for kriminalreform for 12. året på rad klar til å rette en tre dagers bredside mot norsk rettspleie.
 11. Men efter å ha lest sentralkomiteens bredside mot Komsomol slik den gjengis i Pravda, vil det i fremtiden bli vanskelig å hente pålitelige og dyktige talenter blant det som skulle være partiets unge elite.
 12. Også avslutningsseremonien på Coliseum var egnet til å imponere de aller fleste - bare ikke sovjetisk presse, som igår fyrte av nok en bredside mot arrangørene av de 23. sommerleker.
 13. Presidenten avslo å gå inn på noen lengre redegjørelse om sine reaksjoner på kong Husseins bredside mot amerikansk politikk i MidtØsten i et intervju med New York Times for kort tid siden.
 14. Professor Anders Hagen retter en bredside mot forslaget om oppløsning av de arkeologiske museers forvaltningsansvar over kulturminnene og nystrukturering av kulturminnevernet.
 15. Som ett av Contadoragruppens ivrigste medlemmer la president Illueca gjerne hele sin bredside til for å ønske skipet velkommen og vise oss Panamas takk og velsignelse for skipet.
 16. Tyligst har advarslene vært i partiorganet Pravda, som den 27. juli avfyrte sin første bredside mot vesttyske revansjister og deres forsøk på å undergrave DDR med økonomiske midler.
 17. Jeg har ennå ikke opplevet en bredside med henne, men det finnes dem som forteller at hun skjelver i hele skroget og vrir seg over.
 18. Den kraftige bredside fra Finn Lied ble fulgt opp av Europabevegelsens formann, direktør Johan Jørgen Holst, som stilte spørsmålet om hvorvidt vi er pågående nok, både når det gjelder forskning og næringsvirksomhet.
 19. Den sterkeste bredside leverte han allikevel mot Kontrollutvalget.
 20. Det avgjørende øyeblikk kom da Kinnock i sitt hovedinnlegg på Labourkongressen leverte den mest ubarmhjertige bredside mot venstreekstremistene i partiet som noen Labourleder har gjort på årtier, om noensinne.
 21. Det er Norges Skiforbunds visepresident og komitemedlem i FIS, Per Ottesen, som avfyrer denne bredside over kjølen.
 22. Det var i sitt innledningsforedrag på gårsdagens debattmøte om bevilgninger til spesialundervisningen i Osloskolen, at logoped Aud Hovik fyrte av denne bredside mot den aksepterte undervisningsmetodikk som idag gjelder for grunnskolen.
 23. Dette fikk Venstres formann, Odd Einar Dørum, til å levere en bredside mot disse partier for feighet.
 24. Dette sier forsvarsminister Anders C. Sjaastad til Aftenposten efter at han har fått en bredside av kritikk fra det sovjetiske telegrambyrået Tass.
 25. Direktør Berggraf legger an en bredside mot bankene i Aftenpostens morgennummer 9. september.
 26. En bredside fra Iowa det er når hun legger langsiden til og alle ni kanoner svinger over og gir ild samtidig.
 27. En bredside mot våre hemmelige tjenester ble levert av forsker Nils Petter Gleditsch og professor Torstein Eckhoff da disse områder ble debattert i Oslo Arbeidersamfunn igår.
 28. Komponisten Ragnar Søderlind har i en bredt anlagt kronikk i Aftenposten 9. januar lagt hele sin bredside til og avfyrt en kinaputt mot Mariss Jansons og Oslo Filharmoniske Orkester.
 29. Men i yrkeslivet må man kunne gi og ta en bredside, og mange kvinner opplever idag sin skrekk for konflikter som et handicap.
 30. Nesten før vi har håndhilst, har han rukket å fyre av en bredside mot kvaksalvere og mystikere som mener de kan se både det ene og det andre i fortid og i fremtid.
Similar words:
swebredsida
engbroadside
norbredde
swebredvid
norbrekende
norbremse
norbresje
Your last searches:
 1. bredsideLast searches

# NAL Term
1 Flag forestille seg på forhånd
2 Flag uttrycka enkelt
3 Flag kläder klara för strykning
4 Flag föreståndare
5 Flag gatuflicka
6 Flag mischmasch
7 Flag provinsbo
8 Flag exuberante
9 Flag skramla
10 Flag gas
11 Flag ayuno
12 Flag vidareutveckla
13 Flag kaliko
14 Flag sutenör
15 Flag hvem som helst
16 Flag theoretical
17 Flag inbördeskrig
18 Flag soberanía

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 274 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1996 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 550 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1207 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4053 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4936 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5177 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4289 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4915 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8691 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1528 - seconds.

mobiltelefon