Norwegian-Dutch translation of ærlig

Translation of the word ærlig from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ærlig in Dutch

ærlig
generelladjective argeloos
  sannhetadjective eerlijk
  karakteradjective eerlijk
  sportadjective sportief
  oppførendeadjective eerlijk, openhartig, rechtuit, oprecht, openlijk, onverholen, open, zuiver
Synonyms for ærlig
Derived terms of ærlig
Examples with translation
En ærlig mann stjeler aldri penger.
Similar words

 
 

More examples
1.Du kan ikke drive politikk som yrke og fortsatt være en ærlig mann.
2.Jeg leste om at jeg skulle være flaggbærer i avisene i våres, men har ærlig talt ikke tenkt så mye på det.
3.Kjør ærlig".
4.Lag meg om", sier hun et ærlig, overgivelsens sekund til sin siste partner som skal på lystseilas til Afrika.
5.Må jeg velge mellom en ærlig mann og en som får utrettet noe, velger jeg den siste.
6.Når Petter Moen gjennomlider sin eksistenskrise og hensynsløst og ærlig åpner seg for den religiøse problematikk, feirer han midt i fornedrelsen en usynlig menneskelig triumf.
7.Sosialismen spør ikke hvor meget borgerne tjener, men sosialismen forutsetter at fortjenesten kommer fra ærlig arbeide.
8.Ærlig og åpenhjertig," sier man gjerne om Beckman, en av fem svenskeimporter på trenersiden i norsk hockey.
9.Ærlig talt", sier jeg opphisset til ungeflokken vår," dere må da begripe at P12 er en trykkfeil for P2, og P3 har på min radio ingen megaherz.
10.De folk som ønsker det vi kaller integrisme, kan nok være ærlig opptatt av hva som skjer i et land som Iran.
11.Det er en fordel å ha med folk som er fans selv, da vet du at det blir gjort på en ærlig måte, sier Ole.
12.Det er første gang jeg har vært med å konkurrere i tresteg, og jeg hadde ærlig talt ikke ventet meg noe særlig efter nederlaget tidligere på dagen, sier Løvseth til NTB.
13.Det er selvsagt trist at nasjoner boikotter disse lekene, men ærlig talt ; hva kvinneturn angår, er ikke tapet så veldig stort, synes jeg.
14.Det har vi ærlig talt ikke tenkt på ! inrømmer Hanssen.
15.Det spørsmål burde vel egentlig ha vært stillet til domsmennene, men jeg har ærlig talt sjelden følelsen av at vi er uenige om utfallet.
16.Du føler vel at du har vært ærlig overfor Ibsen med dine oversettelser ?
17.Du treffer meg fordi du virker ærlig og profesjonell på samme tid, men vil ikke valget av materiale hemme deg i ditt budskap ?
18.Du vil vel ha et ærlig svar ?
19.Efter å ha vært førstevalg som keeper på tampen av sesongen ifjor og efter suksessen hittil i serien, hadde jeg ærlig talt regnet med en plass i Ungarntroppen.
20.En ledig gange er roten til alt godt, sier Lisbeth Bugge, og legger til at denne setningen har hun ærlig og redelig stjålet fra en psykolog.
21.En offiser kan ikke på ærlig måte gjennomføre sitt lands forsvarspolitikk hvis han ikke lenger er enig i dens grunnforutsetninger, sier han.
22.En ærlig film.
23.For å være helt ærlig, det vet jeg ikke.
24.For å være helt ærlig, så håper jeg ikke det.
25.For å være helt ærlig, tilstår Dovran, - så har jeg aldri brydd meg om fotballsporten !
26.For å være helt ærlig.
27.For å være helt ærlig så var jeg det, ja.
28.For å være ærlig foretrekker jeg forestillinger uten både dyr og unger.
29.Helt ærlig talt kan jeg vel få vanskeligheter med abstinensen i så måte.
30.Hvis ikke tollvesenet griper inn med skikkelig kontroll kan de som opptrer ærlig tvinges til selv å begynne med uregelmessigheter eller bukke under i konkurransen.
Your last searches