logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for fremholde:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfremholde
enggeneral [v]: call attention to, emphasise, point out
spageneral [v]: enfatizar
swegeneral [v]: poängtera
Example:
 1. Og man skal heller ikke trekke på smilebåndet når komiteformannen, Reiulf Steen, gjør et snublende forsøk på å forsvare sin partifelle ved å fremholde at det alvorlige ligger i Høyres arrogante avvisning av hans kvinnelige partifelles problemstillinger.
 2. Det er grunn til å fremholde at den omfattende bevisførsel som har funnet sted under hovedforhandlingene på en avgjørende måte har tydeliggjort og klarlagt at saksøkeren Azam Sikandar giftet seg med en norsk statsborger for å sikre seg mulighet for opphold i landet.
 3. Nå vil man muligens fremholde at departementet har pålagt NTNF å ta hensyn til de mindre bedrifter.
 4. Arbeiderpartiets formann og parlamentariske leder, Gro Harlem Brundtland, oppsummerer debatten overfor Aftenposten med å fremholde at Nordisk Råd er direkte misfornøyd med finansministerens innsats.
 5. At de to landene er blitt enige om å modernisere den hete linjen tas på amerikansk side som et tegn og håp om en gryende opptining av det lenge fastfrosne forholdet mellom landene, selv om man på sovjetisk side har vært påpasselig med å fremholde at det kun er snakk om en teknisk forbedring av forbindelsen.
 6. Både Bibelen og Kirkens tjenere forsøker vel så godt de formår å fremholde at pinsen angår det enkelte menneske, at den har en rent praktisk side.
 7. Da jeg spurte stabssjefen, admiral Bror Stefenson, om dette, understreket han poenget ved å fremholde at de svenske styrker til neste år vil gjennomføre store manøvrer som omfatter øvelser som forutsetter å møte angrep på Sveriges vestgrense.
 8. De ansattes talsmann i denne saken, Sigmund Frøystad, utdypet forleden dette ved å fremholde at Brinck Martinsen ikke i tilstrekkelig grad levde opp til en vedtekt som sier at virksomheten skal innrettes slik at alle omkostninger dekkes og ny kapital kan bygges opp til fortsatt utvikling.
 9. Den syriske regjering besvarte Rabins uttalelse med å fremholde at den ikke aktet å innlate seg på noen som helst slags forhandlinger med Israel, hverken direkte eller indirekte.
 10. Det er Oslo Høyre som er sist ute med sitt nominasjonsmøte, og det er ingen overdrivelse å fremholde at det er knyttet stor spenning til utfallet.
 11. Det er særlig grunn til å fremholde den forebyggende ordenstjeneste og den gjennomgåelse politiet nå foretar i område efter område i våre byer.
 12. Det jeg gjorde, i mitt innlegg 16. mars, var å fremholde at det måtte være av interesse å forske og finne ut hvordan en slik form for desinformasjon finner veien inn i media.
 13. Det jeg har gjort, er å fremholde at våre Kr. F.velgere, og særlig de som var og er skeptiske til regjeringssamarbeidet, imøteser familiemeldingen med interesse fordi de ser på den som en prøvesten, for å tale med partiformann Bondevik.
 14. Det kan i denne forbindelse være av interesse å nevne at da INBY presenterte prosjektet overfor Bygningsrådet som et samarbeidsprosjekt med Oslo Sporveier A / S, fant Sporveiene det nødvendig overfor den samme myndighet å påtale det og karakterisere det som misvisende og videre fremholde at paviljongen måtte behandles som et helt separat prosjekt i forhold til stasjonsopplegget.
 15. Dr. Konupek svarte riktignok også den 3. august med å fremholde at hans kritikk gikk adskillig dypere enn hva Grepstad ville ha det til.
 16. I denne forbindelse er det også grunn til å fremholde at en liberalisering av detaljhandelens åpningstider må stå i rimelig forhold til hva som oppnås av øket tilgjengelighet når det gjelder offentlige og private tjenester.
 17. I valget mellom de to øvrige alternativer, er vi tilbøylig til å ville fremholde løsningen med distriktsosialkontorene i og omkring sentrum.
 18. Jeg må til slutt fremholde at det er helt misforstått når det hevdes at kommisjonens forslag gjør boligen til melkeku eller beskatter selve nødvendigheten av å ha tak over hodet.
 19. Jeg nøler ikke med å fremholde at vi har et godt befalskorps i vårt forsvar og har mannskaper som er fullt på høyde med våre allierte som vi kan sammenligne oss med.
 20. LIKE sikkert er det at de tre regjeringspartier vil fremholde samarbeidsalternativet som det eneste realistiske på borgerlig side.
 21. Lier forsøker nå å unngå spørsmålet med å sitere fra forarbeidene til loven og fremholde at efterforskeren ikke er nevnt der.
 22. Men man kan vel på den annen side fremholde at når galt først er fatt, er det en ganske gunstig bivirkning ved de mottiltak som treffes, at man får utrettet en god del kulturvernarbeide som ellers sannsynligvis hadde måttet utstå.
 23. Menneskene der er dessuten lette å komme i snakk med, uredde for å fremholde sine oppfatninger.
 24. NOEN vil fremholde at denne frykt er ubegrunnet.
 25. Og når du påpeker at dette koster en del, så finner jeg grunn til å fremholde at vi iår har klart å legge opp til samme aktivitetsnivå som ifjor, med et budsjett som ligger omtrent 300 000 kroner lavere.
 26. Prior tror på britiskirske forhandlinger til sommeren, og statsminister Margaret Thatcher har gitt sitt besyv med ved å fremholde at letingen efter en løsning som kan passe begge sider, vil fortsette.
 27. På denne bakgrunn vil komiteen fremholde at man fra norsk side aktivt medvirker til at NATO kan arbeide seg bort fra en strategi bygget på mulig førstebruk av kjernevåpen, parallelt med at det legges større vekt på det konvensjonelle forsvar.
 28. Rødland utdyper dette ved å fremholde at konkurranseutsatte produkter ikke er egnet for produksjon i et høykostland, og at masseproduksjon ikke er noe for et land med mange småsteder som ikke bør bli avhengig av enkelte store hjørnestensbedrifter.
 29. SENTERPARTIETS Reidar Due har gitt aktuell foranledning til å minne om dette, ved å fremholde at energi og industrikomiteen neppe, og Stortinget følgelig enda mindre, rekker å behandle meldingen om de ensidige industrikommuner i vårsesjonen.
 30. TRONTALEDEBATTEN er opposisjonens gyldne chanse til å fremholde hva som er galt med den politikk som føres, til å fortelle stortingsflertallet, Regjeringen og opinionen hva man konkret vil gjøre anderledes.
Similar words:
norframholde
norfremholde
engfreehold
engfreeholder
norfremmende
norfremside
norframkalle
Your last searches:
 1. fremholde


Fremholde was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) fremholde
Gerundio: fremholdende
Past participle: fremholdet
Indikative
1. Present
 • jeg
  fremholder
 • du
  fremholder
 • han
  fremholder
 • vi
  fremholder
 • dere
  fremholder
 • de
  fremholder
8. Perfect
 • jeg
  har fremholdet
 • du
  har fremholdet
 • han
  har fremholdet
 • vi
  har fremholdet
 • dere
  har fremholdet
 • de
  har fremholdet
2. Imperfect
 • jeg
  fremholdet
 • du
  fremholdet
 • han
  fremholdet
 • vi
  fremholdet
 • dere
  fremholdet
 • de
  fremholdet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde fremholdet
 • du
  hadde fremholdet
 • han
  hadde fremholdet
 • vi
  hadde fremholdet
 • dere
  hadde fremholdet
 • de
  hadde fremholdet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal fremholde
 • du
  vil/skal fremholde
 • han
  vil/skal fremholde
 • vi
  vil/skal fremholde
 • dere
  vil/skal fremholde
 • de
  vil/skal fremholde
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha fremholdet
 • du
  vil/skal ha fremholdet
 • han
  vil/skal ha fremholdet
 • vi
  vil/skal ha fremholdet
 • dere
  vil/skal ha fremholdet
 • de
  vil/skal ha fremholdet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle fremholde
 • du
  ville/skulle fremholde
 • han
  ville/skulle fremholde
 • vi
  ville/skulle fremholde
 • dere
  ville/skulle fremholde
 • de
  ville/skulle fremholde
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha fremholdet
 • du
  ville/skulle ha fremholdet
 • han
  ville/skulle ha fremholdet
 • vi
  ville/skulle ha fremholdet
 • dere
  ville/skulle ha fremholdet
 • de
  ville/skulle ha fremholdet
Imperative
Affirmative
 • du
  fremhold!
 • vi
  La oss fremholde!
 • dere
  fremhold!
Negative
 • du
  ikke fremhold! (fremhold ikke)!
 • dere
  ikke fremhold! (fremhold ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag svulstig
2 Flag klapp
3 Flag tittare
4 Flag failure to mention
5 Flag örn
6 Flag sjanger
7 Flag torka av
8 Flag paseo en barco
9 Flag plikte
10 Flag put together
11 Flag sällsynt
12 Flag carburo
13 Flag huvuddel
14 Flag ballena
15 Flag subtle
16 Flag loska
17 Flag oak
18 Flag gjenforening

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2637 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3281 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3467 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2830 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3433 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5622 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3434 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4035 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6654 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6116 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1496 - seconds.

mobiltelefon