Norwegian-Dutch translation of åpen

Translation of the word åpen from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

åpen in Dutch

åpen
generelladjective open, niet vastomlijnd
  aksjonadjective openlijk
  oppførendeadjective eerlijk, openhartig, rechtuit, oprecht, openlijk, onverholen, open, frank
Synonyms for åpen
Derived terms of åpen
Anagrams of åpen
Similar words

 
 

More examples
1.Da jeg nu erfarer at man atter vil anbringe Per Busk i fengsel vil jeg på det sterkeste understreke at Per Busk ikke på noen som helst måte er soningsdyktig hverken i lukket eller åpen anatalt.
2.Disse to utsagnene efter landsstyremøtet i partiet onsdag, viser at Labour langt fra er ferdig med sin smertefulle selvransakelsesprosess som har pågått siden valgnederlaget i 1979 som førte til åpen splittelse og dannelse av det sosialdemokratiske parti.
3.Gylfen er åpen" forkynnes det freidig.
4.Hold muligheten åpen for separasjon eller skilsmisse", skriver utvalget.
5.Men om utfallet i øyeblikket er usikkert, har vi vanskelig for å tro at partene ser seg tjent med en åpen storkonflikt, som innebærer et direkte produksjonstap pr. dag på 4050 millioner kroner.
6.Mikrodata 84" er en åpen publikumsmesse, men den har tross alt et sterkt faglig islett.
7.Salongen" vil være åpen for publikum fra 1.26. juni iår.
8.VVShjemme hos deg" har man kalt utstillingen som er åpen for publikum frem til 17. mars.
9.Verket" har to måls forsprang i en åpen kamp som helt sikkert blir jevnere enn siste gang de to lagene møttes ; da vant Nordstrand 102.
10.Vi har tvert imot stilt oss velvillig til initiativ som er tatt for å få i gang en åpen debatt om slike spørsmål", fremholdes det.
11.Vi vil gjerne ha en åpen og fri debatt om pressens oppgaver.
12.Åpen linje" er det nye navn på koblingstelefonen, og i utgangspunktet blir det de største byer som får et slikt tilbud.
13.(NTBDPAReuter) Den tidligere militærguvernøren i Teheran og hans bror ble tirsdag skutt ned og drept på åpen gate i Paris, melder fransk politi.
14.(NTBReuterAFP) Fremstående salvadoranske offiserer driver åpen politisk virksomhet og bryter dermed hærens bestemmelser i forbindelse med det forestående valget, fremholder fagforeningsledere i El Salvador.
15.Bankene har hatt en åpen diskusjon om dette, ikke minst gjennom samarbeidet i IDA.
16.Behandlingskapasiteten er fortsatt et betydelig problem, spesielt når det gjelder åpen hjertekirurgi.
17.Betydningen av en åpen dialog og en aktiv vilje til å løse konflikter gjennom samarbeid og forhandlinger er større enn på meget lenge. sier Harlem Brundtland.
18.Betyr det at Kirken ikke er åpen for folk som deler Hognestads syn ?
19.Bladet vil ble drevet efter uavhengige og liberale retningslinjer og være en åpen kanal for synspunkter fra hele det politiske miljø, uttalte EGMs administrerende direktør Terje Johansen.
20.De statlige overføringene til kommunene må økes hvis vi skal klare å få de psykisk utviklingshemmede ut av de store institusjonene og over i åpen omsorg i lokalmiljøene.
21.Den gamle veitrase som eksisterte før nyanlegget skal holdes åpen slik at trafikantene har mulighet til å velge denne som alternativ kjørerute (gjelder ikke fergestrekninger).
22.Den nye partisjefen er en åpen og morsom fyr, sa VestTysklands statsminister Helmut Kohl efter sitt møte med Tsjernenko.
23.Det blir god bruk for kreativitet og ideer, og jeg vil være åpen for gode forslag til å finne plass for biler i denne byen, sier Jan Tesli.
24.Det er for galt at eldre mennesker skal bli overfalt og knivstukket på åpen gate midt i Oslo midt på dagen, sier førstebetjent Stenrud og tilføyer at politiet håper på hjelp fra vidner slik at overfallet kan bli oppklart.
25.Det er iallfall klart at Bergen Bank er blitt mer åpen og utadvendt siden du overtok ?
26.Det er ikke spørsmål om hvor åpen Kirken er.
27.Det er min oppfatning at Høyre må være åpen for å drøfte grunnleggende reformer med sikte på å redusere beskatningen og skape et mer rettferdig skattesystem.
28.Det forteller at Arbeiderpartiet stiller seg åpen for å høre hva andre mener.
29.Det ligger en fare i at kritikeren blir så åpen for nye utviklinger at han får et slags fleksibelt kunstsyn.
30.Det var en åpen seilsjekte på 1618 fot, siden ble det snipe, Oslojolle og en gammel IOD i familien Harlem, sier hun.
Your last searches