Norwegian-Dutch translation of addere

Translation of the word addere from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

addere in Dutch

addere
matematikkverb optellen, samentellen
Synonyms for addere
More examples
1.Skolen har vært flinkere til å addere enn til å subtrahere.
2.Det gamle regnesystem med staver bygget på desimalsystemet, og de gamle kinesiske matematikere kunne addere, samt finne roten av et tall med dette apparat, heter det i Peking Review.
Similar words

 
 

addere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) addereadderendeaddert
Indikative
1. Present
jegadderer
duadderer
hanadderer
viadderer
dereadderer
deadderer
8. Perfect
jeghar addert
duhar addert
hanhar addert
vihar addert
derehar addert
dehar addert
2. Imperfect
jegadderte
duadderte
hanadderte
viadderte
dereadderte
deadderte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde addert
duhadde addert
hanhadde addert
vihadde addert
derehadde addert
dehadde addert
4a. Future
jegvil/skal addere
duvil/skal addere
hanvil/skal addere
vivil/skal addere
derevil/skal addere
devil/skal addere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha addert
duvil/skal ha addert
hanvil/skal ha addert
vivil/skal ha addert
derevil/skal ha addert
devil/skal ha addert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle addere
duville/skulle addere
hanville/skulle addere
viville/skulle addere
dereville/skulle addere
deville/skulle addere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha addert
duville/skulle ha addert
hanville/skulle ha addert
viville/skulle ha addert
dereville/skulle ha addert
deville/skulle ha addert
Imperative
Affirmative
duadder
viLa oss addere
dereadder
Negative
duikke adder! (adder ikke)
dereikke adder! (adder ikke)
Your last searches