logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for inngå avtale:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norinngå avtale
enggeneral [?]: enter into an agreement
spageneral [?]: llegar a un acuerdo
swegeneral [?]: ingå ett avtal
Example:
 1. Det er viktig at en kunde kan oppsøke en av oss uten å være forpliktet til å inngå avtale med noen av de andre.
 2. ALLIKEVEL har det ledende opposisjonsparti basert sin nærmest tøylesløse agitasjon på den omstendighet at forskjellige grupper helsepersonell nå må inngå avtale med kommuner og fylker for å få det offentlige tilskudd man tidligere fikk fra Staten.
 3. Bystyret vedtok også at Forsvaret bør inngå avtale med Oslo kommune for å sikre parkeringsplasser for almenheten.
 4. Det må være hevet over tvil at dette 20 prosents refusjonstilbud til pasienten er et klart brudd på lovens intensjon, og fremmes kun i den hensikt å tvinge fysioterapeuter til å inngå avtale med kommunene.
 5. Det var forutsetningen for at Electrolux skulle inngå avtale med familien som eier Zanussi.
 6. Eksemplarer fås i Norges Hytteforbund, som anbefaler at ingen bør inngå avtale om tomt eller hytte før kontraktene er klarert i forbundet.
 7. I et møte med Norske Kommuners Sentralforbund torsdag gjorde representanter for Den norske legeforening det klart at de ikke vil inngå avtale med kommunene i de fylkeskommuner som ikke godtar avtalen.
 8. Leger som hittil har drevet både spesialist og almenpraksis, må velge hvilken de skal inngå avtale om.
 9. Men Norsk Arbeidsgiverforening ville ikke inngå avtale med det nye forbundet.
 10. Når eierne har valgt ikke å fornye vår kontrakt, men inngå avtale med SAS Catering om åpning av et hamburgersted, kan vi fremlegge papirer på at vi har fortrinnsrett.
 11. Presidenten i Den norske lægeforening, BengtLasse Lund, sier at legeforeningen står fast på at de ikke vil inngå avtale med noen av kommunene i et fylke dersom fylket sier nei til sin del av avtalen.
 12. Samtidig som de bebreider folk utenfor for at de skaper uro i vårt land, forsøker de å løse problemene skapt gjennom apartheid ved å inngå avtale med et annet land.
 13. SovjetUnionen foreslår at atomvåpenstatene på konferansen skal inngå avtale om ikkeførstebruk av slike våpen, at samtlige deltagernasjoner skal enes om en ikkevoldspakt, at landene skal redusere sine forsvarsutgifter, at kjemiske våpen skal forbys i Europa, og at atomvåpnenfrie soner samt en atomvåpenfri korridor gjennom Europa bør opprettes.
 14. Staten må sørge for at spesialisttilbudet opprettholdes, og søke å forebygge at en eventuell tvist i fylkene skal bre seg også til de kommunene som er villige til å inngå avtale med legene.
 15. Sykehusdirektøren foreslår at man sammen med direktøren for helsevernet for psykisk utviklingshemmede får fullmakt til å inngå avtale om leie av midlertidige lokaler i Solbråveien 45, eller i Gamle Borgenvei 5, og at de tre ansatte på Leikvoll overføres til det midlertidige arbeidssenteret.
 16. Sympatiaksjonene vil bli trappet opp frem til arbeidsgiverne vil inngå avtale med de av våre medlemmer som er ansatt i brønnboringsfirmaene Otis og Baker, sier formannen i OBF, Einar Mathisen til Aftenposten.
 17. Da sykepleierforbundet igår krevde at sykehuset skulle inngå avtale med forbundet, hadde vi allerede muntlig avtalt med den enkelte sykepleier om fri reise, fri bolig, diettgodtgjørelse og at de ikke skal gå ned i lønn.
 18. De vil fortsatt kunne forhandle med og inngå avtale med NRK.
 19. Vi kan ikke inngå avtale med hver og en av abonnentene.
 20. Benin sa tidligere i høst opp Sagas operatøransvar på landets eneste oljefelt for i stedet å inngå avtale med Pan Ocean.
 21. Debatten om sjekkgebyrene har ført til en diskusjon om bankene bør få adgang til å inngå avtale om felles minstegebyrer.
 22. Det kommer ikke på tale at sykehuset skal inngå avtale med den enkelte.
 23. Dette skal bli tradisjon på Youngstorvet én uke hver vinter, lover Åsgård, og forteller at kommunen hvert tredje år vil inngå avtale med en ideell organisasjon til å ta seg av den tekniske siden av arrangementet.
 24. Garmann og brødrene Blystad i Laly så nå, efter at Laly er i ferd med å inngå avtale med Kosmos, på forslaget fra styret om en fullmakt til styret om å kunne utstede to millioner nye aksjer, på en annen måte enn da de i store annonser stemplet det som en aksjonærfiendtlig politikk.
 25. I tillegg skal man inngå avtale med Sogn og Fjordane om kjøp av 12 til 13 prosent av behovet.
 26. Industridepartementet har nå fått fullmakt til å inngå avtale om salg av aksjene til Ullstein Hatlø A / S og Elektro Union, opplyste industriminister Jan P. Syse i et foredrag i SørTrøndelag Høyre.
 27. Minst ti radiostasjoner i Oslo, Stavangerområdet og Bergen har allerede søkt om å få inngå avtale med fotballforbundet.
 28. Nordenfjeldske håper om få dager å inngå avtale med Norsk Hydro om utleie av skipet.
 29. Norge og India skal inngå avtale om et utviklingsprogram for fiskeridistriktet i Kasafalområdet i delstaten Orissa.
Your last searches:
 1. inngå avtaleLast searches

# NAL Term
1 Flag knivsegg
2 Flag impressionism
3 Flag millionær
4 Flag undantag
5 Flag mycket riktigt
6 Flag överklass-
7 Flag accuracy
8 Flag hedning
9 Flag encode
10 Flag vara deprimerad
11 Flag nit
12 Flag invalid
13 Flag barrido
14 Flag fichero
15 Flag kunstig
16 Flag squash racquets
17 Flag gruppe
18 Flag bewilderment

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2645 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3293 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3478 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2839 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3440 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5635 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3443 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4044 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6664 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6125 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1114 - seconds.

mobiltelefon