Norwegian-Dutch translation of Hepatitt

Translation of the word Hepatitt from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

Hepatitt in Dutch

Hepatitt
medisinnoun hepatitis [f], leverontsteking [f], geelzucht [m/f]

 
 

More examples
1.Det finnes ingen spesifikk behandling mot hepatitt B, men de aller fleste blir helbredet, sier overlege Lystad.
2.Det vi nå gjør, er å samle alle hepatitt Bklientene på så få avdelinger som mulig.
3.Selv om smittsom hepatitt er et stort problem i verdensmålestokk, tror jeg frykten her hjemme er adskillig overdrevet, sier overlege Lystad.
4.Tatovering medfører stor infeksjonsrisiko og fare for smitte av forskjellige sykdommer, særlig hepatitt B. Mange angrer på tatoveringen senere i livet.
5.Vi fant tegn på gjennomgått eller pågående hepatitt Bvirusinfeksjon hos 45 menn, eller 37,6 prosent av dem.
6.Antallet tilfeller av hepatitt A var ifjor 268 på landsbasis mot 217 i 1982, også her altså en klar økning.
7.De ansatte på Ullevål sykehus skal sikres mot angrep fra den smittsomme sykdommen Hepatitt B. Overlege Johan Bruun på sykehusets infeksjonsavdeling opplyser at man er i ferd med å ta blodprøver av de fleste ansatte, for å finne ut hvem som har vært utsatt for smitte.
8.Der det er mulig, blir hepatitt Bsmittede konsentrert i en avdeling, slik at antallet som kommer i kontakt med dem blir så lite som mulig, sier professor Degre.
9.Dersom barnet er bærer av Hepatitt B, bør adoptivforeldrene vaksineres.
10.Det er ikke satt i gang noe systematisk vaksineopplegg med retningslinjer for hvem som skal vaksineres mot hepatitt B i Norge, men homofile menn vil komme med.
11.Det er vanlig at innvandrere, spesielt fra sydasiatiske land, er bærere av Hepatitt Bvirusen.
12.Det finnes tre forskjellige typer hepatitt, A, B og nonAnonB, som alle tre skyldes forskjellige virus.
13.Det har skjedd en økning på ca. 30 prosent av hepatitt B siden 1978.
14.Dette er også den type hepatitt man" plukker" med seg under eller efter en reise.
15.En undersøkelse som er foretatt blant 121 homofile menn bosatt i Osloområdet, viste at særlig de som ikke lever i faste parforhold er en utsatt risikogruppe for å kunne få hepatitt B (smittsom gulsott).
16.Eskeland forteller at i utlandet har urene tatoveringsinstrumenter fremkalt epidemier, spesielt av hepatitt.
17.For å beskytte seg mot hepatitt A, anbefales å ta en sprøyte gammaglobulin som gir god beskyttelse i flere måneder.
18.Fylkeslegen i VestAgder har anbefalt at pleiepersonell og klienter i en institusjon for psykisk utviklingshemmede i Lyngdal vaksineres mot hepatitt B. Årsaken til anbefalingen er at institusjonen allerede har et par klienter som er smittebærere av denne sykdommen.
19.Hadde det vært akutt hepatitt som var oppdaget blant pasientene, ja da hadde vi måttet reagere langt mer alvorlig.
20.Han opplyser at Statens institutt for folkehelse nå arbeider med å få oversikt over hvor utbredt spredningen av hepatitt Bsmitte er.
21.Han understreker at de som ble undersøkt, ikke utgjør noe representativt utvalg i og med at man ikke vet hvor stort det totale antall er, men at det allikevel sier en god del om utbredelsen av hepatitt B blant homofile menn.
22.Helsedirektør Torbjørn Mork har tatt opp saken efter en henvendelse fra overlegen ved Rikshospitalets Plastisk Kirurgiske Avdeling, dr.med. Gunnar Eskeland, som påpeker risikoen for overføring av smittsomme sykdommer, særlig hepatitt B, ved selve tatoveringsprosessen.
23.Hensikten med undersøkelsen som ble foretatt av fire leger og er offentliggjort i siste nummer av tidsskrift for Den norske lægeforening, var også å finne ut om det er behov for vaksine mot hepatitt B i miljøet av homofile menn.
24.Hepatitt B er en virus som kan føre til leverbetennelse.
25.Hepatitt B er smittsom gulsott som angriper leveren.
26.Hepatitt B er som regel godartet, men kan i mer sjeldne tilfeller utvikle seg til en kronisk lidelse.
27.Hepatitt B kan gi symptomer som gulsott og skade på indre organer, særlig lever, men er oftest ikke livsfarlig.
28.Hepatitt B kan også overføres via luftveiene og slimhinnen.
29.Hun har flere eksempler på at innvandrerfamilier, i mangel av klare retningslinjer, selv har måttet betale for Hepatitt Bvaksinen.
30.Hvem skal betale for Hepatitt Bvaksine til et økende antall barn og voksne ?
Your last searches