Norwegian-Dutch translation of adresseregister

Translation of the word adresseregister from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

adresseregister in Dutch

adresseregister
generellnoun adreslijst [m/f], adressenlijst [m/f]

 
 

More examples
1.Et adresseregister på flere hundre tusen navn.
2.Vi har, med vårt dataanlegg og ajourførte adresseregister, anledning til både å kvittere for mottatte, ofte øremerkede bidrag - og å gi en kortfattet informasjon tilbake.
3.Avsenderen kan ha leid et adresseregister av en adressemegler uten selv å få tilgang til dette.
Your last searches