logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for skipsfart:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norskipsfart
enggeneral [?]: shipping
spageneral [?]: gastos de envío
swegeneral [?]: frakt
Example:
 1. Norsk skipsfart er helt avhengig av fri adgang til de internasjonale varetransporter world wide.
 2. De problemstillinger rapporten tar opp, har imidlertid et perspektiv som favner videre enn norsk skipsfart.
 3. Det er klart at vår form er for ukonvensjonell for enkelte i shippingmiljøet, men jeg mener at slik vi nå arbeider er den eneste måte man idag kan drive konvensjonell skipsfart fra Norge på.
 4. Det er på tide at vi avromantiserer det norske flagg, og at vi setter norsk skipsfart på lik linje med norsk industri som blir oppmuntret til å gå ut.
 5. Dette innebærer en særbehandling av norsk industri som vil skade norsk skipsfart og industri i utlandet, mener Rederiforbundet.
 6. Er det fornuftig å anbefale utviklingslandene å drive skipsfart når verden har hatt en skipsfartskrise de siste ti år ?
 7. Er det noe moro å drive skipsfart når det stormer som verst ?
 8. Er det umulig å satse bare på skipsfart idag for å tjene penger ?
 9. Hva ville De selv satset på i skipsfart i dag ?
 10. Hvordan ser De på dagens situasjon for norsk skipsfart ?
 11. Jeg arbeider med planer om å øke aksjekapitalen, og bearbeider i øyeblikket flere interessante prosjekter innen skipsfart.
 12. Jeg brenner for tanken om at man i norsk skipsfart må drive samme talentjakt som i idretten.
 13. Jeg dømmer ikke verdens skipsfart til døden.
 14. La oss opprettholde vår tro på at det er plass for norskdrevet skipsfart hvis vi innretter oss efter havets krav og ønsker, men kanskje det ikke er plass til oss alle sammen.
 15. Men, la han til, vi har tro på at den gjensidige forståelse og samarbeidet mellom våre to land vil lede til løsninger som gir adgang til markedene, hvilket er det eneste norsk skipsfart ber om.
 16. Men det uvanlige med Betzy Berg var at hun våget seg på typisk mannlige motiver, som sjøfart og skipsfart.
 17. Norsk skipsfart er internasjonalt meget vel anskrevet.
 18. Når Norges Rederiforbund arrangerer utstillingen, Norsk Skipsfart 84 i samarbeide med Norsk Sjøfartsmuseum, betyr det ikke at vår rederinæring er blitt en museumsgjenstand.
 19. Råd og tanker for norsk skipsfart de neste 75 årene ?
 20. Skal norsk skipsfart fortsatt være konkurransedyktig og ha ekspansjonsmuligheter i fremtiden, må vi få til en dugnadsinnstilling mellom sjømannsorganisasjonene, myndighetene og rederiene, sier Inge M. Johnsen.
 21. Slike avtaler bør vi få flere av i norsk skipsfart, mener Bakkevig.
 22. Spørsmålet er om vi ikke i fremtiden i skipsfart, som i andre deler av næringslivet, vil se at bedriftene blir nødt til å utvikle og skape helhetsløsninger og selge systemer i større grad enn tidligere.
 23. Vi anbefaler dem ikke å drive med skipsfart.
 24. Vi er begge crosstradere, små nasjoner med store handelsflåter som er avhengig av fri skipsfart.
 25. Vi er enig i at nisjetenkning er en livbøye, men den faste bøye må være generell skipsfart.
 26. Vi har for lengst trukket opp Kosmos langsiktige strategi med hensyn til fortsatt satsing i skipsfart, offshore, industri hotell og passasjerfart, sier Bjørn Bettum.
 27. Vinner vi, blir dette et viktig bidrag i kampen for bedre forhold for alle sjøfolk og mer lik konkurranse innen internasjonal skipsfart, sier LOadvokat Karl Nandrup Dahl til Aftenposten.
 28. Vårt mål, som vi deler med vennligsinnede nasjoner i regionen, er å holde Hormuzstredet åpent og sikre den frie skipsfart i Den persiske gulf, understreker han.
 29. 19837 vil en bemanningsreduksjon under visse forutsetninger oppheve forskjellen i mannskapskostnader i forhold til andre lands skipsfart.
 30. 45 000 lønnsmotagere i industri, bankvesen, forsikring og skipsfart har fått tilbud om aksjekjøp på meget gunstige vilkår.
Similar words:
norskipslast
norskisport
norskipsverft
norskinnbar
norskifer
norskissere
sweskippa
Your last searches:
 1. skipsfartLast searches

# NAL Term
1 Flag gaunt
2 Flag fruncir los labios
3 Flag gå i sicksack
4 Flag gärna
5 Flag flagna
6 Flag fjernsynsstasjon
7 Flag jovialisk
8 Flag fjell-
9 Flag satsning
10 Flag deksel
11 Flag filo
12 Flag tolke
13 Flag fill up
14 Flag mope
15 Flag excellent
16 Flag fastland
17 Flag longs
18 Flag evade

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2402 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2901 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3179 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2594 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3200 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5177 5 2020-05-27 05:49:27
Guisos 3209 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3772 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6383 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5906 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1574 - seconds.

mobiltelefon