logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for det vil si:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordet vil si
engnemlig [o]: namely, that is, specifically
spanemlig [o]: a saber, es decir
swenemlig [o]: det vill säga
Example:
 1. For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, bor det ikke noe godt.
 2. Han ønsker Maarach - det vil si Arbeiderpartialliansen, Likuds fremste motstander i valget.
 3. Hvis George Johnstons gjendiktninger av Knut Ødegård er til å stole på - det vil si hvis de gjengir hans originale nynorsk like godt som de fungerer som utmerkede små dikt på engelsk - da er norske Knut Ødegård en poet man bare må beundre, en poet av vår tid og for vår tid, en som fortjener å bli bedre kjent og lest, misunt og imitert.
 4. I prinsippmannen, det vil si han som er for all deltagelse, men ikke gjør noe selv, forteller Andenæs.
 5. Lilla Nobelpriset er utdelt, det vil si Litteraturfrämjandets store pris, og som det fremgår av betegnelsen, er det en pris som henger meget høyt.
 6. Sitatet er fra Norbert Elias bok De døendes ensomhet, som har utkommet på Pax Forlag A.S. Svaret på spørsmålet om hva det vil si å dø, forandres i takt med samfunnsutviklingen, og er alltid karakteristisk for et bestemt utviklingstrinn, hevder han.
 7. Ventepoeng, det vil si alderspoeng, for søkere til videregående kurser skal gis efter samme skala som til grunnkurser.
 8. %, det vil si kr. 39.20 pr konsultasjon.
 9. Alle organisasjoner har et behov for å drive intern markedsføring, det vil si informere medlemmene om hva organisasjonen har oppnådd i hjertesaker og andre viktige saker.
 10. Ansatte på alle nivåer i barnehavene trenger jobbopplæring, det vil si undervisning i å utføre den konkrete jobben de er satt til, sa forsker Ingar Roggen da han presenterte resultater fra en undersøkelse blant ansatte i Oslos barneparker og barnehaver.
 11. Arbeidsstansen vil også få store konsekvenser for utenforstående tredjemann, det vil si for samfunnet i sin alminnelighet.
 12. Barna slår seg ikke fordi de er autister, det vil si at denne atferden ikke er en del av deres utviklingshemning.
 13. Belønningsreiser eller Incentive Tours, det vil si reiser som store bedrifter gir i form av bonus til sine ansatte for en god innsats, er blitt et populært tiltak i amerikansk næringsliv.
 14. Blir salget av bilder iår like høyt som i 1982, det vil si bortimot 1000, skal vi være fornøyd, sier Hebler og tilføyer at på de andre store grafikkbiennalene, for eksempel i Krakow og Lubljana blir bare ganske få bilder solgt.
 15. Brødrene Lars og Jon Rønningen samt Klaus Mysen er å betrakte som Akandidater, det vil si at de har et realistisk håp om å komme blant de fire beste i OL, i tillegg har vi tre Bkandidater, eller utøvere som kan regne med å komme blant de åtte beste.
 16. De fedre i undersøkelsen som gjør mest hjemme, er de som har, eller har hatt, skiftarbeide i hjemmet med konene, det vil si at hun går på arbeide når han kommer hjem.
 17. De siste fire dagene før maratonstart søndag 5. august kommer Grete, Ingrid og Bente Moe til å ta en løpetur pr. dag inn i et såkalt moderat smogområde, det vil si et område hvor mennesker som er følsomme for slike ting, helst ikke bør oppholde seg, sier Endsjø.
 18. Denne utfordring kan i vår tid bare møtes med forstandens midler, det vil si med forskningsinnsats.
 19. Denne varmestuen har kapasitet til å ta inn et helt kompani, det vil si omkring 150 mann.
 20. Departementets forslag til endringer gjør at butikkene ikke skal kunne tvinges til å lukke i den tiden som arbeidsmiljøloven regner som dagtid, det vil si mellom klokken 06 og 21.
 21. Det enighet om hovedmålene for vår organisasjon, men vi må erkjenne at det fortsatt er en viss uenighet om virkemidlene, det vil si det formelle rammeverk for vår struktur, prinsippene for representasjon i de ulike organ og AFs aktiviteter innenfor enkelte områder, f.eks. informasjon, sa Skuggedal.
 22. Det er helt uvanlig at en såkalt trailer - det vil si reklame for andre filmer - blir hengt på en barnefilm som blir leid ut, sier formannen i Norske Videoutleieres Forbund, Finn Pettersen.
 23. Det har vært en tendens til tilstopping i de vernede bedrifter, det vil si at antallet arbeidstagere som går over i vanlig arbeidsliv har sunket fra 15 prosent i 1976 til 5,5 prosent ifjor.
 24. Det sto ikke på timeplanen, men det lærte jeg i friminuttene, det vil si i fritiden.
 25. Det vi trenger, er underskrift fra fem prosent av de stemmeberettigede, det vil si 329 tilhengere, sier Leif Ansgar Andersen, som er initiativtager.
 26. Det vil si, jeg føler meg frem, fortsetter hun, tar ingen chanser på at skadene i ankelen og kneet skal forverres.
 27. Det vil si, opplyser saksbehandler Trine Standal i JURK, vi åpner i januar igjen, bl.a. takket være de drøye 100 000 kronene JURK er lovet av Akershus for 1985.
 28. Det vil si, technetium er kjent og brukt allerede, men vi har kommet frem til en kjemi som gjør at stoffet også kan merke blodceller.
 29. Det vil si at hvis man vil rive, bygge på eller forandre en husfasade, må man innhente uttalelse hos de antikvariske myndigheter før man kan regne med å få forslaget godtatt hos bygningsmyndighetene.
 30. Det vil si at jeg skriver om det jeg ser rundt meg som jeg liker - av og til blir det om moter også.
Similar words:
nordelt vindu
swedelvis
swedetritus
swedet vill säga
swedet vanliga
swedet sista
swedet minsta
Your last searches:
 1. det vil siLast searches

# NAL Term
1 Flag befälhavande
2 Flag smutsa ned
3 Flag dyn
4 Flag eddik
5 Flag candidly
6 Flag fräkne
7 Flag there's no need
8 Flag legato
9 Flag genial
10 Flag protestera
11 Flag stel
12 Flag upset stomach
13 Flag avfärgning
14 Flag film
15 Flag ramse opp
16 Flag inomhus
17 Flag unasked
18 Flag ser viviente

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 29 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1248 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 399 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1055 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3857 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4724 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4937 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4076 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4719 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8356 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1046 - seconds.

mobiltelefon