logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for vitende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norvitende
enggeneral [?]: knowing
spageneral [?]: saber
swegeneral [?]: veta
Derived terms:allvitende, uvitende, være uvitende om, uvitende person
Example:
 1. Folkebevegelsen var fra seg av begeistring, vel vitende om at dette kunne gjøre utslaget - hvilket det gjorde.
 2. Vel vitende om at jeg kan ta feil, tror jeg at dette landet som er i stand til å etablere forbud mot det meste, må gi tapt på dette området.
 3. Vi er vel vitende om at bare tanken på ølmonopol og narkotikamonopol, vil reise en storm av protester, og at vi som fremmer forslagene kanskje vil bli latterliggjort.
 4. Vi tør derfor trekke den konklusjon at Høyre og Kristelig Folkeparti anført av olje og energiminister Kåre Kristiansen med vitende og vilje har spilt Senterpartiet ut av banen da regjeringen vedtok de mest vidtrekkende utbyggingsplanene for dette vassdraget.
 5. Den som skal vinne i OL må hoppe 2,40, slår han smilende fast, vel vitende om at han trolig er den eneste i verden som har en slik høyde innen rekkevidde.
 6. Dere har jo 50 prosent chanse til å vinne, vi har bare fem, sa Benedicte Adrian til de norske fotballvennene, vel vitende om at Norge må finne seg i å stille i en outsiderposisjon i finalen.
 7. Det er bare en måte å lede på, fra fronten, sa Kinnock, og satte hele sitt lederskap på prøve med vitende og vilje.
 8. Det er fint å ha fått være med på å avslutte viktige saker, og å hugge ut neste budsjett, kommenterer han, vel vitende om alt som krever videre arbeide.
 9. Det er selvfølgelig legitimt for en statssekretær å gi uttrykk for sine synspunkter, men han gjør det vel vitende om at det er et flertall i Stortinget som ikke ønsker reklamefinansiert radio og TV, påpeker Ragnhild Q. Haarstad.
 10. Det synes å være klart at de personer som har ervervet seg flybilletter ved grov uaktsomhet eller mot bedre vitende rammes av heleriparagrafen i straffeloven.
 11. Hvis Europa med vitende og vilje gjør seg underlegen og blir hengende efter med sitt konvensjonelle forsvar, er det ikke noe politisk eller strategisk poeng i å sende nye amerikanske styrker, skriver Henry Kissinger i en artikkel i siste utgave av ukemagasinet Time.
 12. Jaså, gjorde jeg det ? sa Aketun, som ikke tok det hele så tungt, vel vitende om at løpet likevel veier tungt med tanke på World Cupdeltagelse om to uker.
 13. Jeg beundrer den optimisme som er til stede, sa ordfører Nordengen diplomatisk, vel vitende om at formannskapet har vendt tommelen ned for prosjektet i første omgang.
 14. Jeg drar selvsagt nedover for å få frigitt Bundesligaproffene, sier Tor Røste Fossen, vel vitende om at han har vriene motspillere.
 15. Men det er ikke noe alvorlig foreløbig, sier Danmarks playmaker, vel vitende om at det fort kan bli det.
 16. Men det er min stol i alle fall, påstod hun standhaftig mot bedre vitende, for stolen står slett ikke på hennes kontor, men i møterommet.
 17. Men når han antyder at jeg har forfulgt ham og Det Norske Teatret gjennom 20 år, så taler han mot bedre vitende.
 18. Når Tom Thoresen uttaler at han er temmelig overbevist om at vi ville hatt nærkringkasting med Arbeiderpartiet i regjeringsposisjon, taler han mot bedre vitende.
 19. Alle er vel vitende om at det ikke er nok at Porsgrunn kommune trer støttende til med garantier for at virksomheten er sikret noe mer enn midlertidig drift.
 20. Alle har gått utenom, vel vitende om at systemet er blitt ansett som ufeilbarlig, og at enhver som kommer med den minste kritikk, er sosialreaksjonær, en person som ikke vil hjelpe mennesker i nød.
 21. CIA legger stor vekt på at bistanden til geriljaen skjer helt uten de pakistanske myndigheters vitende.
 22. DET som først og fremst forbauser oss i forbindelse med alt oppstyret om Nikkerne, er at de programansvarlige med vitende og vilje lar dette skje.
 23. Da gikk han frem, den tidligere borgermesteren Georg Nusch, vel vitende at om han ikke klarte det, var døden viss.
 24. De bryr seg lite om skjellsordene og truslene fra lokale og tilreisende streikevakter, vel vitende om at grubene i Nottinghamshire er langt mer økonomiske, og dermed tryggere, enn enkelte gruber i småsamfunnene i Yorkshire.
 25. De kan ha jobbet og forsaket for å få dette så godt som mulig, vel vitende om at det kan bli det eneste de får å støtte seg til når det gjelder jobb, adgang til opptaksprøver, videregående / høyere utdannelseetc.
 26. Demokrater såvel som republikanere oppvarter denne velgergruppe, vel vitende om at den kan bli utslagsgivende i flere stater hvor det står og vipper.
 27. Denne siste uttalelse fastslår vel med all ønskelig tydelighet at forsvareren i sin prosedyre talte mot bedre vitende og forsøkte å påvirke jurymedlemmene med et saksbilde som han selv visste var feilaktig.
 28. Derfor er det ikke riktig at det ble gitt bevisst uriktige informasjoner, altså mot bedre vitende.
 29. Det er bare i slike løsrevne områder inne i det enkelte menneske at vi treffer det seende, vitende, medlidende i oss.
 30. Det er bra, vel vitende om at Gartnerhallen i dårlige sesonger bare omsetter seks til syv hundre tonn epler.
Similar words:
swevilande
swevinande
norvitne
sweviftande
norvinnende
spavitando
norviten
Your last searches:
 1. vitendeLast searches

# NAL Term
1 Flag read off
2 Flag ficción
3 Flag massive
4 Flag manhole
5 Flag ánimo
6 Flag telefilm
7 Flag shell
8 Flag descuidado
9 Flag inrikta
10 Flag forlenget
11 Flag överilad
12 Flag wash out
13 Flag pastej
14 Flag stubbig
15 Flag filtro
16 Flag råka
17 Flag poner aparte
18 Flag oso de felpa

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 113 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1339 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 441 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1096 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3906 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4782 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5011 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4130 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4776 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8449 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1799 - seconds.

mobiltelefon